Investment sa Real Estate

Hazel Sarmiento
is a Financial expert in the Philippines

Investment sa Real Estate

ni: Hazel M. Sarmiento, CPA


Ang investment sa real estate ang marahil pinakamimithi ng bawat Pinoy OFW. Ito ay palatandaan ng pag-asenso ng buhay at isang pruweba ng pagpupursigi sa abroad para sa pamilyang sinusuportahan.


Ano nga ba ang investment sa real estate? Ang ganitong investment ay karaniwang tumutukoy sa pag-aaring tulad ng lupa at bahay, condominium, townhouse o di kaya’y apartment. Ang ganitong mga properties ay nagsisilbing tahanan, bahay-bakasyunan, parentahan o mga investments na maaaring ibenta pagdating ng panahon. It is common for investors to own multiple pieces of real estate, one of which serves as a primary residence, while the others are used to generate rental income and profits through price appreciation. The tax implications for investment real estate are often different than those for residential real estate.Matatag na investment ang real estate. Di tulad ng kotse at mga gadgets, ang halaga halimbawa ng lupa ay tumataas sa paglipas ng panahon. Marahil ito’y dahil ang lupa ay isa sa mga pinagkukuhanan ng basic needs ng tao. Kasama sa mga pangangailangang ito ay ang pagkain, damit at tirahan. At habang tumataas ang populasyon, patuloy ang pagtaas ng halaga ng real estate.


Ang ganitong mga investments ay maaaring mabili ng direkta sa may-ari o sa pamamagitan ng real estate agent. Ang real estate agent ay isang taong itinalaga ng may-ari ng real estate upang ibenta ito. Sila ang maghahanap ng property para sayo kapalit ng kabayarang komisyon. Tinuturing silang eksperto sa pagtukoy ng halaga ng mga real estate properties, magandang lokasyon, mga dokumentong kailangang ayusin, at sangay ng gobyerno na kailangang puntahan. Ito ay dahil nagdaan sila sa training sa pagkuha ng lisensya or permit upang makapagbenta ng real estate. Real estate that generates income or is otherwise intended for investment purposes rather than as a primary residence.


Sa pagpili ng real estate sa Pilipinas, mahalagang pag-isipang mabuti ang presyo, lokasyon at komunidad sa palibot nito. Maraming mga magagarang high-rise buildings sa Maynila at kasabay nito ang patuloy na paglago ng industriyang ito sa mga probinsyang tulad ng Laguna, Cavite, Rizal, Bulacan, Pampanga, Batangas, Cebu, Iloilo, Cagayan de Oro at Davao. Ang lokasyon ng real estate ang pangunahing basehan ng presyo nito. Mas maganda ang lokasyon, siguradong mas mataas ang presyo. Real estate is one of the few investment vehicles where using the bank's money couldn't be easier. The ability to make a down payment, leverage your capital, and thus increase your overall return on investment is incredible.Pagkatapos matukoy ang real estate investment na nais bilhin, magandang sumangguni sa real estate agent upang masigurado na malinis ang titulo ng property. Maaari itong i-verify sa Registry of Deeds ng munisipyo o siyudad na sumasakop sa lokasyon ng property. Ito ay isang sangay ng gobyerno na nangangalaga sa lahat ng kopya ng titulo ng lupa sa Pilipinas. Ang susunod na procedure ay makipag-deal para sa presyo ng property. Trabaho ng agent na gumawa ng deed of sale na isang dokumentong nagsasabi ng pagbenta ng property, ang lokasyon nito, ang napagkasunduang presyo, paraan ng pagbabayad at ang impormasyon tungkol sa buyer at seller nito. Ang paraan ng pagbabayad ay maaaring cash o hulugan. Karaniwang dumadaan sa PAG-IBIG housing loan ang ganitong investment dahil malaki ang presyo nito. Kasama din sa mga babayaran ay ang transfer tax sa BIR. Ito ay bayaring sinisingil ng gobyerno sa bentahan ng mga properties. Kailangan itong bayaran upang maisyu ang bagong titulo na naglilipat ng pagmamay-ari sa pangalan ng buyer. Pagkatapos nito ay inaasahang magbayad ng taunang amilyar ang bagong may-ari kung lupa ang real estate na napili nyang investment. Certain properties simply need a lot of time and management to make them smart investments. Examples include vacation rentals, low quality properties in bad areas, college rentals, etc. Decent, unexciting properties rented for as long as possible to decent credit profile tenants are the easiest to manage.


Sa kabuuan, matatag na investment ang real estate. Nangangailangan ito ng malaking funding ngunit sa tamang payo ng real estate agent, siguradong pakikinabangan mo ito.


About the author

Hazel Sarmiento

More than 10 years of experience in the accounting profession - from a senior accounting clerk handling accounting software on production costing, cash, investments and fixed assets; a state accountant involved in the computerization of the government accounting system; to a full time college accounting instructor - strengthened my core competencies which include: (1) application of IFRS/IAS in the recording and analysis of financial information; (2) setup and operation of computerized accounting system; (3) preparation of financial and management reports, apart from detailing liabilities, assets, income, expenses and capital; and (4) teaching and developing instructional materials on financial accounting, cost accounting, basic accounting, partnership and corporation accounting, and government accounting.
Profession: Certified Public Accountant
Colegio De Sebastian
Office Address: Mac Arthur Highway
Philippines , Pampanga , City of San Fernando

 

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)
Jp Ricasata
is in Japan
Magkano naman po kaya ang amilyar na babayran every year? Magkano din po ba yung transfer tax? Thank you po.
The medical information contained in this section is not intended for treatment or prescription. It is used to complement, not replace, the communication between a patient and their physician. Reliance on any information provided by BuhayOFW or any medical experts is solely at your own risk. If you have a medical emergency, call your doctor or go to the hospital immediately. BuhayOFW's Medical Review Board is a team of board-certified doctors who ensure our content is medically accurate and reflects the latest in health information. Our experienced board of medical professionals verify that our content is thorough and all-inclusive, in order that you can trust the information you read here will help you through improvements in your health journey—whether that’s for yourself or for a loved one.

Disclaimer: Buhay OFW is not a Registered Investment Advisor, Broker/Dealer, Financial Analyst, Financial Bank, Securities Broker or Financial Planner. The Information on the Site is provided for information purposes only. The Information is not intended to be and does not constitute financial advice or any other advice, is general in nature and not specific to you. Before using Buhay OFW’s information to make an investment decision, you should seek the advice of a business professional, qualified and registered securities professional and undertake your own due diligence. None of the information on our Site is intended as investment advice, as an offer or solicitation of an offer to buy or sell, or as a recommendation, endorsement, or sponsorship of any security, Company, or fund.

Buhay OFW is not responsible for any investment decision made by you. You are responsible for your own investment research and investment decisions.