Kultura


Mahalaga ang kaalaman sa sariling kultura (cultural awareness), hindi lamang para sa pamumuhay sa ibang bansa, kung hindi upang maintindihan rin ang ating sarili (self awareness).
 
Developing cultural intelligence and acquiring intercultural skills can help you develop a successful career abroad. Intercultural knowledge may also help you decrease your initial disorientation. Filipinos can learn rules of the host country (abroad) before leaving home (Philippines).
 
On the other hand, it is important for people with Filipino ancestry to learn about their Filipino lineage and Filipino culture, values and beliefs. Knowing about your own culture first will help you awaken your self awareness and helps you understand others better.
No suggestions
Post Posted at Latest activity Replies Recommends
Paano pa mas maisasara ang agwat sa pagitan ng libangan sa genre ng mga Pilipino at pagkilala sa panitikan para isulong ang mas malalim na pagpapahalaga sa kwentong Pilipino sa iba't ibang midya? 23 Dec 2023 09:29 AM 0 0
Paano ipinapakita ng mga komiks at nobelang Pilipino ang kulturang at kasaysayan ng Pilipinas? 23 Dec 2023 09:28 AM 0 0
Paano nakakaapekto ang pagpapakita ng kulturang Filipino at lipunan sa genre entertainment sa pagkilala sa panitikan? 23 Dec 2023 09:28 AM 0 0
Paano nga ba nag-uugnay ang mga Filipino komiks at nobela sa pagitan ng paboritong libangan at sining sa panitikan? 23 Dec 2023 09:27 AM 0 0
Paano nakatulong ang mga komiks at nobela ng mga Pilipino sa tanawin ng panitikan ng bansa? 23 Dec 2023 09:27 AM 0 0
Paano nakakaapekto ang pagtanggap sa kawalan ng katiyakan sa pamamagitan ng "Bahala Na" sa kalusugan ng isipan at damdamin ng mga indibidwal sa lipunang Pilipino? 22 Dec 2023 07:16 PM 0 0
Ano ang papel na ginagampanan ng "Bahala Na" sa pagpapalakas at pag-a-adjust ng mga Pilipino sa pagbabago? 22 Dec 2023 07:16 PM 0 0
Paano nakakaapekto ang konsepto ng "Bahala Na" sa paraang tinatahak ng mga Pilipino ang paggawa ng desisyon at pagpaplano? 22 Dec 2023 07:16 PM 0 0
Ano ang kultural na kahalagahan ng "Bahala Na" sa lipunang Pilipino? 22 Dec 2023 07:15 PM 0 0
Ang Sining ng 'Diskarte': Ang Kakayahan ng mga Pilipino pagdating sa pagiging Maparaan at kakayahang umangkop sa araw-araw na Buhay 20 Dec 2023 09:31 PM 0 0
Kim Chiu at Xian Lim naghiwalay na nga ba? 15 Dec 2023 07:08 PM 0 0
Paano umunlad ang kabihasnang mesopotamia? 11 Dec 2023 10:53 PM 0 0
Ano ang kultura sa Panahon ng midieval europe​? 11 Dec 2023 10:52 PM 0 0
Ano ang kahulugan ng Pyudalismo at Manoryalismo? 11 Dec 2023 10:45 PM 0 0
Ano ang kahalagahan ng heograpiyang pantao sa wika 11 Dec 2023 10:42 PM 0 0
Sino ang nagpakilala ng pilosopiyang taoismo?​ 11 Dec 2023 10:41 PM 0 0
Ano-ano ang mga pagbabagong nangyari sa pagkakaroon o paglaganap ng Kristiyanismo? 11 Dec 2023 10:41 PM 0 0
Mula sa Bundok Patungo sa Mundo: Ang Pandaigdigang Epekto ni Apo Whang-Od 10 Dec 2023 08:50 PM 0 0
Gigil na gigil si Annabelle isiwalat ang katotohanan 09 Dec 2023 05:54 PM 0 0
Paano mapahahalagahan at mauunawaan ng mga dayuhan o mga taong mula sa ibang kultura ang kahalagahan ng pagsasabi ng "Hiya" kapag nakikipag-ugnayan sa pamayanang Pilipino? 08 Dec 2023 03:07 PM 0 0
= Posts with replies
Post Posted at Latest activity Replies Recommends
Ano ang mga pangunahing responsibilidad ng isang ninong o ninang sa binyag? 24 Dec 2023 11:20 AM 0 0
Paano pa mas maisasara ang agwat sa pagitan ng libangan sa genre ng mga Pilipino at pagkilala sa panitikan para isulong ang mas malalim na pagpapahalaga sa kwentong Pilipino sa iba't ibang midya? 23 Dec 2023 09:29 AM 0 0
Paano ipinapakita ng mga komiks at nobelang Pilipino ang kulturang at kasaysayan ng Pilipinas? 23 Dec 2023 09:28 AM 0 0
Paano nakakaapekto ang pagpapakita ng kulturang Filipino at lipunan sa genre entertainment sa pagkilala sa panitikan? 23 Dec 2023 09:28 AM 0 0
Paano nga ba nag-uugnay ang mga Filipino komiks at nobela sa pagitan ng paboritong libangan at sining sa panitikan? 23 Dec 2023 09:27 AM 0 0
Paano nakatulong ang mga komiks at nobela ng mga Pilipino sa tanawin ng panitikan ng bansa? 23 Dec 2023 09:27 AM 0 0
Paano nakakaapekto ang pagtanggap sa kawalan ng katiyakan sa pamamagitan ng "Bahala Na" sa kalusugan ng isipan at damdamin ng mga indibidwal sa lipunang Pilipino? 22 Dec 2023 07:16 PM 0 0
Ano ang papel na ginagampanan ng "Bahala Na" sa pagpapalakas at pag-a-adjust ng mga Pilipino sa pagbabago? 22 Dec 2023 07:16 PM 0 0
Paano nakakaapekto ang konsepto ng "Bahala Na" sa paraang tinatahak ng mga Pilipino ang paggawa ng desisyon at pagpaplano? 22 Dec 2023 07:16 PM 0 0
Ano ang kultural na kahalagahan ng "Bahala Na" sa lipunang Pilipino? 22 Dec 2023 07:15 PM 0 0
Ang Sining ng 'Diskarte': Ang Kakayahan ng mga Pilipino pagdating sa pagiging Maparaan at kakayahang umangkop sa araw-araw na Buhay 20 Dec 2023 09:31 PM 0 0
Kim Chiu at Xian Lim naghiwalay na nga ba? 15 Dec 2023 07:08 PM 0 0
Paano umunlad ang kabihasnang mesopotamia? 11 Dec 2023 10:53 PM 0 0
Ano ang kultura sa Panahon ng midieval europe​? 11 Dec 2023 10:52 PM 0 0
Ano ang kahulugan ng Pyudalismo at Manoryalismo? 11 Dec 2023 10:45 PM 0 0
Ano ang kahalagahan ng heograpiyang pantao sa wika 11 Dec 2023 10:42 PM 0 0
Sino ang nagpakilala ng pilosopiyang taoismo?​ 11 Dec 2023 10:41 PM 0 0
Ano-ano ang mga pagbabagong nangyari sa pagkakaroon o paglaganap ng Kristiyanismo? 11 Dec 2023 10:41 PM 0 0
Mula sa Bundok Patungo sa Mundo: Ang Pandaigdigang Epekto ni Apo Whang-Od 10 Dec 2023 08:50 PM 0 0
Gigil na gigil si Annabelle isiwalat ang katotohanan 09 Dec 2023 05:54 PM 0 0
= Posts with replies