Kultura


Mahalaga ang kaalaman sa sariling kultura (cultural awareness), hindi lamang para sa pamumuhay sa ibang bansa, kung hindi upang maintindihan rin ang ating sarili (self awareness).
 
Developing cultural intelligence and acquiring intercultural skills can help you develop a successful career abroad. Intercultural knowledge may also help you decrease your initial disorientation. Filipinos can learn rules of the host country (abroad) before leaving home (Philippines).
 
On the other hand, it is important for people with Filipino ancestry to learn about their Filipino lineage and Filipino culture, values and beliefs. Knowing about your own culture first will help you awaken your self awareness and helps you understand others better.
Post Posted at Latest activity Replies Recommends
Ano ang kasaysayan ng Sinulog Festival? 10 Jan 2024 03:25 PM 0 0
Ano ang kahulugan ng salitang "Sinulog" at kung paano ito nauugnay sa festival? 10 Jan 2024 03:25 PM 0 0
Paano ipinagdiriwang ng mga tao ang Sinulog Festival? 10 Jan 2024 03:24 PM 0 0
Ano ang mga tradisyonal na kasuotan o damit na isinusuot sa festival? 10 Jan 2024 03:24 PM 0 0
Ano ang mga espesyal na pagkain o inumin na karaniwang kaakibat ng pagdiriwang ng Sinulog Festival? 10 Jan 2024 03:24 PM 0 0
Ano ang mga pangunahing layunin ng Sinulog Festival at kung paano ito nakatutulong sa pagpapalaganap ng kultura at tradisyon ng Pilipinas? 10 Jan 2024 03:22 PM 0 0
Paano makikilala ang Sinulog Festival sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at sa buong mundo? 10 Jan 2024 03:17 PM 0 0
Paano naiiba ang Dinagyang Festival mula sa iba pang festivals sa Pilipinas? 08 Jan 2024 09:54 AM 0 0
Ano ang mga pangunahing layunin ng Dinagyang Festival? 08 Jan 2024 09:54 AM 0 0
Ano ang mga espesyal na pagkain o delicacy na karaniwang makikita sa Dinagyang Festival? 08 Jan 2024 09:53 AM 0 0
Paano ipinagdiriwang ang Dinagyang sa Iloilo City? 08 Jan 2024 09:53 AM 0 0
Ano ang mga tradisyonal na kasuotan o costume na isinusuot sa Dinagyang? 08 Jan 2024 09:53 AM 0 0
Ano ang mga pangunahing aktibidad na ginaganap sa Dinagyang Festival? 08 Jan 2024 09:52 AM 0 0
Ano ang kahulugan ng salitang "Dinagyang" Festival at saan ito nagmula? 08 Jan 2024 09:52 AM 0 0
Ano ang mga pangunahing dahilan kung bakit binibisita ng mga turista ang Ati-Atihan Festival? 07 Jan 2024 11:54 AM 0 0
Paano nakakaapekto ang Ati-Atihan sa turismo at ekonomiya ng Aklan? 07 Jan 2024 11:53 AM 0 0
Ano ang mga espesyal na pagkain o lutuin na karaniwang inihahanda sa pista ng Ati-Atihan? 07 Jan 2024 11:53 AM 0 0
Ano ang mga tradisyonal na kasuotan o costume na isinusuot sa Ati-Atihan? 07 Jan 2024 11:53 AM 0 0
Ano ang mga pangunahing aktibidad na ginaganap sa Ati-Atihan Festival? 07 Jan 2024 11:52 AM 0 0
Ano ang ibig sabihin ng "Ati-Atihan" at ano ang pinagmulan ng pista na ito? 07 Jan 2024 11:52 AM 0 0
= Posts with replies
Post Posted at Latest activity Replies Recommends
Saan nagsimula ang tradisyon ng pabitin sa Pilipinas? 11 Jan 2024 01:04 PM 0 0
Paano isinasagawa ang pabitin sa mga pista? 11 Jan 2024 01:03 PM 0 0
Paano naiiba ang pabitin mula sa ibang tradisyonal na laro sa Pilipinas? 11 Jan 2024 01:03 PM 0 0
Paano naiimpluwensiyahan ng pabitin ang pakikipag-ugnayan at pagsasama ng komunidad sa mga pista? 11 Jan 2024 01:03 PM 0 0
Paano napanatili ang tradisyon ng pabitin sa kabila ng mga pagbabago sa kultura at lipunan? 11 Jan 2024 01:03 PM 0 0
Ano ang kasaysayan ng Sinulog Festival? 10 Jan 2024 03:25 PM 0 0
Ano ang kahulugan ng salitang "Sinulog" at kung paano ito nauugnay sa festival? 10 Jan 2024 03:25 PM 0 0
Paano ipinagdiriwang ng mga tao ang Sinulog Festival? 10 Jan 2024 03:24 PM 0 0
Ano ang mga tradisyonal na kasuotan o damit na isinusuot sa festival? 10 Jan 2024 03:24 PM 0 0
Ano ang mga espesyal na pagkain o inumin na karaniwang kaakibat ng pagdiriwang ng Sinulog Festival? 10 Jan 2024 03:24 PM 0 0
Ano ang mga pangunahing layunin ng Sinulog Festival at kung paano ito nakatutulong sa pagpapalaganap ng kultura at tradisyon ng Pilipinas? 10 Jan 2024 03:22 PM 0 0
Paano makikilala ang Sinulog Festival sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at sa buong mundo? 10 Jan 2024 03:17 PM 0 0
Paano naiiba ang Dinagyang Festival mula sa iba pang festivals sa Pilipinas? 08 Jan 2024 09:54 AM 0 0
Ano ang mga pangunahing layunin ng Dinagyang Festival? 08 Jan 2024 09:54 AM 0 0
Ano ang mga espesyal na pagkain o delicacy na karaniwang makikita sa Dinagyang Festival? 08 Jan 2024 09:53 AM 0 0
Paano ipinagdiriwang ang Dinagyang sa Iloilo City? 08 Jan 2024 09:53 AM 0 0
Ano ang mga tradisyonal na kasuotan o costume na isinusuot sa Dinagyang? 08 Jan 2024 09:53 AM 0 0
Ano ang mga pangunahing aktibidad na ginaganap sa Dinagyang Festival? 08 Jan 2024 09:52 AM 0 0
Ano ang kahulugan ng salitang "Dinagyang" Festival at saan ito nagmula? 08 Jan 2024 09:52 AM 0 0
Ano ang mga pangunahing dahilan kung bakit binibisita ng mga turista ang Ati-Atihan Festival? 07 Jan 2024 11:54 AM 0 0
= Posts with replies