Paano magpalit pangalan sa birth certificate? RA 9048 at RA10172

Adelaimar C Arias-Jose
is a Legal expert in the Philippines

Paano magpalit ng pangalan sa birth certificate?

Puede din bang palitan ang araw ng kapanangakan at kasarian sa birth certificate?


Maraming mga Pilipino ang nais makapag-trabaho abroad ngunit sila ay may mga problema sa kanilang mga birth certificate. Madalas, ang kanilang pangalan na ginagamit simula’t sila’y nagka-isip ay kakaiba doon sa pangalan na naka-rehistro sa Civil Registry at sa kanilang Birth Certificate.Ano’ng mga kaso ang saklaw ng mga batas na ito?


Halimbawa na lamang, ang taong nakalakihan na gamitin ang pangalan na “Herminio” at noong aalis sana siya para bisitahin ang kapatid sa ibang bansa, kukuha sana ng pasaporte, napag-alaman niyang ang kanya palang pangalan na naka-saad sa kanyang birth certificate ay “Geronimo” at hindi pala iyong ginagamit niyang "Herminio".


Pag pinakinggan mo, may pagkakapareho ang Herminio sa Geronimo kaya't hindi malayong nagkamali ang mga clerk sa Civil Registry noong makinilyahin ang form sa report of birth. Sa makatuwid, ang taong ito’y hindi magamit ang kanyang birth certificate upang maging basehan ng application niya para sa isang pasaporte dahil sa ang lahat ng kanyang ibang papeles, katulad na lang halimbawa ng kanyang baptismal, mga school records at iba pang mga documento ay iba ang pangalan.


Puede bang ayusin ang birth certificate na ganito?


Oo. Ito ang layunin ng mga batas na RA 9048 at RA 10172, na ayusin o itama ang mga maling pagkakarehistro ng mga pangalan, buwan at araw ng kapanganakan pati na ang kasarian ng tao. Basahin ang iba pang mahalagang impormasyong ukol dito.


Anu-ano ang mga bagay na puedeng itama?


Ang mga entry sa birth certificate na maaaring itama ay ang unang pangalan, panggitnang pangalan, apelyido; buwan ng kapanganakan at araw ng kapanganakan (ngunit hindi kasali ang taon), at kasarian ng tao (kung babae o lalaki) at lugar ng kapanganakan.


First name, middle name, last name, birth month, birth date (but not the year), sex (female or male) and place of birth -- these are the entries in a birth certificate that may be corrected.


Anu-ano ang mga kadahilanan na maipapa-wasto ang pangalan sa birth certificate? (Grounds for correcting entries)


1. Kung ang pangalan ay katawa-tawa o kahiya-hiya o di kaya’y napaka-hirap isulat o bigkasin (katulad ng “Juan Tamad Reyes” o di kaya’y “Jack the Ripper Mendoza”)


2. Ang bagong pangalan na nais na ipalit sa lumang pangalan ay iyong pangalang lagian at patuloy na ginamit ng tao mula pa noong siya’y nagka-isip, mula ng pagka-bata at dito siya kilala ng nakararami


3. Ang pagbabago ng pangalan ay hindi makapag-dudulot ng kalituhan


Ano ang dapat na gamiting dahilan ng pagpapa-wasto o pagpapa-correct ng mga entries na ito?


1. Kailangang maipakita na ang mga pagkakamali sa original na birth certificate ay dulot ng mga clerical, typographical error or mistake in the entry. Ibig sabihin nito’y nagkamali sa pagsusulat, pagmamakinilya, pagkopya o pagbaybay (spelling) ng pangalan.


Halimbawa, ang pangalan ay Maria, ngunit sa birth certificate, ang spelling na nai-tala ay Marria o Mariya -- magkakasing tunog, ngunit hindi magkakatugma ang spelling.


2. Kailangang ang pag-correct ng mga entries ay harmless or innocuous. Ibig sabihin ay kung ito ay babaguhin, walang masama o illegal na dulot katulad ng pagtatago, pagpapalit ng pangalan upang makatakas sa asunto o sa pagkaka-utang.


3. Kailangang ang pagkakamali ay visible to the eyes. Ibig sabihin ay makikita at ito ay lantaran at nababatid gamit ang mga mata sapagkat ito’y naka-print o naka-sulat.


Halimbawa: ang tunay na pangalan ay "Mendoza" ngunit ang nai-tala ay "Mwndoza -- sa makinilya, magkatabi lamang ang letrang W at letrang E kung kaya't namali ng pindot.


4. Kailangang ito’y obvious to the understanding. Ibig sabihin ay madaling maintindihan na tunay ngang nagkamali lamang sa spelling o sa pagko-kopya ng mga entries.


Halimbawa: ang pangalan na tunay ay "Mariano" ngunit ang naitala ay "Marino" -- kitang-kita na hindi lamang nailagay ang isang letra.


5. Kailangang ito’y mapapalitan o maitatama gamit ang reference to another existing record. Ibig sabihin kung ang spelling ng pangalan ng ama o ina ng bata ang itatama sa birth certificate, maipapakita na sa marriage certificate ng mga magulang, tama ang spelling o di kaya, sa birth certificate ng iba pang mga kapatid, tama ang spelling.


Anu-ano ang hindi maaaring baguhin o itama?


1. Hindi puedeng baguhin ang nationality (kung ang bata ay ipinanganak na Pilipino o hindi).


Kung noong ipinanganak ang bata, hindi kasal ang kanyang mga magulang, ang citizenship ng ina na Pilipino ang naitala. Kung ang mga magulang niya ay makapag-pakasal matapos na maipatala ang bata, hindi puedeng papalitan ang citizenship ng bata sa kanyang records. Pilipino pa rin ang citizenship ng bata sa kanyang birth certificate sa Pilipinas.


Ano ang solusyon? Kailangang i-report ng kanyang ama sa US Embassy ang kapanganakan ng bata, at ang pagpapa-kasal ng US citizen na ama sa ina ng bata, at ang pag-tanaw na kanya talagang anak ang bata, kung kaya't ang bata ay makukuha ang US citizenship ng kanyang ama. Maglalabas ang US Embassy ng birth certificate ng bata na ang nakalagay naman ay US Citizen ang bata.


2 ang birth certificate ng bata, dalawa ang passport niya, dahil sa dalawa ang citizenship ng bata -- dual citizenship ang tawag dito.

2. Hindi puedeng baguhin ang edad ng tao (kaya’t bawal na itama ang taon ng kapanganakan pero maaaring itama ang buwan at araw ng kapanganakan).


3. Hindi puedeng baguhin ang status ng tao (ibig sabihin, hindi puedeng baguhin kung married or single – ibang kaparaanan ang maaaring gamitin upang ito ay baguhin, hindi sa ilalim ng RA 9048 or sa RA 10172)


Halimbawa, kung sa birth certificate ng bata, naka-lagay ang pangalan ng mga magulang, ngunit HINDI nakalagay na "MARRIED" ang kanyang mga magulang, hindi puedeng itama ito at gawing "married". Ibang proceso ang gagawin, hindi correction of entry. Ang gagawin ay LEGITIMATION hindi correction of entry.

4. Hindi maaaring baguhin ang sex o kasarian ng tao kung ang kasarian ay dulot ng operasyon katulad ng sex change o sex transplant. (ngunit kung ang pagpapalit ng kasarian ay dulot lamang ng maling pagkaka-kopya sa sex ng bata noong nagmakinilya ng records, maaari itong baguhin).


Ibig sabihin, kung ang isang transgender na tao ay magpa-opera at uminom ng mga hormones para kung sakaling siya'y likas na ipinanganak na lalaki, magiging babae na siya, HINDI MAAARING PALITAN ANG SEX sa birth certificate.


Paano ito ipapa-tama o ipapa-wasto?


1. Kailangang mag-hain ng petition sa City o Municipal Civil Registrar ng lugar kung saan ka ipinanganak o kung saan ka nakatira.


2. Ang Petition ay kailangang nasa form ng isang affidavit o salaysay (ikukuwento kung ano ang nangyari, kung bakit nagkamali, kung paanong nalaman o na-diskubre ang pagkakamali)


3. Kailangang ang petition o salaysay ay notariado


4. Kailangan na ang mag-pe-petisyon ay taong may interes sa pagpapalit o pag-wawasto ng entry katulad ng magulang, anak, kapatid o asawa, lolo, lola, tiyuhin o tiyahin.


5. Kailangan na ang petition ay ipa-publish sa isang newspaper of general circulation. Ang paglalathala sa pahayagan ay minsan sa isang linggo sa loob ng dalawang linggong magkasunod (once a week for two consecutive weeks)


6. Kailangang may certification mula sa pulis, sa NBI, sa DOJ, sa RTC at sa MTC (NBI, DOJ, RTC, MTC CLEARANCE) na walang mga kasong kriminal o sibil na nakasampa laban sa taong nais na magpa-wasto ng mga entry sa birth certificate.


Anu-ano ang mga maaaring ilakip na prueba o patunay na susuporta sa petisyon?


1. Ang baptismal certificate


2. Ang pinaka-unang mga record sa paaralan katulad ng report card o mga sertipiko, diploma o award,


3. Mga record na medical katulad ng hospital records noong ang bata ay ipanganak o kung ito’y naospital


4. Kung ang papapalitan o iwawasto ay ang kasarian ng tao, kailangan ng isang certification mula sa isang doktor sa isang pampublikong hospital na nagpapatunay na ang taong humihingi ng pagpapalit ng kasarian ay hindi kailanman sumailalim sa sex change o sa sex transplant operasyon.


Halimbawa ng pag-papalit na ng mga entry sa birth certificate:


Si Jenny Ferrer Lacuna ay nagpakasal kay Andres Mendoza Lacuna. Noong manganak si Jenny, habang hilo pa siya sa pampa-manhid (anesthesia), kanyang isinulat ang pangalan ng kanilang anak na ganito: Jennifer Lacuna Ferrer. (Nagkabaligtad ang middle at last name noong bata!)


Dito, makikita na nagkamali ang ina dahil sa kalituhan at dahil sa siya’y hilo pa sa pampamanhid noong siya’y manganak. Ang apelyido ng bata na dapat ay kapareho ng kanyang ama ay naitala bilang kanyang middle name, habang ang middle name ng kanyang ina ay naitala bilang kanyang last name.


Bakit na-aprubahan ang pagwawastong ito?


1. Makikita na doon mismo sa birth certificate ng bata, nakasaad na ang pangalan ng kanyang ama at ina, so visible to the eyes ang pagkakamali.


2. Makikita din na hindi dapat naipag-palit ang last name at middle name ng bata dahil sa nakikita naman ang mga pangalan ng kanyang mga magulang, so ito ay obvious to the understanding.


3. Sa marriage certificate ng mga magulang ng bata pati na ang kanilang mga birth certificate, makikita ang kanilang mga pangalan. Sa birth certificate ng kapatid ng bata, makikita na mali talaga ang pagkaka-sulat o pagkaka-tala ng pangalan ng bata. Ito ay verifiable from other documents on record sa PSA.


4. Naisalaysay ng ina na siya mismo ang nagkamali, siya ang nagsulat noong report of birth na siyang pinag-kopyahan ng ospital at siyang nai-submit ng ospital sa Civil Registry.


5. Walang kalituhang magaganap, ang bata’y ginamit ang tamang pangalan simula’t sapul.


Kung may mga katanungan kayo, maaari kayong sumangguni sa mga Civil Registrar sa inyong lugar.


Ito ang link sa website kung saan makaka-kuha ng form para sa CORRECTION OF ENTRY sa CIVIL REGISTRAR.


https://www.pdffiller.com/en/project/73606689.htm?f_hash=e6c3be&reload=true


Ang mga naka-lathala dito sa website na ito ay pawang pagpapalaganap lamang ng impormasyong legal at hindi kailanman dapat na ituring na payong legal. Nais lamang ng website na ito na malaman ninyo ang nilalaman ng batas na maaaring maka-apekto sa inyong buhay at hanapbuhay.


Ang pagbabasa ng mga post at articles sa website na ito or sa mga posts ng abogado sa website na ito ay hindi nangangahulugang kayo ay may ugnayang lawyer-client na. Hindi kayo kliyente ng abogado dito ay hindi ninyo abogado ang nag-post ng opinion.


Masdan na langing isinasaad sa mga post na kayo ay dapat kumuha ng inyong sariing abogado sapagkat hindi pumapayag ang abogado sa website na ito na kayo’y maging kliyente niya.

About the author

Adelaimar C Arias-Jose

I am a graduate of the UP College of Law. Member of the Integrated Bar of the Philippines since 1995. I am currently involved in private practice in criminal, civil and labor law.
Profession: Lawyer
Adelaimar C. Arias-Jose
Office Address: #34 St. Michael Street
Philippines , Manila , Makati

 

This post has been closed for comments and replies. To ask a related or new question, please post a new question below.
The medical information contained in this section is not intended for treatment or prescription. It is used to complement, not replace, the communication between a patient and their physician. Reliance on any information provided by BuhayOFW or any medical experts is solely at your own risk. If you have a medical emergency, call your doctor or go to the hospital immediately. BuhayOFW's Medical Review Board is a team of board-certified doctors who ensure our content is medically accurate and reflects the latest in health information. Our experienced board of medical professionals verify that our content is thorough and all-inclusive, in order that you can trust the information you read here will help you through improvements in your health journey—whether that’s for yourself or for a loved one.

Disclaimer: The materials available in the Buhay OFW web site are for informational purposes and not for the purpose of providing legal advice. You should contact your attorney to obtain advice with respect to any particular issue or problem. Use of and access to this Web site or any of the e-mail links contained within the site do not create an attorney-client relationship between Buhay OFW and the user or browser.

If you are a legal expert who would like to help answer questions, please register here.