Kultura

Kulam 1000px.png

Importante ang kaalaman sa sariling kultura (cultural awareness), hindi lamang para sa pamumuhay sa ibang bansa, kung hindi upang maintindihan rin ang ating sarili (self awareness).
 
Developing cultural intelligence and acquiring intercultural skills can help you develop a successful career abroad. Intercultural knowledge may also help you decrease your initial disorientation. Filipinos can learn rules of the host country (abroad) before leaving home (Philippines).
 
On the other hand, it is important for people with Filipino ancestry to learn about their Filipino lineage and Filipino culture, values and beliefs. Knowing about your own culture first will help you awaken your self awareness and helps you understand others better.
No suggestions
Post Posted at Latest activity Replies Recommends
Ano ang mga Isyu at Kontrobersiya na kinaharap noong panahon ni Cory? 13 Feb 2022 06:24 PM 0 0
Ano-ano ang mga Kontribusyon ng Pamahalaang Cory Aquino? 13 Feb 2022 06:24 PM 0 0
Ano-ano ang mga hamon na kinaharap ng Pamahalaang Cory Aquino? 13 Feb 2022 06:23 PM 0 0
Ano ang Saligang Batas ng 1987? 13 Feb 2022 06:22 PM 0 0
Paano Nagsimula ang Pamunuang Aquino? 13 Feb 2022 06:22 PM 0 0
Istruktura na gawa ng Aliens : Gusali ginawa taga ibang planeta o mundo 11 Feb 2022 02:44 PM 0 0
Ano ang mga iba’t-ibang dessert ng mga Pilipino? 08 Feb 2022 09:12 PM 0 0
Ano ang mga iba’t-ibang kanin at canton (rice and noodles) na patok sa mga Pilipino? 08 Feb 2022 09:11 PM 0 0
Ano ang mga iba’t-ibang seafoods ng mga Pilipino? 08 Feb 2022 09:10 PM 0 0
Ano ang mga iba’t-ibang karne at manok (meats and poultry) ng mga Pilipino? 08 Feb 2022 09:08 PM 0 0
Ano ang mga iba’t-ibang panimulang ulam (starters/side dish) ng mga Pilipino? 08 Feb 2022 09:06 PM 0 0
Ano ang tradisyunal na pagkaing Pilipino? 08 Feb 2022 09:04 PM 0 0
Ano ang katayuan ng kababaihan sa katipunan? 03 Feb 2022 01:12 PM 0 0
Ano ang balangkas ng Katipunan? 03 Feb 2022 01:11 PM 0 0
Paano Nalaganap ang Katipunan? 03 Feb 2022 01:11 PM 0 0
Paano naitatag ang Katipunan? 03 Feb 2022 01:11 PM 0 0
Chinese Horoscope 2022: Kapalaran ayon sa Chinese Zodiac sa Year of the Tiger 26 Jan 2022 03:00 PM 0 0
Ano ang Diariong Tagalog? Circulo Hispano-Filipino? La Solidaridad? Asociacion Hispano-Filipina? At kailan sila itinatag? 24 Jan 2022 05:07 PM 0 0
Sino-sino ang mga Propagandista at ano ang kanilang Pluma? 24 Jan 2022 05:06 PM 0 0
Ano ang Mahahalagang Pangyayari Kaugnay ng Kilusang Propaganda? 24 Jan 2022 05:05 PM 0 0
= Posts with replies
Post Posted at Latest activity Replies Recommends
Kailan namuno si Estrada bilang pangulo? 18 Feb 2022 05:41 PM 0 0
Ano ang mga Kontrobersiya sa Pamunuang Ramos? 17 Feb 2022 06:17 PM 0 0
Ano ang mga Programa ni Ramos? 17 Feb 2022 06:16 PM 0 0
Ano ang mga Hamon na Kinaharap sa Pamumuno ni Ramos? 17 Feb 2022 06:15 PM 0 0
Kailan nanalo si Ramos bilang presidente? 17 Feb 2022 06:15 PM 0 0
Paano nagwakas ang panunungkulan ni Cory? 13 Feb 2022 06:24 PM 0 0
Ano ang mga Isyu at Kontrobersiya na kinaharap noong panahon ni Cory? 13 Feb 2022 06:24 PM 0 0
Ano-ano ang mga Kontribusyon ng Pamahalaang Cory Aquino? 13 Feb 2022 06:24 PM 0 0
Ano-ano ang mga hamon na kinaharap ng Pamahalaang Cory Aquino? 13 Feb 2022 06:23 PM 0 0
Ano ang Saligang Batas ng 1987? 13 Feb 2022 06:22 PM 0 0
Paano Nagsimula ang Pamunuang Aquino? 13 Feb 2022 06:22 PM 0 0
Istruktura na gawa ng Aliens : Gusali ginawa taga ibang planeta o mundo 11 Feb 2022 02:44 PM 0 0
Ano ang mga iba’t-ibang dessert ng mga Pilipino? 08 Feb 2022 09:12 PM 0 0
Ano ang mga iba’t-ibang kanin at canton (rice and noodles) na patok sa mga Pilipino? 08 Feb 2022 09:11 PM 0 0
Ano ang mga iba’t-ibang seafoods ng mga Pilipino? 08 Feb 2022 09:10 PM 0 0
Ano ang mga iba’t-ibang karne at manok (meats and poultry) ng mga Pilipino? 08 Feb 2022 09:08 PM 0 0
Ano ang mga iba’t-ibang panimulang ulam (starters/side dish) ng mga Pilipino? 08 Feb 2022 09:06 PM 0 0
Ano ang tradisyunal na pagkaing Pilipino? 08 Feb 2022 09:04 PM 0 0
Ano ang katayuan ng kababaihan sa katipunan? 03 Feb 2022 01:12 PM 0 0
Ano ang balangkas ng Katipunan? 03 Feb 2022 01:11 PM 0 0
= Posts with replies