Kultura


Mahalaga ang kaalaman sa sariling kultura (cultural awareness), hindi lamang para sa pamumuhay sa ibang bansa, kung hindi upang maintindihan rin ang ating sarili (self awareness).
 
Developing cultural intelligence and acquiring intercultural skills can help you develop a successful career abroad. Intercultural knowledge may also help you decrease your initial disorientation. Filipinos can learn rules of the host country (abroad) before leaving home (Philippines).
 
On the other hand, it is important for people with Filipino ancestry to learn about their Filipino lineage and Filipino culture, values and beliefs. Knowing about your own culture first will help you awaken your self awareness and helps you understand others better.
No suggestions
Post Posted at Latest activity Replies Recommends
Paano karaniwang nakukuha ng mga Filipino folk healers ang kanilang kaalaman at kasanayan sa tradisyonal na pagpapagaling? 03 Dec 2023 08:32 PM 0 0
Paano nakikibahagi ang mga herbal na lunas sa mga tradisyonal na pamamaraan ng paggaling sa Pilipinas? 03 Dec 2023 08:32 PM 0 0
Ano ang ilang tradisyunal na katutubong ritwal ng Pilipino na ginagamit para sa layunin ng pagpapagaling? 03 Dec 2023 08:31 PM 0 0
Andrea Brillantes dahilan nga ba bakit naghiwalay ang Kathniel? Ano ang ibig sabihin ng story ni Sofia Andres? 02 Dec 2023 07:20 PM 0 0
Kathryn Bernardo at Daniel Padilla, hiwalay na nga ba? Wala na ba talagang KathNiel? 02 Dec 2023 07:17 PM 0 0
Ano ang ilang paraan upang masuportahan ng mga tao ang mga unyon ng manggagawa at ang kanilang mga pagsisikap na protektahan ang mga karapatan ng mga manggagawa sa Pilipinas? 29 Nov 2023 08:36 PM 0 0
Anong mga pagpapabuti ang naranasan ng mga manggagawang Pilipino bilang resulta ng mga unyon ng manggagawa? 29 Nov 2023 08:36 PM 0 0
Ano ang mga positibong epekto ng labor movements sa mga kondisyon ng paggawa sa Pilipinas? 29 Nov 2023 08:35 PM 0 0
Paano nakikinabang ang mga unyon ng manggagawa sa mga manggagawang Pilipino, at ano sila? 29 Nov 2023 08:34 PM 0 0
Naimpluwensyahan ba ng kasikatan ng Anime at K-pop ang entertainment industry sa Pilipinas? Kung gayon, paano? 27 Nov 2023 09:25 AM 0 0
Ano ang naging epekto ng paggamit ng K-pop at anime sa balbal at wikang ginagamit ng mga kabataang Pilipino? 27 Nov 2023 09:24 AM 0 0
Ano ang mga epekto ng K-pop at anime sa pakiramdam ng mga kabataang Pilipino kung sino sila? Sa anong mga paraan lumalabas ang epekto na ito sa kanilang pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan at buhay? 27 Nov 2023 09:24 AM 0 0
Paano humantong sa paghahalo ng mga kultural na pagkakakilanlan ang pagbubuhos ng Anime at K-pop sa kultura ng kabataang Pilipino? 27 Nov 2023 09:23 AM 0 0
Paano umaayon ang konsepto ng "utang na loob" sa loob ng mga pamayanang Pilipino na naninirahan sa labas ng Pilipinas, kung isasaalang-alang ang iba't ibang konteksto at impluwensya ng kultura? 26 Nov 2023 02:45 PM 0 0
Sa paanong paraan naapektuhan ng modernisasyon o globalisasyon ang pagsasagawa ng "utang na loob" sa kontemporaryong lipunang Pilipino? 26 Nov 2023 02:45 PM 0 0
Paano nakakaapekto ang pagsasagawa ng "utang na loob" sa mga koneksyon sa lipunan, pagkakaibigan, o relasyon sa lugar ng trabaho sa kontekstong Filipino? 26 Nov 2023 02:44 PM 0 0
Ano ang ilang halimbawa ng mga sitwasyon kung saan ang "utang na loob" ay gumaganap ng mahalagang papel sa mga relasyon o pakikipag-ugnayan ng mga Pilipino? 26 Nov 2023 02:44 PM 0 0
Ano ang ibig sabihin ng "utang na loob" sa kulturang Pilipino? 26 Nov 2023 02:43 PM 0 0
Anong mga hakbang ang ginagawa upang matugunan ang kontemporaryong mga kinakailangan sa transportasyon at mga alalahanin sa kapaligiran habang pinapanatili ang kultural na halaga ng mga jeepney? 25 Nov 2023 06:37 PM 0 0
Ano ang epekto ng public transportation modernization initiative ng gobyerno sa mga jeepney na matagal nang bahagi ng kulturang Pilipino? 25 Nov 2023 06:37 PM 0 0
= Posts with replies
Post Posted at Latest activity Replies Recommends
Sa Pilipinas, paano nagsasama o nakakapagtagpo ang mga tradisyonal na paraan ng paggaling na ito sa modernong pangangalaga sa medisina? 03 Dec 2023 08:33 PM 0 0
Paano karaniwang nakukuha ng mga Filipino folk healers ang kanilang kaalaman at kasanayan sa tradisyonal na pagpapagaling? 03 Dec 2023 08:32 PM 0 0
Paano nakikibahagi ang mga herbal na lunas sa mga tradisyonal na pamamaraan ng paggaling sa Pilipinas? 03 Dec 2023 08:32 PM 0 0
Ano ang ilang tradisyunal na katutubong ritwal ng Pilipino na ginagamit para sa layunin ng pagpapagaling? 03 Dec 2023 08:31 PM 0 0
Andrea Brillantes dahilan nga ba bakit naghiwalay ang Kathniel? Ano ang ibig sabihin ng story ni Sofia Andres? 02 Dec 2023 07:20 PM 0 0
Kathryn Bernardo at Daniel Padilla, hiwalay na nga ba? Wala na ba talagang KathNiel? 02 Dec 2023 07:17 PM 0 0
Ano ang ilang paraan upang masuportahan ng mga tao ang mga unyon ng manggagawa at ang kanilang mga pagsisikap na protektahan ang mga karapatan ng mga manggagawa sa Pilipinas? 29 Nov 2023 08:36 PM 0 0
Anong mga pagpapabuti ang naranasan ng mga manggagawang Pilipino bilang resulta ng mga unyon ng manggagawa? 29 Nov 2023 08:36 PM 0 0
Ano ang mga positibong epekto ng labor movements sa mga kondisyon ng paggawa sa Pilipinas? 29 Nov 2023 08:35 PM 0 0
Paano nakikinabang ang mga unyon ng manggagawa sa mga manggagawang Pilipino, at ano sila? 29 Nov 2023 08:34 PM 0 0
Naimpluwensyahan ba ng kasikatan ng Anime at K-pop ang entertainment industry sa Pilipinas? Kung gayon, paano? 27 Nov 2023 09:25 AM 0 0
Ano ang naging epekto ng paggamit ng K-pop at anime sa balbal at wikang ginagamit ng mga kabataang Pilipino? 27 Nov 2023 09:24 AM 0 0
Ano ang mga epekto ng K-pop at anime sa pakiramdam ng mga kabataang Pilipino kung sino sila? Sa anong mga paraan lumalabas ang epekto na ito sa kanilang pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan at buhay? 27 Nov 2023 09:24 AM 0 0
Paano humantong sa paghahalo ng mga kultural na pagkakakilanlan ang pagbubuhos ng Anime at K-pop sa kultura ng kabataang Pilipino? 27 Nov 2023 09:23 AM 0 0
Paano umaayon ang konsepto ng "utang na loob" sa loob ng mga pamayanang Pilipino na naninirahan sa labas ng Pilipinas, kung isasaalang-alang ang iba't ibang konteksto at impluwensya ng kultura? 26 Nov 2023 02:45 PM 0 0
Sa paanong paraan naapektuhan ng modernisasyon o globalisasyon ang pagsasagawa ng "utang na loob" sa kontemporaryong lipunang Pilipino? 26 Nov 2023 02:45 PM 0 0
Paano nakakaapekto ang pagsasagawa ng "utang na loob" sa mga koneksyon sa lipunan, pagkakaibigan, o relasyon sa lugar ng trabaho sa kontekstong Filipino? 26 Nov 2023 02:44 PM 0 0
Ano ang ilang halimbawa ng mga sitwasyon kung saan ang "utang na loob" ay gumaganap ng mahalagang papel sa mga relasyon o pakikipag-ugnayan ng mga Pilipino? 26 Nov 2023 02:44 PM 0 0
Ano ang ibig sabihin ng "utang na loob" sa kulturang Pilipino? 26 Nov 2023 02:43 PM 0 0
Anong mga hakbang ang ginagawa upang matugunan ang kontemporaryong mga kinakailangan sa transportasyon at mga alalahanin sa kapaligiran habang pinapanatili ang kultural na halaga ng mga jeepney? 25 Nov 2023 06:37 PM 0 0
= Posts with replies