Ano mga alituntunin sa pag-gamit ng internet?

Steph Hadid
is a Student in the Philippines

Rule 1: Isaisip ang tao.
Rule 2: Panatilihin ang parehong mga pamantayan ng pag-uugali online tulad ng ginagawa mo sa labas.
Rule 3: Kilalanin ang iyong lokasyon sa cyberspace.
Rule 4: Maging maalalahanin ang oras at bandwidth ng iba.
Rule 5: Pagbutihin ang iyong imahe sa internet.
Rule 6: Ibahagi ang iyong pananaw sa industriya.
Rule 7: Tiyakin na ang mga away ay kontrolado.
Rule 8: Maging makonsiderasyon sa privacy ng iba.
Rule 9: Huwag gamitin sa maling paraan ang iyong awtoridad.
Rule 10: Maging maunawain sa mga pagkakamaling nagawa ng iba.

About the author

Steph Hadid

Profession: Student
Philippines , NCR , QUEZON CITY
Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)