Kultura

Kulam 1000px.png

Importante ang kaalaman sa sariling kultura (cultural awareness), hindi lamang para sa pamumuhay sa ibang bansa, kung hindi upang maintindihan rin ang ating sarili (self awareness).
 
Developing cultural intelligence and acquiring intercultural skills can help you develop a successful career abroad. Intercultural knowledge may also help you decrease your initial disorientation. Filipinos can learn rules of the host country (abroad) before leaving home (Philippines).
 
On the other hand, it is important for people with Filipino ancestry to learn about their Filipino lineage and Filipino culture, values and beliefs. Knowing about your own culture first will help you awaken your self awareness and helps you understand others better.
No suggestions
Post Posted at Latest activity Replies Recommends
Ano ang naging atake ng Hapones sa Pilipinas? 23 Apr 2022 06:57 PM 0 0
Ano ang nangyari sa ikalawang digmaang pandaigdig sa Asia-Pacific? 23 Apr 2022 06:56 PM 0 0
Ano ang nangyari sa Cavite Mutiny? 18 Apr 2022 03:43 PM 0 0
Paano naging salik sa pag-usbong ng kamalayang Filipino ang sekularisasyon? 18 Apr 2022 03:42 PM 0 0
Paano nagkaroon ng liberal na pamumuno noong umusbong ang nasyonalismong Filipino? 18 Apr 2022 03:42 PM 0 0
Paano umusbong ang gitnang uri noong umusbong ang nasyonalismong Filipino? 18 Apr 2022 03:41 PM 0 0
Ano ang kautusang pang-edukasyon noong 1863? 18 Apr 2022 03:41 PM 0 0
Kailan nagbukas ang Suez Canal? 18 Apr 2022 03:40 PM 0 0
Kailan nagbukas ang Pilipinas sa Pandaigdigang Kalakalan? 18 Apr 2022 03:40 PM 0 0
Ano ang mga pagbabago sa panahon ng Komonwelt? 17 Apr 2022 06:50 PM 0 0
Paano napasinaya ang Pamahalaang Komonwelt? 17 Apr 2022 06:49 PM 0 0
Ano ang mga karapatan ng bansang Soberano? 14 Apr 2022 02:29 PM 0 0
Ano ang konsepto ng soberanya? 14 Apr 2022 02:28 PM 0 0
Ano ang nangyari sa Edsa People Power I? 04 Apr 2022 04:51 PM 0 0
Ano ang mga pangyayari na nagbigay-daan sa panunumbalik ng demokrasya? 04 Apr 2022 02:53 PM 0 0
Paano nagwakas ang Batas Militar? 01 Apr 2022 10:02 PM 0 0
Ano ang mga Suliranin at Hamon na Dulot ng Batas Militar? 01 Apr 2022 10:02 PM 0 0
Ano ang katayuan ng Pilipinas sa Ilalim ng Batas Militar? 01 Apr 2022 10:00 PM 0 0
Ano ang mga Pagababago sa Ekonomiya sa ilalim ng Pamahalaang Hapones? 01 Apr 2022 04:22 PM 0 0
Ano ang mga Pagbabago sa Edukasyon sa ilalim ng Pamahalaang Hapones? 01 Apr 2022 04:21 PM 0 0
= Posts with replies
Post Posted at Latest activity Replies Recommends
Ahas sa panahinip? 15 May 2022 06:01 AM 0 0
Ano ang Military Bases Agreement? 07 May 2022 02:34 PM 0 0
Ano ang Treaty of General Relations? 07 May 2022 02:33 PM 0 0
Ano ang Tydings Rehabilitation Act? 07 May 2022 02:33 PM 0 0
Ano ang Bell Trade Relations Act? 07 May 2022 02:32 PM 0 0
Ano ang mga hamon sa kalayaan ng Pilipinas? 05 May 2022 03:08 PM 0 0
Ano ang sitwasyon ng Pilipinas ayon kay Manuel Roxas? 05 May 2022 03:07 PM 0 0
Ano ang naging atake ng Hapones sa Pilipinas? 23 Apr 2022 06:57 PM 0 0
Ano ang nangyari sa ikalawang digmaang pandaigdig sa Asia-Pacific? 23 Apr 2022 06:56 PM 0 0
Ano ang nangyari sa Cavite Mutiny? 18 Apr 2022 03:43 PM 0 0
Paano naging salik sa pag-usbong ng kamalayang Filipino ang sekularisasyon? 18 Apr 2022 03:42 PM 0 0
Paano nagkaroon ng liberal na pamumuno noong umusbong ang nasyonalismong Filipino? 18 Apr 2022 03:42 PM 0 0
Paano umusbong ang gitnang uri noong umusbong ang nasyonalismong Filipino? 18 Apr 2022 03:41 PM 0 0
Ano ang kautusang pang-edukasyon noong 1863? 18 Apr 2022 03:41 PM 0 0
Kailan nagbukas ang Suez Canal? 18 Apr 2022 03:40 PM 0 0
Kailan nagbukas ang Pilipinas sa Pandaigdigang Kalakalan? 18 Apr 2022 03:40 PM 0 0
Ano ang mga pagbabago sa panahon ng Komonwelt? 17 Apr 2022 06:50 PM 0 0
Paano napasinaya ang Pamahalaang Komonwelt? 17 Apr 2022 06:49 PM 0 0
Ano ang mga karapatan ng bansang Soberano? 14 Apr 2022 02:29 PM 0 0
Ano ang konsepto ng soberanya? 14 Apr 2022 02:28 PM 0 0
= Posts with replies