Tips para Maging Malaking Tingnan Ang Iyong Maliit na Space-Home ideas to optimizing space

Liezel Cervantes
is a Interior designer / Travel agent in Russian Federation

 

Ang pag-arrange ng bahay ay talaga namang isang napaka-challenging na activity. Dagdag pa sa suliranin sa pag-arrange ay ang maliit na espasyo. Ang espasyong ito, kahit maliit ay magagawan naman ng paraan upang maggamit nang husto at magiging malaking tingnan at maluwag sa pamamagitan ng pagsunod ng ilang mga tips.

Lighting is one of the most important elements in a space. s usually best to hang drapes from the ceilings to the floors, because it makes the ceilings seem a lot higher and expands the room


At talking about paningin, maaari mong paglaruan ang paningin at utak ng mga bisita sa pag-convince sa kanila na malaki ang iyong bahay sa pamamagitan ng wastong paggamit ng mga espasyo. Ang corners ng bahay kung minsan ay wasted spaces dahil hindi nabibigyang-pansin. Hindi ito ang dapat na mangyari. Maaaring lagyan ng desktops ang corners ng bahay, book shelves, at mga decorative. At huwag palaging isipin na parisukat ang bahay. Dahil sa konseptong ito, nagiging boring ang pagdesign natin ng bahay. Maaaring ibang hugis naman ang theme halimbawa ang inspirasyon sa pag-arrange ng sala. At kahit maliit ang kwarto, huwag kalimutan ang space para daanan ng mga bisita. Ang mga entrance at exits ay dapat walang nakabara. Sa pagdecorate naman, kung marami kang pagpipilian at gusto mong ilabas lahat ay hindi magandang desisyon. Ang pagdedecorate ng ibat-ibang bagay ay nakaka-lamon nga ng space sa malalaking espasyo, lalo na sa maliliit. Piliin lamang yung one or two items na pinakagusto mo. At iconsider na ito ang bagay na makakapag-accentuate sa buong space. Sa pamamagitan ng pag-accentuate, nababaling ang pansin ng mga tao sa bagay na highlighted at hindi sa maliit na espasyo ng iyong bahay."Writing means sharing. It's part of the human condition to want to share things - thoughts, ideas, opinions." This quote by the famous writer Paulo Coelho tells so much about how a person can be a good writer. A person need not to be someone real famous or in high authority to be considered as a writer or for his works to be recognized by a lot of people because each one of us has something to share through the works of our hand in harmony with our mind and heart. One way or the other, how simple our work may seem, it can touch the lives and the heart of the people who will be reading it. It doesn't need to be perfect. What is far more important is that it came from the writer's heart because through this, the writer can easily connect with his readers.

Moreover, write things that you are knowledgeable of because as the saying goes, you cannot share what you do not have. For the readers to believe you and your ideas or opinions, you must establish your credibility. To better understand this statement, let us put this concept in an example: compared to any other professionals (let us say, an engineer) or individuals, a medical professional can better write something about health-related topics. It may sound simple, but most of us forget to take this important step into consideration. Hence, some writers appear like they do not fully understand what they are saying.

Aside from this, an author should not forget that good writing entails anticipation of the reader's questions. It should serve the reader, not the writer. It isn’t indulgent. “The reader doesn’t turn the page because of a hunger to applaud,” said longtime writing teacher Don Murray. Rather, good writing anticipates what questions readers will have as they read a piece, and (before they ask them) it answers them.


Ergo, to be a good writer, you have to be certain of what you want your readers to know and feel, connect with them by sharing your experiences and the things you are knowledgeable of and anticipate the questions that they may have in mind as they read through the lines of your work.

About the author

Liezel Cervantes

Profession: Interior designer / Travel agent
Russian Federation , Central , Moscow
Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)