Providing Equal Access to Education for Filipinos

Our mission is to educate using the Filipino language. We believe that marginalized and vulnerable Filipino groups benefit the most from learning through their first language.

Layunin namin ang magbahagi ng karunungan gamit ang wikang Filipino. Naniniwala kami na ang bawat Pilipino, mahirap man o mayaman, nasaan man sa mundo, ay may karapatan sa patas na edukasyon. Sa paggamit ng sariling lenguahe, mas malalim ang paguunawa sa paksa, at mas malaya na naipapahayag ang sarili ng walang alinlangan.

Magtanong o magbahagi tungkol sa mga isyung pangkalusugan, legal, pangkabuhayan, agham, sikolohiya, atbp. Buhay OFW promotes equal access to education, inclusive growth and mutual support, without social class discrimination.

Contribute and earn by Submitting your content


People who could help you