Kultura


Mahalaga ang kaalaman sa sariling kultura (cultural awareness), hindi lamang para sa pamumuhay sa ibang bansa, kung hindi upang maintindihan rin ang ating sarili (self awareness).
 
Developing cultural intelligence and acquiring intercultural skills can help you develop a successful career abroad. Intercultural knowledge may also help you decrease your initial disorientation. Filipinos can learn rules of the host country (abroad) before leaving home (Philippines).
 
On the other hand, it is important for people with Filipino ancestry to learn about their Filipino lineage and Filipino culture, values and beliefs. Knowing about your own culture first will help you awaken your self awareness and helps you understand others better.
No suggestions
Post Posted at Latest activity Replies Recommends
Ano ang ibig sabihin ng "utang na loob" sa kulturang Pilipino? 26 Nov 2023 02:43 PM 0 0
Anong mga hakbang ang ginagawa upang matugunan ang kontemporaryong mga kinakailangan sa transportasyon at mga alalahanin sa kapaligiran habang pinapanatili ang kultural na halaga ng mga jeepney? 25 Nov 2023 06:37 PM 0 0
Ano ang epekto ng public transportation modernization initiative ng gobyerno sa mga jeepney na matagal nang bahagi ng kulturang Pilipino? 25 Nov 2023 06:37 PM 0 0
Sa mga pamayanang Pilipino, ano ang kultural na kahalagahan ng mga jeepney na higit pa sa pagsisilbi bilang isang paraan ng transportasyon? 25 Nov 2023 06:36 PM 0 0
Paano nagbago ang mga jeepney mula sa kanilang simpleng simula upang maging isang kinikilalang representasyon ng pagkakakilanlan at kulturang Pilipino? 25 Nov 2023 06:36 PM 0 0
Mayroon bang patuloy na pagsisikap na pangalagaan at itaguyod ang tradisyon ng Harana? Paano gumagana ang mga kultural na institusyon o komunidad upang matiyak ang pagpapatuloy nito para sa mga susuno 22 Nov 2023 06:07 PM 0 0
Mayroon bang mga rehiyonal na pagkakaiba o pagkakaiba-iba sa pagsasagawa ng Harana sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas? Paano naiiba ang tradisyon sa iba't ibang rehiyon? 22 Nov 2023 06:06 PM 0 0
Anong kultural na kahalagahan ang taglay ng Harana sa lipunang Pilipino? Paano ito umunlad sa paglipas ng panahon, at ano ang papel nito sa panliligaw at pagmamahalan ng mga Pilipino? 22 Nov 2023 06:06 PM 0 0
Ano ang makasaysayang background ng Harana sa Pilipinas? Gaano kalayo ang nakaraan ng tradisyong ito, at ano ang mga pinagmulan nito? 22 Nov 2023 06:05 PM 0 0
Ano ang ekolohikal na kahalagahan ng Banaue Rice Terraces? Paano sila nakakatulong sa biodiversity at sustainable agriculture sa rehiyon? 22 Nov 2023 03:45 PM 0 0
Paano ipinapakita ng Banaue Rice Terraces ang mga tradisyon, paniniwala, at gawaing pang-agrikultura ng mga Ifugao? Gaano kahalaga ang mga terrace na ito sa kanilang pagkakakilanlan sa kultura? 22 Nov 2023 03:44 PM 0 0
Ano ang kahalagahang pangkasaysayan at kultura ng Banaue Rice Terraces? Paano sila napanatili at napanatili sa loob ng maraming siglo? 22 Nov 2023 03:42 PM 0 0
Mayroon bang mga makabagong diskarte o teknolohiya na naging epektibo sa pagsusulong ng pagkakapantay-pantay ng kasarian at pagpapalakas ng kababaihan sa Pilipinas? 21 Nov 2023 09:32 AM 0 0
Anong mga patakaran at inisyatiba ang naging matagumpay sa pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay ng kasarian at pagbibigay-kapangyarihan sa mga kababaihan sa Pilipinas? 21 Nov 2023 09:31 AM 0 0
Paano nakakaapekto ang mga stereotype ng kasarian at tradisyonal na tungkulin sa mga oportunidad na magagamit ng kababaihan sa iba't ibang sektor gaya ng edukasyon, trabaho, at pamumuno? 21 Nov 2023 09:31 AM 0 0
Ano ang mga pangunahing hadlang sa lipunan, kultura, at ekonomiya na humahadlang sa pagpapalakas ng kababaihan sa Pilipinas? 21 Nov 2023 09:30 AM 0 0
Ano ang mga hakbang na maaring gawin ng mga Pilipino upang mas mapalalim ang kanilang pag-unawa sa kanilang sariling kultura, mga halaga, at paniniwala bago nila pilitin ang pag-aaral ng ibang kultura 03 Nov 2023 12:37 PM 0 0
How can understanding one's own culture help one interact with individuals from other cultures? 03 Nov 2023 12:34 PM 0 0
Sa anong mga paraan makatutulong ang kamalayan sa kultura sa pagbuo ng kamalayan sa sarili? 03 Nov 2023 12:33 PM 0 0
Bakit mahalaga ang pag-unawa sa sariling kultura (self awareness) para sa mga Pilipino bago sila magtungo sa ibang bansa? 03 Nov 2023 12:31 PM 0 0
= Posts with replies
Post Posted at Latest activity Replies Recommends
Ano ang ilang halimbawa ng mga sitwasyon kung saan ang "utang na loob" ay gumaganap ng mahalagang papel sa mga relasyon o pakikipag-ugnayan ng mga Pilipino? 26 Nov 2023 02:44 PM 0 0
Ano ang ibig sabihin ng "utang na loob" sa kulturang Pilipino? 26 Nov 2023 02:43 PM 0 0
Anong mga hakbang ang ginagawa upang matugunan ang kontemporaryong mga kinakailangan sa transportasyon at mga alalahanin sa kapaligiran habang pinapanatili ang kultural na halaga ng mga jeepney? 25 Nov 2023 06:37 PM 0 0
Ano ang epekto ng public transportation modernization initiative ng gobyerno sa mga jeepney na matagal nang bahagi ng kulturang Pilipino? 25 Nov 2023 06:37 PM 0 0
Sa mga pamayanang Pilipino, ano ang kultural na kahalagahan ng mga jeepney na higit pa sa pagsisilbi bilang isang paraan ng transportasyon? 25 Nov 2023 06:36 PM 0 0
Paano nagbago ang mga jeepney mula sa kanilang simpleng simula upang maging isang kinikilalang representasyon ng pagkakakilanlan at kulturang Pilipino? 25 Nov 2023 06:36 PM 0 0
Mayroon bang patuloy na pagsisikap na pangalagaan at itaguyod ang tradisyon ng Harana? Paano gumagana ang mga kultural na institusyon o komunidad upang matiyak ang pagpapatuloy nito para sa mga susuno 22 Nov 2023 06:07 PM 0 0
Mayroon bang mga rehiyonal na pagkakaiba o pagkakaiba-iba sa pagsasagawa ng Harana sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas? Paano naiiba ang tradisyon sa iba't ibang rehiyon? 22 Nov 2023 06:06 PM 0 0
Anong kultural na kahalagahan ang taglay ng Harana sa lipunang Pilipino? Paano ito umunlad sa paglipas ng panahon, at ano ang papel nito sa panliligaw at pagmamahalan ng mga Pilipino? 22 Nov 2023 06:06 PM 0 0
Ano ang makasaysayang background ng Harana sa Pilipinas? Gaano kalayo ang nakaraan ng tradisyong ito, at ano ang mga pinagmulan nito? 22 Nov 2023 06:05 PM 0 0
Ano ang ekolohikal na kahalagahan ng Banaue Rice Terraces? Paano sila nakakatulong sa biodiversity at sustainable agriculture sa rehiyon? 22 Nov 2023 03:45 PM 0 0
Paano ipinapakita ng Banaue Rice Terraces ang mga tradisyon, paniniwala, at gawaing pang-agrikultura ng mga Ifugao? Gaano kahalaga ang mga terrace na ito sa kanilang pagkakakilanlan sa kultura? 22 Nov 2023 03:44 PM 0 0
Ano ang kahalagahang pangkasaysayan at kultura ng Banaue Rice Terraces? Paano sila napanatili at napanatili sa loob ng maraming siglo? 22 Nov 2023 03:42 PM 0 0
Mayroon bang mga makabagong diskarte o teknolohiya na naging epektibo sa pagsusulong ng pagkakapantay-pantay ng kasarian at pagpapalakas ng kababaihan sa Pilipinas? 21 Nov 2023 09:32 AM 0 0
Anong mga patakaran at inisyatiba ang naging matagumpay sa pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay ng kasarian at pagbibigay-kapangyarihan sa mga kababaihan sa Pilipinas? 21 Nov 2023 09:31 AM 0 0
Paano nakakaapekto ang mga stereotype ng kasarian at tradisyonal na tungkulin sa mga oportunidad na magagamit ng kababaihan sa iba't ibang sektor gaya ng edukasyon, trabaho, at pamumuno? 21 Nov 2023 09:31 AM 0 0
Ano ang mga pangunahing hadlang sa lipunan, kultura, at ekonomiya na humahadlang sa pagpapalakas ng kababaihan sa Pilipinas? 21 Nov 2023 09:30 AM 0 0
Ano ang mga hakbang na maaring gawin ng mga Pilipino upang mas mapalalim ang kanilang pag-unawa sa kanilang sariling kultura, mga halaga, at paniniwala bago nila pilitin ang pag-aaral ng ibang kultura 03 Nov 2023 12:37 PM 0 0
How can understanding one's own culture help one interact with individuals from other cultures? 03 Nov 2023 12:34 PM 0 0
Sa anong mga paraan makatutulong ang kamalayan sa kultura sa pagbuo ng kamalayan sa sarili? 03 Nov 2023 12:33 PM 0 0
= Posts with replies