Tattoo o magpatatu: Kaalaman, Panganib at Komplikasyon ng pagpatato, etymology, origin, meaning

Clive Roxas
is a Banker in Australia

Ang pagpapatato ay hindi na bago sa karamihan ngunit kailangan malaman mo rin ang mga bagay na dapat isaalang-alang bago mo gawin ito. A 2012 study found that personality differences between tattooed and non-tattooed individuals were "generally small" although those with tattoos tended to be more extroverted and display a greater "need for uniqueness. Tattoos have their share of misunderstanding. From being banned in many work environments, to being deemed socially unacceptable in many parts of the world, their history and purpose vary based on the wearer.


Sa artikulong ito, malalaman mo kung para sa iyo ba talaga ang tinatawag na “body art.” Dahil hindi maganda na pagsisihan mo ito sa huli.

Paano ba ginagawa ang tattoo?


Ang tattoo ay isang permanenteng marka o desinyo para sa iyong balat na may kasamang tinta na inilagay sa ibabaw na bahagi ng balat. T, or tattowfrom the Samoan , meaning "correct, workmanlike. Tattoos are also favored for making a fashion statement. If you want to express your own unique and individual style any form of body art or modification and adornments can help.


Alamin ang panganib


Ang tattoo ay sumisira ng balat, ibig sabihin posible ang impeksyon at mga komplikasyon. Narito ang ilan:


Allergy. Ang mga kulay sa pagtatato tulad ng pula, luntian, dilaw at bughaw ay maaring magbunga ng allergic skin reactions. Pwedeng mangati ang lugar kung saan ka nagpatato at umabot ng maraming taon bago gumaling.


Impeksyon sa balat. Maari itong pagsimulan ng pamumula, pamamaga, pananakit at magkaroon ka ng nana matapos ng pagpapatato.


Ibang problema sa balat. Pwede ka ring magkaroon ng granuloma o ang pagkabuo ng maliit na tumor sa paligid ng pinagtatoan. Ang iba naman ay nagkakaroon ng keloids o ang malaking pilat na bumubukol sa balat.


Sakit mula sa kontaminasyon sa dugo. Kung ang ginamit na karayom sa iyo ay nagtataglay ng kontaminadong dugo, maari kang makakakuha ng bloodborne diseases tulad ng tetanus, hepatitis B at hepatitis C.


Komplikasyon dahil sa MRI. Ang MRI o Magnetic Resonance Imaging na ginagamit sa pagpapatato ay maaring maging sanhi ng pamamaga o pagkasunog ng balat.


Kung ganito ang mararanasan mo, kailangan na ipagamot ito kasama na ang pagtanggal ng tattoo dahil baka lalong lumala ang mga allergic reactions na iyong nararanasan.Siguraduhing Handa Ka
Bago ka magpatato, tanungin muna ang sarili kung gusto mo talaga magkaroon ng permanenteng desinyo sa iyong katawan. Kung hindi ka sigurado at nag-aalangan bigyan ang sarili ng panahon na pag-isipan ito ng mabuti. Huwag i-pressure ang sarili sa pagpapatato at tandaan na huwag mapatato kung ikaw ay nasa impluwensya ng alcohol o droga.


Kung ikaw ay nakapagdesisyon na magpatato na, piliin ang lokasyon kung saang bahagi ng katawan ka magpapatato. Ikonsidera kung gusto mo nakikita o naitatago ng iyong kasuutan ang iyong tato. Alalahanin na ang pagdagdag ng timbang kasama na ang pagbubuntis ay maaring masira ang hitsura ng tato at maapektuhan ang anyo nito.

Isaalang-alang ang kaligtasan


Para masigurado ang kaligtasan sa pagpapatato, sagutin ang mga tanong na ito:


Sino ang mag-tatatu sa iyo? Huwag subukan na ikaw mismo ang magtatato sa iyong sarili o kahit sino pa mang kaibigan. Pumunta sa mga mapagtitiwalaang istudyo ng pagpapatato na may empleyo na dumaan sa pagti-training, o matagal ng bihasa sa pagtatato. Alamin kung mayroon silang lisensya upang malaman mo na legal ang pinupuntahan mong istudyo.


Gumagamit ba ng gwantes ang tattoo artist? Siguraduhin na naghugas ng kamay ang taong magtatato sa iyo at nagsuot ng gwantes sa pagtatato sa iyo.


Tamang kagamitan ba ang ginagamit ng tattoo artist? Tingnan kung ang artist o taga-desinyo ay tinatanggal ang mga karayom at maliliit na tubo mula sa nakaselyong lalagyan bago ang pagtatato. Kailangan ay hindi pa nagagamit ang mga equipment na gagamitin sa iyo.


Malinis ba ang ibang mga kagamitan? Siguraduhin na gumagamit ng makina na nag-iisterilisa ang taga-disenyo upang gawing isterilisado ang mga kagamitan na kadalasang ginagamit sa pagitan ng bawat kostumer.


Tamang Pangangalaga Sa Tato


Alisin ang bandana matapos ang dalawmpu at apat na oras. Lagyan ng antibiotic ointment ang balat na pinagtatoan habang ito ay papagaling.


Panatilihing malinis ang balat na pinatatuan. Gumamit ng sabon at tubig at maingat na dampian ang balat na pinagtatuan. Habang naliligo iwasan na direktang daanan ito ng tubig mula sa shower. Para matuyo, dahan-dahan lamang ang pagdampi nito.


Gumamit ng moisturizer. Lagyan ng hindi gaanong matapang na moisturizer ang balat na pinagtatuan ng ilang beses sa isang araw.


Iwasan na ma-expose sa araw. Huwag munang paarawan ang balat na pinagtatuan ng ilang linggo.


Iwasan ang pag-swimming. Huwag munang maligo sa mga swimming pools, ilog, lawa o anumang uri ng tubig habang nagpapagaling ng inyong tato.


Piliin ang tamang kasuotan. Huwag magsuot ng damit na pwedeng dumikit sa tato.


Hintayin ang dalawang linggo ng pagpapagaling. Hayaan lamang ang tato sa loob ng dalawang linggo. Kung nakikita na hindi maayos ang pagpapagaling, komunsolta agad sa doctor. Kung ikaw ay interesado na tanggalin ang tato, tanungin muna ang iyong dermatologist tungkol sa laser surgery o ibang paraan ng pagtanggal ng tato.


Most people get tattooed to mark a significant aspect of themselves or their life. This can be done with a simple yet symbolic zodiac tattoo symbol, or a more detailed design. continue to face disapproval, although as more and more celebrities are seen with tattoos, they are becoming less viewed as unsightly. In the past, tattoos were still controversial. Now, they're more accepted than ever. You might even call them "trendy."

About the author

Clive Roxas

Profession: Banker
Australia , Victoria , Melbourne
Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)