BAKIT KAILANGAN KONG MAGKAROON NG ACCOUNT SA BANGKO? Ano ang Savings at Checking account?

Gabriela Ortega
is a Blogger/ Researcher in the Philippines

Ang pagkakaroon ng account sa bangko ay hindi lang para sa mayayamang nag-iimbak ng pera—kahit sino ay pwedeng magbukas ng account. Sa esensya, ang tanging kailangan upang makapagbukas ng account ay patunay ng iyong katauhan o proof of identity (tulad ng lisensya sa pagmamaneho, pasaporte, o government ID). Tumatanggap ang ilang bangko ng iba pang anyo ng pagkakakilanlan para sa pagbubukas ng account, tulad ng voters’ ID mula sa ibang bansa.

Kung hindi ka pa gumagamit ng account sa bangko para makatulong sa pamamahala ng iyong pinansya, narito ang ilang napakahusay na dahilan upang gawin na ang hakbang na ito:

1.     Kaligtasan: Maaaring nakakatuksong itambak na lang ang pera mo sa ilalim ng iyong kama, pero hindi ka protektado sakaling magkaroon ng nakawan o sunog. Higit na mas ligtas na itago ang iyong pera sa isang bank account. Kahit pa nakawan ang iyong bangko, naka-insure ang iyong bank account, kaya’t hindi mawawala ang iyong pera.

2.     Pagiging Simple: Maaaring umubra ang pagbabayad ng pera sa ilang sitwasyon, subalit hindi iyon angkop sa lahat ng pagkakataon. Karamihan ng mga istandard na bank account ay nag-aalok ng paggamit ng tseke o debit card kasama ng pagbubukas ng bagong account. Sa pamamagitan ng tseke o debit card, makakapagsagawa ka ng iba’t ibang uri ng pagbabayad at pagbili nang hindi nagbibitbit ng malaking halaga ng pera.

Nag-aalok ang karamihan ng bangko ng libre o murang personal account. Maghanap ng account na may pangalang ‘student’, ‘budget’, o anumang kahalintulad nito sa website ng bangko. Ang mga ‘budget’ na account ay maaaring mayroong limitadong pinahihintulutang transaksyon sa loob ng isang araw o buwan, subalit maaari na itong maging sapat upang magkaroon ka ng account, akses sa ATM, checkbook at/o debit card, at, kadalasan, ay direct deposit. Nag-aalok din ang karamihan ng mga bangko ngayon ng online na akses sa account, kahit pa sa mga uri ng account na libre o mura.

Maaaring maging napakahusay na kasangkapan ng isang bank account para sa pamamahala sa iyong personal na pinansya. Matutulungan ka ng mga account statement na tukuyin kung paano at saan mo ginagastos ang iyong pera, at inilalagay ka sa tamang landas para sa makatuwirang plano sa pag-iipon. Dagdag pa, madalas na nagbibigay ng interes ang mga personal na account, na kung tutuusin ay katumbas na rin ng dagdag na kita.

 

Pagkukumpara ng Checking at Savings Accounts
Mga checking account
Ang mga checking account ay nagbibigay ng madaling pag-akses sa iyong pera. Maaari kang magsagawa ng mga transaksyon sa iba’t ibang paraan, kabilang ang mga online na pag-transfer, mga withdrawal sa ATM, mga pagbili gamit ang debit card at tseke.

Ngunit may kababaan, o minsan ay wala pa ngang interes na ibinabayad ang mga checking account. Kung mas marami ang laman ng iyong checking account kumpara sa iyong mga babayaran at pang-araw-araw na gastusin, ilipat mo ang sosobrang pera sa isang savings account.

Ang pinakamainam na checking account ay walang buwanang bayarin (o may madadaling paraan upang mailibre na ang mga iyon) at libreng akses sa mga ATM network sa buong bansa. Ang ilan ay mayroon pang mga bonus sa pag-sign up.

Mga savings account
Karaniwang may mas mataas na antas ng interes ang mga savings account kumpara sa mga checking, kaya’t magiging mas madali para sa iyong patubuin ang iyong pera.

Maaari mong i-akses ang iyong pera upang magsagawa ng mga pag-transfer o withdrawal, subalit ang mga account na ito ay hindi ginawa para sa mga pang-araw-araw na pagbili.

Ang pinakamainam na mga savings account ay may mas mataas sa 1% kumpara sa taunang porsyentong interes. Halimbawa, ang pag-iimbak ng P10,000 sa savings account ay magbibigay sa iyo ng P100 interes pagkatapos ng isang taon.

 

Paano Pipiliin ang Angkop na Bank Account

Mga Checking Account

1.     Walang Buwanang Bayarin

Para sa checking account, inirerekomenda ng isang tanyag na tagasuring pinansyal na kumuha ng account na walang buwanang bayarin, o iyong maaaring iwasan, tulad ng sa pamamagitan ng direct deposit. Ang ilang bangko ay pahihintulutan kang iwasan ang bayaring ito, bilang panghikayat sa iyong panatilihin ang iyong mga savings at retirement account sa parehong lugar, sa pamamagitan ng minimum na balanseng pinananatili sa lahat ng account. Gayunman, tandaan mong inirerekomenda ng ilang pinansyal na magpanatili ng savings account at checking account sa magkahwalay na bangko upang paliitin ang tuksong gamitin ang mga ipon para sa pang-araw-araw na gastusin.

2.     Walang Hinihinging Minimum na Balanse

Ang pinakamainam na bank account ay walang hinihinging minimum na balanse, na maaaring magkahalaga ng P500 hanggang P5000, depende sa bangko. Pananatilihin noong nakaimbak ang pera, habang halos walang kinikitang interes.

3.     Walang Limitasyon sa Bilang o Paraan ng Transaksyon

Dapat ay malaya kang magsagawa ng gaano man kadaming transaksyon sa iyong account gaya ng iyong kinakailangan, at makapag-withdraw, deposit, o transfer ka ng pera sa pagitan ng checking at savings sa anumang paraan nang hindi nag-aalala tungkol sa mga bayarin.

4.     Libreng Akses sa ATM

Hindi ka dapat singilin ng bangko mo sa pag-withdraw ng pera, at kapag pumipili ka ng bangko, isaalang-alang mo kung mayroon itong malaking network ng mga ATM o nagsasauli ba ito ng bayad na sinisingil ng ibang bangko.

5.     Online at Mobile na Akses

Dapat ay natsetsek mo rin ang iyong account, nakakapagbayad ka ng mga bill, at nakakapagdeposito ka sa paraang elektronikal gamit ang iyong computer at iyong mobile phone.

Sa isang checking account, ang ilang bagay na magandang makuha ay pag-akses sa branch, libreng tseke at mataas na antas ng interes.

Mga Savings Account

1.     Philippine Deposit Insurance

Ang pagkakaroon ng insurance sa pamamagitan ng Philippine Deposit Insurance Corporation ang magtitiyak na maibabalik sa iyo ang iyong mga naka-insure na deposito sakaling mabangkarote ang iyong bangko.

2.     Liquidity

Dapat mayroon kang akses sa pera mo sa pamamagitan ng online na pag-transfer, ATM o teller withdrawal. Samantalang hindi mo gugustuhin ang napakadaling pag-akses sa puntong matutukso kang gamitin ang iyong ipon kada buwan, gugustuhin mo ring maakses ang perang iyon kapag mayroong tunay na emerhensiya.

3.     Tunay na Malaking Antas ng Interes

Isa pang mahalagang bagay ang pagkakaroon ng mataas na antas ng interes—o kung hindi man, ay iyong kayang makipagsabayan sa antas ng implasyon.

4.     Online at Mobile na Akses

Gamit ang online na akses, maaari kang magdagdag o mag-withdraw ng pera mula sa iyong account (tulad ng sa pamamagitan ng mobile na pagdeposito gamit ang isang smartphone app) nang hindi pumupunta sa isang branch.

5.     Mga Sub Account

Maraming tagaplanong pinansyal ang nagrerekomenda na kumuha ng savings account na magpapahintulot sa iyong hati-hatiin ang iyong pera sa iba’t ibang layunin, nang mapanatili mong nakahiwalay ang iyong ipong pang-emerhensiya sa ipon para sa pagbili ng bahay, sa inyong paparating na bakasyon, atbp. Sa ganitong paraan, magiging mas madali para sa iyong mag-ipon, iwasan ang usapin ng dobleng paglalaan ng pera sa iyong isipan (pag-iisip na ang idinedeposito mong P30,000 ay pupunta sa bahay, at pagkatapos ay iisiping itinabi mo iyon para sa inyong bakasyon) at makakatulong din para sa iyong iwasan ang tuksong gamitin ang iyong mga ipong pang-emerhensiya para sa mga hindi emerhensiyang sitwasyon.

Para sa mga savings account, iwasan iyong mga naniningil ng labis na bayarin para sa mga transaksyon o pagkakaroon ng maliit na balanse.


About the author

Gabriela Ortega

I'm a freelance blogger, and an aspiring author. Graduate of De La Salle University.
Profession: Blogger/ Researcher
Philippines , Metro Manila , Makati

 

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)
The medical information contained in this section is not intended for treatment or prescription. It is used to complement, not replace, the communication between a patient and their physician. Reliance on any information provided by BuhayOFW or any medical experts is solely at your own risk. If you have a medical emergency, call your doctor or go to the hospital immediately. BuhayOFW's Medical Review Board is a team of board-certified doctors who ensure our content is medically accurate and reflects the latest in health information. Our experienced board of medical professionals verify that our content is thorough and all-inclusive, in order that you can trust the information you read here will help you through improvements in your health journey—whether that’s for yourself or for a loved one.

Disclaimer: Buhay OFW is not a Registered Investment Advisor, Broker/Dealer, Financial Analyst, Financial Bank, Securities Broker or Financial Planner. The Information on the Site is provided for information purposes only. The Information is not intended to be and does not constitute financial advice or any other advice, is general in nature and not specific to you. Before using Buhay OFW’s information to make an investment decision, you should seek the advice of a business professional, qualified and registered securities professional and undertake your own due diligence. None of the information on our Site is intended as investment advice, as an offer or solicitation of an offer to buy or sell, or as a recommendation, endorsement, or sponsorship of any security, Company, or fund.

Buhay OFW is not responsible for any investment decision made by you. You are responsible for your own investment research and investment decisions.