Math Tinik

Mga simpleng math lessons at palaisipan.

Math tinik fun puzzles kids trivia learn.jpg

Akala mo ba di ka magaling sa math? Baka akala mo lang yan. Tuturuan ka namin paano payamanin ang iyong karunungan sa math. Malay mo, baka may itinatago ka pa lang galing!

Post Posted at Latest activity Replies
Paano pagpalit ng yunit ng Distansya o Haba? How to convert units of length? 28 Nov 2016 05:26 PM 0
= Posts with replies