Kultura

Kulam 1000px.png

Importante ang kaalaman sa sariling kultura (cultural awareness), hindi lamang para sa pamumuhay sa ibang bansa, kung hindi upang maintindihan rin ang ating sarili (self awareness).
 
Developing cultural intelligence and acquiring intercultural skills can help you develop a successful career abroad. Intercultural knowledge may also help you decrease your initial disorientation. Filipinos can learn rules of the host country (abroad) before leaving home (Philippines).
 
On the other hand, it is important for people with Filipino ancestry to learn about their Filipino lineage and Filipino culture, values and beliefs. Knowing about your own culture first will help you awaken your self awareness and helps you understand others better.
No suggestions
Post Posted at Latest activity Replies Recommends
Ano ang katayuan ng kababaihan sa katipunan? 03 Feb 2022 01:12 PM 0 0
Ano ang balangkas ng Katipunan? 03 Feb 2022 01:11 PM 0 0
Paano Nalaganap ang Katipunan? 03 Feb 2022 01:11 PM 0 0
Paano naitatag ang Katipunan? 03 Feb 2022 01:11 PM 0 0
Chinese Horoscope 2022: Kapalaran ayon sa Chinese Zodiac sa Year of the Tiger 26 Jan 2022 03:00 PM 0 0
Ano ang Diariong Tagalog? Circulo Hispano-Filipino? La Solidaridad? Asociacion Hispano-Filipina? At kailan sila itinatag? 24 Jan 2022 05:07 PM 0 0
Sino-sino ang mga Propagandista at ano ang kanilang Pluma? 24 Jan 2022 05:06 PM 0 0
Ano ang Mahahalagang Pangyayari Kaugnay ng Kilusang Propaganda? 24 Jan 2022 05:05 PM 0 0
Sino ang mga tauhang kinilala sa kasaysayan bilang mga ilustrado at propaagandista? Ano ang ilustrado at propagandista? 24 Jan 2022 05:05 PM 0 0
Ano ang Teritoryo ng Pilipinas ayon sa mga Saligang Batas? 21 Jan 2022 04:24 PM 0 0
Ano ang mga Teritoryo ng Pilipinas sa Pandaigdigang Batas at Kasunduan? 21 Jan 2022 04:22 PM 0 0
Ano ang Teritoryo at mga Hangganan ng Pilipinas? Ano ang Philippine Treaty Limits? 21 Jan 2022 04:21 PM 0 0
Ano ang Tiyak na Lokasyon ng Pilipinas? 21 Jan 2022 04:19 PM 0 0
Amerikanong Bilyonaryo: ‘Ang mga Tamad ang pinaka-magaling na empleyado’ - Bakit Tamad daw ang magaling 18 Jan 2022 07:04 AM 0 6
Swerteng Numero 2022: Petsa Lucky numbers sa Lotto Ending Bingo Tayaan 08 Jan 2022 07:05 AM 0 0
Dilang Anghel: Prediksyon sa 2022 23 Dec 2021 07:25 PM 0 0
Mabisang Pampawala ang Pesteng Langgam Sa Bahay: Pamatay pangontra Ants Kolonya 04 Nov 2021 05:18 PM 0 6
PAMAHIIN NG HAGDAN AT BENEPISYO SA KATAWAN 15 Oct 2021 08:21 PM 0 0
Sikretong Teknik ng mga Bilyonaryo at pinaka-mayamang tao sa mundo: Ano ang visualization at law of attraction? 30 Jul 2021 07:21 AM 1 0
Kahulugan ng haba ng daliri sa KAPALARAN: Ano sinasabi ng haba ng iyong daliri tungkol sa iyong katauhan at ugali? 17 Jul 2021 09:46 AM 0 0
= Posts with replies
Post Posted at Latest activity Replies Recommends
Paano Nagsimula ang Pamunuang Aquino? 13 Feb 2022 06:22 PM 0 0
Istruktura na gawa ng Aliens : Gusali ginawa taga ibang planeta o mundo 11 Feb 2022 02:44 PM 0 0
Ano ang mga iba’t-ibang dessert ng mga Pilipino? 08 Feb 2022 09:12 PM 0 0
Ano ang mga iba’t-ibang kanin at canton (rice and noodles) na patok sa mga Pilipino? 08 Feb 2022 09:11 PM 0 0
Ano ang mga iba’t-ibang seafoods ng mga Pilipino? 08 Feb 2022 09:10 PM 0 0
Ano ang mga iba’t-ibang karne at manok (meats and poultry) ng mga Pilipino? 08 Feb 2022 09:08 PM 0 0
Ano ang mga iba’t-ibang panimulang ulam (starters/side dish) ng mga Pilipino? 08 Feb 2022 09:06 PM 0 0
Ano ang tradisyunal na pagkaing Pilipino? 08 Feb 2022 09:04 PM 0 0
Ano ang katayuan ng kababaihan sa katipunan? 03 Feb 2022 01:12 PM 0 0
Ano ang balangkas ng Katipunan? 03 Feb 2022 01:11 PM 0 0
Paano Nalaganap ang Katipunan? 03 Feb 2022 01:11 PM 0 0
Paano naitatag ang Katipunan? 03 Feb 2022 01:11 PM 0 0
Chinese Horoscope 2022: Kapalaran ayon sa Chinese Zodiac sa Year of the Tiger 26 Jan 2022 03:00 PM 0 0
Ano ang Diariong Tagalog? Circulo Hispano-Filipino? La Solidaridad? Asociacion Hispano-Filipina? At kailan sila itinatag? 24 Jan 2022 05:07 PM 0 0
Sino-sino ang mga Propagandista at ano ang kanilang Pluma? 24 Jan 2022 05:06 PM 0 0
Ano ang Mahahalagang Pangyayari Kaugnay ng Kilusang Propaganda? 24 Jan 2022 05:05 PM 0 0
Sino ang mga tauhang kinilala sa kasaysayan bilang mga ilustrado at propaagandista? Ano ang ilustrado at propagandista? 24 Jan 2022 05:05 PM 0 0
Ano ang Teritoryo ng Pilipinas ayon sa mga Saligang Batas? 21 Jan 2022 04:24 PM 0 0
Ano ang mga Teritoryo ng Pilipinas sa Pandaigdigang Batas at Kasunduan? 21 Jan 2022 04:22 PM 0 0
Ano ang Teritoryo at mga Hangganan ng Pilipinas? Ano ang Philippine Treaty Limits? 21 Jan 2022 04:21 PM 0 0
= Posts with replies