Paano magbasa ng Panukat? How to read a ruler? Foot, inches, centimeter

Deah Elmundo
is a Teacher in the Philippines

Ang panukat o ruler ay isang mahalagang instrumentong ginagamit upang sukatin ang isang bagay, maikli man o mahaba. Maraming uri ng ruler na may iba’t ibang gamit – nariyan ang mga tinatawag na drafting ruler na ginagamit ng mga inhinyero, meter stick na may isang metrong haba, ngunit ang pinakakilala ay ang foot rule o ang panukat na may habang isang talampakan (foot). Ito ay madalas na ginagamit ng mga mag-aaral sa kanilang mga asignatura katulad ng agham at matematika.


r

Upang matutong magbasa ng isang ruler, marapat lamang na malaman natin ang iba’t ibang bahagi nito. Ang karaniwang foot rule, metric rule or ruler ay may habang isang talampakan o labindalawang pulgada (inches). Makikita ang yunit na ito sa ibabang bahagi ng ruler na nasa larawan. Ang ibabaw naman ay nasa yunit na sentimetro at mas madalas na gamitin kaysa sa pulgada. Ito ay may habang tatlumpung (30) sentimetro at nahahati pa sa mas maliliit na guhit na tinatawag na milimetro (millimeter). Makikita sa larawan na may sampung guhit na bumubuo sa isang sentimetro. Ibig sabihin, may sampung milimetro sa isang sentimetro.


Ngayong alam na natin ang kahulugan ng mga bahagi ng isang ruler, maaari na tayong magsimulang sumukat. Sa artikulong ito, tayo ay magpu-pokus sa pagsukat gamit ang sentimetro sapagkat ito ay mas ginagamit kumpara sa pulgada. Halimbawa, nais nating sukatin ang isang lapis katulad ng nasa ibaba.


r2

Una, siguraduhin na ikaw ay nagbabasa mula sa kaliwa papuntang kanan. Ito ay upang masigurado na tama ang pagbibilang. Pangalawa, itapat ang dulo ng isang bagay (kahit alin sa dalawang dulo ay maaaring itapat) sa markang 0 o sa kaliwang dulo ng panukat. Kung saan tumapat ang kabilang dulo (kanan) ay ang magiging sukat ng bagay sa yunit na sentimetro. Sa ating halimbawa, ang sukat ay labingisang sentimetro (11 centimeters).

Paano kung tumapat ang kanang dulo sa maliliit na guhit?


Maaalalang mayroong sampung maliliit na guhit sa pagitan ng dalawang numero. Kung ang dulo ay tumapat sa panglimang guhit, ito ay katumbas ng kalahati o 0.5 na sentimetro. Kung sa ikatlong guhit naman, ito ay katumbas ng 0.3 sentimetro. Samakatuwid, ang bawat maliit na guhit ay katumbas ng 0.1 sentimetro. Idadagdag lamang natin ang sukat nito sa huling pinakamalaking sentimetro mula sa kaliwa. Halimbawa, ang sukat ng lapis sa ibaba ay 10 sentimetro + 0.7 sentimetro = 10.7 sentimetro.


r3

 

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)
The medical information contained in this section is not intended for treatment or prescription. It is used to complement, not replace, the communication between a patient and their physician. Reliance on any information provided by BuhayOFW or any medical experts is solely at your own risk. If you have a medical emergency, call your doctor or go to the hospital immediately. BuhayOFW's Medical Review Board is a team of board-certified doctors who ensure our content is medically accurate and reflects the latest in health information. Our experienced board of medical professionals verify that our content is thorough and all-inclusive, in order that you can trust the information you read here will help you through improvements in your health journey—whether that’s for yourself or for a loved one.

Disclaimer: Buhay OFW is not a Registered Investment Advisor, Broker/Dealer, Financial Analyst, Financial Bank, Securities Broker or Financial Planner. The Information on the Site is provided for information purposes only. The Information is not intended to be and does not constitute financial advice or any other advice, is general in nature and not specific to you. Before using Buhay OFW’s information to make an investment decision, you should seek the advice of a business professional, qualified and registered securities professional and undertake your own due diligence. None of the information on our Site is intended as investment advice, as an offer or solicitation of an offer to buy or sell, or as a recommendation, endorsement, or sponsorship of any security, Company, or fund.

Buhay OFW is not responsible for any investment decision made by you. You are responsible for your own investment research and investment decisions.