Kultura


Mahalaga ang kaalaman sa sariling kultura (cultural awareness), hindi lamang para sa pamumuhay sa ibang bansa, kung hindi upang maintindihan rin ang ating sarili (self awareness).
 
Developing cultural intelligence and acquiring intercultural skills can help you develop a successful career abroad. Intercultural knowledge may also help you decrease your initial disorientation. Filipinos can learn rules of the host country (abroad) before leaving home (Philippines).
 
On the other hand, it is important for people with Filipino ancestry to learn about their Filipino lineage and Filipino culture, values and beliefs. Knowing about your own culture first will help you awaken your self awareness and helps you understand others better.
www.sentrypc.com
No suggestions
Post Posted at Latest activity Replies Recommends
Ano ang misyon ni Quezon? 09 Jun 2022 03:25 PM 0 0
Ano ang misyon nina Osmena at Roxas na tinatawag na “OS-ROX MISSION”? 09 Jun 2022 03:24 PM 0 0
Ano ang misyon nina Wood at Forbes? 09 Jun 2022 03:23 PM 0 0
Noong 1919, ano ang kanilang misyong pangkalayaan? 09 Jun 2022 03:21 PM 0 0
Ano ang nangyari sa komisyon ng kalayaan? 09 Jun 2022 03:21 PM 0 0
Ano ang kaganapan sa Pilipinisasyon at Jones Law ng 1916? 09 Jun 2022 03:18 PM 0 0
Ano ang kaganapan sa Philippine Bill of 1902? 09 Jun 2022 03:15 PM 0 0
Ano ang Military Bases Agreement? 07 May 2022 02:34 PM 0 0
Ano ang Treaty of General Relations? 07 May 2022 02:33 PM 0 0
Ano ang Tydings Rehabilitation Act? 07 May 2022 02:33 PM 0 0
Ano ang Bell Trade Relations Act? 07 May 2022 02:32 PM 0 0
Ano ang mga hamon sa kalayaan ng Pilipinas? 05 May 2022 03:08 PM 0 0
Ano ang sitwasyon ng Pilipinas ayon kay Manuel Roxas? 05 May 2022 03:07 PM 0 0
Ano ang naging atake ng Hapones sa Pilipinas? 23 Apr 2022 06:57 PM 0 0
Ano ang nangyari sa ikalawang digmaang pandaigdig sa Asia-Pacific? 23 Apr 2022 06:56 PM 0 0
Ano ang nangyari sa Cavite Mutiny? 18 Apr 2022 03:43 PM 0 0
Paano naging salik sa pag-usbong ng kamalayang Filipino ang sekularisasyon? 18 Apr 2022 03:42 PM 0 0
Paano nagkaroon ng liberal na pamumuno noong umusbong ang nasyonalismong Filipino? 18 Apr 2022 03:42 PM 0 0
Paano umusbong ang gitnang uri noong umusbong ang nasyonalismong Filipino? 18 Apr 2022 03:41 PM 0 0
Ano ang kautusang pang-edukasyon noong 1863? 18 Apr 2022 03:41 PM 0 0
= Posts with replies