Kultura


Mahalaga ang kaalaman sa sariling kultura (cultural awareness), hindi lamang para sa pamumuhay sa ibang bansa, kung hindi upang maintindihan rin ang ating sarili (self awareness).
 
Developing cultural intelligence and acquiring intercultural skills can help you develop a successful career abroad. Intercultural knowledge may also help you decrease your initial disorientation. Filipinos can learn rules of the host country (abroad) before leaving home (Philippines).
 
On the other hand, it is important for people with Filipino ancestry to learn about their Filipino lineage and Filipino culture, values and beliefs. Knowing about your own culture first will help you awaken your self awareness and helps you understand others better.
Post Posted at Latest activity Replies Recommends
Ano ang Ibig sabihin ng panaginip ko na Ahas Dalawa ang Ulo? 13 Jul 2018 09:43 AM 16 Jul 2018 09:20 PM 1 6
Ano ibig sabihin ng panaginip na nakakita ng kahawig o kamukha? 02 Jul 2018 11:10 PM 13 Jul 2018 10:08 AM 1 0
Kung pwede ka magkaroon ng superpower, ano pipiliin mo at bakit? 11 Aug 2016 10:35 PM 0 97
Anong pinakamagandang nangyari sa buhay mo? 11 Aug 2016 10:33 PM 0 97
Tipsy Pig: Good place to chill and hang-out in at Capitol Commons! @tipsypig_ph 16 Jun 2014 03:47 PM 0 3
Saan masarap mag-kape sa Makati? 14 May 2014 04:36 PM 0 3
= Posts with replies
Post Posted at Latest activity Replies Recommends
Ano ang mga pangunahing aktibidad na ginaganap sa Ati-Atihan Festival? 07 Jan 2024 11:52 AM 0 0
Ano ang ibig sabihin ng "Ati-Atihan" at ano ang pinagmulan ng pista na ito? 07 Jan 2024 11:52 AM 0 0
KARLA ESTRADA DAHILAN NG HIWALAYANG KATHNIEL 05 Jan 2024 03:22 PM 0 0
Paano nakatutulong ang pag-aaral ng pangungulila sa pagpapalalim ng ating pag-unawa sa sikolohiya at emosyonal na kalusugan? 05 Jan 2024 02:14 PM 0 0
Paano nakaaapekto ang pangungulila sa mga relasyon at komunidad ng mga Pilipino? 05 Jan 2024 02:14 PM 0 0
Ano ang mga paraan ng pagtugon ng mga Pilipino sa pangungulila batay sa kanilang mga paniniwala at karanasan? 05 Jan 2024 02:14 PM 0 0
Paano nakatutulong ang pag-aaral ng pangungulila sa pag-unawa sa kultura at lipunan ng Pilipinas? 05 Jan 2024 02:13 PM 0 0
Ano ang mga tradisyonal na paniniwala na karaniwang kaugnay sa pangungulila sa Pilipinas? 05 Jan 2024 02:13 PM 0 0
Paano nakaaapekto ang mga paniniwala sa pagtahak ng pighati matapos ang pagkamatay ng isang minamahal? 05 Jan 2024 02:12 PM 0 0
Ano ang mga pangunahing aspeto ng pighati na tinalakay sa "Pangungulila"? 05 Jan 2024 02:11 PM 0 0
Paano naiiba ang Pista ng Pelikulang Pilipino mula sa iba pang festival ng pelikula sa Pilipinas? 04 Jan 2024 05:16 PM 0 0
Ano ang mga pagbabago o pag-unlad na naidulot ng Pista ng Pelikulang Pilipino sa industriya ng pelikula sa Pilipinas? 04 Jan 2024 05:15 PM 0 0
Paano nakatutulong ang Pista ng Pelikulang Pilipino sa pagpapalaganap ng kultura at sining sa bansa? 04 Jan 2024 05:15 PM 0 0
Ano ang kahalagahan ng Pista ng Pelikulang Pilipino sa industriya ng pelikula sa Pilipinas? 04 Jan 2024 05:14 PM 0 0
Ano ang mga pangunahing aktibidad na karaniwang ginaganap sa Pista ng Pelikulang Pilipino? 04 Jan 2024 05:14 PM 0 0
Paano nagsimula ang Pista ng Pelikulang Pilipino? 04 Jan 2024 05:14 PM 0 0
Ano ang layunin ng Pista ng Pelikulang Pilipino? 04 Jan 2024 05:13 PM 0 0
Paano nakakaapekto ang viral dances at challenges sa pagpapalaganap ng mga importanteng isyu at adbokasiya sa lipunan? 29 Dec 2023 09:09 PM 0 0
Ano ang mga katangian ng isang viral dance o challenge na maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa lipunan? 29 Dec 2023 09:09 PM 0 0
Paano nakakatulong o nakakasama ang viral dances at challenges sa pagpapalaganap ng kultura at tradisyon ng isang bansa? 29 Dec 2023 09:08 PM 0 0
= Posts with replies
Post Posted at Latest activity Replies Recommends
Ano ang mga tradisyonal na kasuotan o costume na isinusuot sa Ati-Atihan? 07 Jan 2024 11:53 AM 0 0
Ano ang mga pangunahing aktibidad na ginaganap sa Ati-Atihan Festival? 07 Jan 2024 11:52 AM 0 0
Ano ang ibig sabihin ng "Ati-Atihan" at ano ang pinagmulan ng pista na ito? 07 Jan 2024 11:52 AM 0 0
KARLA ESTRADA DAHILAN NG HIWALAYANG KATHNIEL 05 Jan 2024 03:22 PM 0 0
Paano nakatutulong ang pag-aaral ng pangungulila sa pagpapalalim ng ating pag-unawa sa sikolohiya at emosyonal na kalusugan? 05 Jan 2024 02:14 PM 0 0
Paano nakaaapekto ang pangungulila sa mga relasyon at komunidad ng mga Pilipino? 05 Jan 2024 02:14 PM 0 0
Ano ang mga paraan ng pagtugon ng mga Pilipino sa pangungulila batay sa kanilang mga paniniwala at karanasan? 05 Jan 2024 02:14 PM 0 0
Paano nakatutulong ang pag-aaral ng pangungulila sa pag-unawa sa kultura at lipunan ng Pilipinas? 05 Jan 2024 02:13 PM 0 0
Ano ang mga tradisyonal na paniniwala na karaniwang kaugnay sa pangungulila sa Pilipinas? 05 Jan 2024 02:13 PM 0 0
Paano nakaaapekto ang mga paniniwala sa pagtahak ng pighati matapos ang pagkamatay ng isang minamahal? 05 Jan 2024 02:12 PM 0 0
Ano ang mga pangunahing aspeto ng pighati na tinalakay sa "Pangungulila"? 05 Jan 2024 02:11 PM 0 0
Paano naiiba ang Pista ng Pelikulang Pilipino mula sa iba pang festival ng pelikula sa Pilipinas? 04 Jan 2024 05:16 PM 0 0
Ano ang mga pagbabago o pag-unlad na naidulot ng Pista ng Pelikulang Pilipino sa industriya ng pelikula sa Pilipinas? 04 Jan 2024 05:15 PM 0 0
Paano nakatutulong ang Pista ng Pelikulang Pilipino sa pagpapalaganap ng kultura at sining sa bansa? 04 Jan 2024 05:15 PM 0 0
Ano ang kahalagahan ng Pista ng Pelikulang Pilipino sa industriya ng pelikula sa Pilipinas? 04 Jan 2024 05:14 PM 0 0
Ano ang mga pangunahing aktibidad na karaniwang ginaganap sa Pista ng Pelikulang Pilipino? 04 Jan 2024 05:14 PM 0 0
Paano nagsimula ang Pista ng Pelikulang Pilipino? 04 Jan 2024 05:14 PM 0 0
Ano ang layunin ng Pista ng Pelikulang Pilipino? 04 Jan 2024 05:13 PM 0 0
Paano nakakaapekto ang viral dances at challenges sa pagpapalaganap ng mga importanteng isyu at adbokasiya sa lipunan? 29 Dec 2023 09:09 PM 0 0
Ano ang mga katangian ng isang viral dance o challenge na maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa lipunan? 29 Dec 2023 09:09 PM 0 0
= Posts with replies