Kultura


Mahalaga ang kaalaman sa sariling kultura (cultural awareness), hindi lamang para sa pamumuhay sa ibang bansa, kung hindi upang maintindihan rin ang ating sarili (self awareness).
 
Developing cultural intelligence and acquiring intercultural skills can help you develop a successful career abroad. Intercultural knowledge may also help you decrease your initial disorientation. Filipinos can learn rules of the host country (abroad) before leaving home (Philippines).
 
On the other hand, it is important for people with Filipino ancestry to learn about their Filipino lineage and Filipino culture, values and beliefs. Knowing about your own culture first will help you awaken your self awareness and helps you understand others better.
No suggestions
Post Posted at Latest activity Replies Recommends
Ano ang mga epekto ng mga nagvi-viral na sayaw at challenges sa kultura at lipunan ngayon? 29 Dec 2023 09:07 PM 0 0
Paano natin mapapanatili ang kahalagahan ng Baybayin sa kabila ng mga modernong paraan ng komunikasyon at sining? 28 Dec 2023 04:45 PM 0 0
Ano ang mga potensyal na epekto ng pagpapalaganap at pagpapahalaga sa Baybayin sa pag-unlad ng sining at kultura ng bansa? 28 Dec 2023 04:44 PM 0 0
Paano itinuturo at iniintegrate ang Baybayin sa mga modernong paraan ng sining at komunikasyon? 28 Dec 2023 04:44 PM 0 0
Ano ang mga kontribusyon ng Baybayin sa kasalukuyang sining at kultura ng Pilipinas? 28 Dec 2023 04:44 PM 0 0
Paano naging bahagi ng pag-unlad ng sining ang pagbabalik-tanaw sa Baybayin sa kasalukuyang panahon? 28 Dec 2023 04:43 PM 0 0
Ano ang mga pinagmulan ng Baybayin at paano ito nag-iba sa paglipas ng panahon? 28 Dec 2023 04:43 PM 0 0
Ano ang mga pangkaraniwang hamon o pagsubok na kinakaharap ng mga taong may "Panata"? 27 Dec 2023 10:14 AM 0 0
Paano naipapasa ng mga magulang ang kahalagahan ng "Panata" sa kanilang mga anak? 27 Dec 2023 10:13 AM 0 0
Ano ang mga pangkaraniwang gawain o ritwal na kaakibat ng "Panata" sa Pilipinas? 27 Dec 2023 10:13 AM 0 0
Paano ipinapakita ng mga tao ang kanilang "Panata" sa araw-araw na pamumuhay? 27 Dec 2023 10:13 AM 0 0
Ano ang mga pangunahing layunin ng mga "Panata" sa mga relihiyosong komunidad? 27 Dec 2023 10:12 AM 0 0
Ano ang kahulugan ng "Panata" sa konteksto ng relihiyosong komunidad sa Pilipinas? 27 Dec 2023 10:12 AM 0 0
Ano ang mga hakbang na maaaring gawin upang mapanatili at palawakin ang impluwensiya ng Balagtasan sa kasalukuyang panahon? 26 Dec 2023 02:15 PM 0 0
Ano ang mga katangian ng magaling na manunulat o tagapagsalita sa isang Balagtasan? 26 Dec 2023 02:13 PM 0 0
Paano nakakaapekto ang Balagtasan sa mga manonood at tagapakinig nito? 26 Dec 2023 02:13 PM 0 0
Ano ang papel ng Balagtasan sa pagpapalaganap ng kultura at wika sa Pilipinas? 26 Dec 2023 02:13 PM 0 0
Ano ang mga tunggalian o tema na karaniwang binibigyang-diin sa isang Balagtasan? 26 Dec 2023 02:12 PM 0 0
Paano isinasagawa ang isang tradisyonal na Balagtasan? 26 Dec 2023 02:12 PM 0 0
Ano ang kasaysayan ng Balagtasan sa Pilipinas? 26 Dec 2023 02:11 PM 0 0
= Posts with replies
Post Posted at Latest activity Replies Recommends
Paano nakakaapekto ang viral dances at challenges sa mentalidad at pananaw ng kabataan sa kasalukuyang panahon? 29 Dec 2023 09:07 PM 0 0
Ano ang mga epekto ng mga nagvi-viral na sayaw at challenges sa kultura at lipunan ngayon? 29 Dec 2023 09:07 PM 0 0
Paano natin mapapanatili ang kahalagahan ng Baybayin sa kabila ng mga modernong paraan ng komunikasyon at sining? 28 Dec 2023 04:45 PM 0 0
Ano ang mga potensyal na epekto ng pagpapalaganap at pagpapahalaga sa Baybayin sa pag-unlad ng sining at kultura ng bansa? 28 Dec 2023 04:44 PM 0 0
Paano itinuturo at iniintegrate ang Baybayin sa mga modernong paraan ng sining at komunikasyon? 28 Dec 2023 04:44 PM 0 0
Ano ang mga kontribusyon ng Baybayin sa kasalukuyang sining at kultura ng Pilipinas? 28 Dec 2023 04:44 PM 0 0
Paano naging bahagi ng pag-unlad ng sining ang pagbabalik-tanaw sa Baybayin sa kasalukuyang panahon? 28 Dec 2023 04:43 PM 0 0
Ano ang mga pinagmulan ng Baybayin at paano ito nag-iba sa paglipas ng panahon? 28 Dec 2023 04:43 PM 0 0
Ano ang mga pangkaraniwang hamon o pagsubok na kinakaharap ng mga taong may "Panata"? 27 Dec 2023 10:14 AM 0 0
Paano naipapasa ng mga magulang ang kahalagahan ng "Panata" sa kanilang mga anak? 27 Dec 2023 10:13 AM 0 0
Ano ang mga pangkaraniwang gawain o ritwal na kaakibat ng "Panata" sa Pilipinas? 27 Dec 2023 10:13 AM 0 0
Paano ipinapakita ng mga tao ang kanilang "Panata" sa araw-araw na pamumuhay? 27 Dec 2023 10:13 AM 0 0
Ano ang mga pangunahing layunin ng mga "Panata" sa mga relihiyosong komunidad? 27 Dec 2023 10:12 AM 0 0
Ano ang kahulugan ng "Panata" sa konteksto ng relihiyosong komunidad sa Pilipinas? 27 Dec 2023 10:12 AM 0 0
Ano ang mga hakbang na maaaring gawin upang mapanatili at palawakin ang impluwensiya ng Balagtasan sa kasalukuyang panahon? 26 Dec 2023 02:15 PM 0 0
Ano ang mga katangian ng magaling na manunulat o tagapagsalita sa isang Balagtasan? 26 Dec 2023 02:13 PM 0 0
Paano nakakaapekto ang Balagtasan sa mga manonood at tagapakinig nito? 26 Dec 2023 02:13 PM 0 0
Ano ang papel ng Balagtasan sa pagpapalaganap ng kultura at wika sa Pilipinas? 26 Dec 2023 02:13 PM 0 0
Ano ang mga tunggalian o tema na karaniwang binibigyang-diin sa isang Balagtasan? 26 Dec 2023 02:12 PM 0 0
Paano isinasagawa ang isang tradisyonal na Balagtasan? 26 Dec 2023 02:12 PM 0 0
= Posts with replies