IReport COVID | Ibahagi ang iyong katotohanan gamit ang blockchain ng Algorand

Mark Dimagiba
is a Ambassador in the Philippines

iReport COVID | Ibahagi ang iyong katotohanan gamit ang blockchain ng Algorand

Ang Algorand Foundation ay naglunsad ng iReport COVID survey app upang makatulong na labanan ang Coronavirus. Pinahihintulutan ng iReport COVID app ang mga indibidwal na iulat ang kanilang impormasyon nang hindi nagpapakilala tungkol sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa COVID-19. Ang app na ito ay maaari ring magamit ng mga walang sintomas, kinailangan o na-quarantined, o pakiramdam na nakatagpo ng isang taong nahawahan ng COVID-19.

Ang application ng iReport-COVID ay itinatag sa publikong blockchain ng Algorand, kung saan siniguro ang libreng pag-access sa data. Ginagawa ang application na ito bilang isang kagamitan para sa pag-alam at pagpapagana ng pananaliksik tungkol sa pandemyang ito.

Bisitahin ang survey ng iReport- COVID sa buong mundo para sa karagdagang impormasyon upang makatulong na makakuha ng kaalaman tungkol sa pandemya ng COVID-19.

https://ireport.algorand.org/

Pandemya ng COVID-19

COVID-19, anong paksa sa mga araw na iyon! Oo, hindi lamang para sa mga iyon, na nagkakasakit sa virus na ito, kundi pati na rin para sa mga gobyerno at siyentipiko sa buong mundo. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagpapangilabot sa mga isip at proseso ng pagpapasya sa marami. Ngunit ang diskarte ay maaaring magkakaiba sa bawat tao, mula sa bansa patungo sa isa pang bansa, mula sa pamahalaan hanggang sa isa pang pamahalaan at mula sa isang totalitarian rehime hanggang sa demokratiko. Ngunit ang katotohanan ay dapat manatiling pareho. At sa pinakamabuti, maaari itong makalusot sa pamamagitan ng hindi nagbabagong blockchain.


iReport COVID | Ibahagi ang iyong katotohanan gamit ang blockchain ng Algorand


Ano ang blockchain? Isang hindi nagbabago na mapagkukunan ng katotohanan.

Ano ang mga gobyerno at ano ang kinakatakutan ng mga namumuno at ang kanilang gusto upang gawing baluktot ito sa ilang paraan? Ang katotohanan.

Sino ang nagsusulat ng kasaysayan? Sa mga nanalo sa larangan ng digmaan at namamahala. Mayroon silang kapangyarihan at awtoridad upang muling isulat ang mga libro sa kasaysayan.


Ang ilang mga pamahalaan ay nagmamanipula sa mga numero ng pandemya. Ang ilan sa mga ito ay nais ang mga resulta upang magmukhang mas maging makatao sila at yaong gumawa ng mahusay na mga pagpapasya, ang tunay na mga pinuno, kung saan hindi ito tinalakay. Ang ilan ay kailangang takutin ang mga mamamayan upang mapalawig nila ang estado ng emerhensiya upang masakop ang kanilang shady na mga kontrata at katiwalian. Ngunit ano ang kanilang pagkakapareho? Ang iwasam ang pagkalat ng tumpak na impormasyon tungkol sa pandemya.

Maaari bang maging kapaki-pakinabang para sa mga siyentipiko at pamahalaan na makita ang totoong data mula sa mga nakaraang pandemya? Mula sa Spanish-flu, mula sa The Black Death noong ika-14 na siglo at iba pa? Syempre naman! Subalit walang ulat, mayroon kaming kaunting impormasyon mula sa limitadong mga mapagkukunan.

Paano kung sa loob ng 20 na taon, o 100 na taon ay maaari ang susunod na pandemya? Maaari bang magamit ng mga siyentipiko at pamahalaan ang data mula sa taong ito? Siguro kaya nila, marahil ay masyadong silang manipulado na hindi nila kaya.

iReport COVID | Ibahagi ang iyong katotohanan gamit ang blockchain ng Algorand


Isang diskarte ng Algorand sa pandemic tracing

Dito nakatulong ang blockchain. At kung saan nakatulong na ito. Pero paano? Halina at palawigin ito!

Lumikha ang Algorand Foundation ng isang survey application, kung saan naka-imbak ang data sa Algorand blockchain. Kaya, kapag ang data ay kaagad at walang pagbabago na nakaimbak sa blockchain, walang sinuman ang maaaring makakapag-manipula ng mga ito o ayusin ayon sa mga sukatan ng bansa. Binibilang ng ilang mga bansa ang lahat ng mga kaso, isa pa ay binibilang lamang ang mga malubhang kaso at ang mga naka ospital na mga tao. Kahit na sa hinaharap, ang data ay hindi mababago o mamamanipula.

Ang mga data na iyon ay direktang mula sa mga tao sa buong mundo. Hindi lamang data na naiulat mula sa mga gobyerno at mga espesyal na ahensya sa kalusugan o ospital. Ang ilang mga tao ay hindi rin nakakakuha ng test o nagpunta sa ospital, dahil mayroon lamang silang bahagyang mga sintomas ng Coronavirus.

"To be sure, no matter how well designed, a contact tracing app is no substitute for a well-organized medical system where everyone can be tested. However, contract tracing remains important even when all other tools are in place. In fact, since this disease is spread even by asymptomatic individuals, contact tracing is most useful when ubiquitous testing is available." [Upang maging sigurado, kahit gaano kahusay na pagdisenyo, ang isang contact tracing app ay walang kapalit para sa isang maayos na organisasyong medikal na kung saan ang lahat ay maaaring masuri. Gayunpaman, nananatiling mahalaga ang contact tracing kahit na ang lahat ng iba pang mga tool ay nasa lugar. Sa katunayan, dahil ang sakit na ito ay kumalat kahit na sa pamamagitan ng mga indibidwal na asymptomatic, ang contact tracing ay pinaka-kapaki-pakinabang kapag ang ubiquitous testing ay maaaring magamit.]

tagapagtatag ng Algorand na si Silvio Micali tungkol sa kanyang makabagong diskarte para sa Covid-19 contact tracing
iReport COVID | Ibahagi ang iyong katotohanan gamit ang blockchain ng Algorand
Maaari makita natin ang tracing app na ito bilang mahalaga sa loob ng susunod na ilang linggo o buwan. O kaya sa ngayon, kapag ang COVID-19 ay tumama nang husto para sa pabalik-balik na oras. Maaaring mamaya sa taong ito o sa iba pa. O kaya hindi, ngunit wala talagang nakakaalam.

At kahit na lampas sa COVID-19, ang data na ito na nakaimbak sa blockchain ay maaaring maging mahalaga sa susunod na dekada o siglo. Parehong kung maaari nating makuha ang data mula sa Spanish flu o The Black Death ng ika-14 na siglo.

Upang matulungan ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa pandemyang ito, bisitahin ang survey ng iReport-Covid sa buong mundo sa website na https://ireport.algorand.org/

Ang mga ginamit na larawan ay mula sa Pixabay o web iReport-COVID app

Mga mapagkukunan

1. https://ireport.algorand.org/en

Ito ay isinalin lamang sa wikang Filipino. Narito ang linke sa pinagmulan ng pagsasalin: https://www.publish0x.com/algorand-ambassador-on-wire/ireport-covid-share-your-truth-with-the-algorand-blockchain-xxooljg

This post has been reported for abuse

About the author

Mark Dimagiba

Profession: Ambassador
Algorand
Philippines , Metro Manila , Valenzuela City
This post has been closed for comments and replies. To ask a related or new question, please post a new question below.