Meningitis: Sintomas, lunas, gamot, paano iwasan ng bata o sanggol, symptoms, sanhi, signs

Medical Team
is a Medical expert in United States

Bacterial Meningitis (mininghitis) at ang Seryoso Nitong Epekto sa mga Biktima

Ang bacterial meningitis ay maaaring makuha sa kahit anong edad ngunit karamihan nito ay mga kasong mula sa edad na lima at pababa na mga kabataan. Ang mga lalaking bata ay mas nagkakaroon nito kumpara sa mga babae. Sa kabuuan, tatlong klase ng bacteria ang nagdadala ng bacterial meningitis at ito ay ang H. influenza type b, menigococcus, at pneumococcus.


Sanhi at Transmission

Ang mga bacteria na nabanggit ay napapasa sa pamamagitan ng paglanghap ng respiratory secretions from person-to-person. Ang ibang tao ay hindi alam na dala-dala nila ito halimbawa na lamang nito ang ang Pneumococcus na karaniwang sanhi ng mga infection sa tenga. Ang meningitis ay ang inflammation ng membranes (meninges) na nagsisilbing covering ng utak at spinal cord. Bilang covering ng utak, ang meninges ay nagsisilbing proteksyon sa utak mula sa paligid na mga threats. Ang pamamaga na dala ng meningitis ay nagdudulot ng tatlong tatak na sintomas ng meningitis at ito ay ang pananakit ng ulo, lagnat, at stiff neck. Ang meningitis na sanhi ng bacteria ay talaga namang nakamamatay kapag hindi nabigyang lunas.

Meningitis is typically due to a viral infection but can also be bacterial in origin, and less commonly caused by fungi. Bacterial meningitis is most commonly due to Streptococcus pneumoniae (pneumococcus) and Neisseria meningitidis (meningococcus). On the other hand, viral meningitis is a result of an infection brought about by an enterovirus. It is usually mild and often clears on its own. Lastly, cryptococcal meningitis is a common fungal form of the disease that affects people with immune deficiencies, such as AIDS. It's life-threatening if not treated with an antifungal medication.


Sintomas

Ang biglaang pagkakaroon ng bacterial meningitis ay nagpapakita ng shock, internal bleeding, purple spots, pagbaba ng consciousness, at mabilis na pagdeteriorate ng pasyente na maaaring ikamatay nito sa loob lamang ng 24 na oras. Kung dahan-dahan ito sa pagdevelop, karaniwang nagkakaroon ang bata ng ilang araw na sipon. Karaniwan silang may mataas na lagnat, sobrang sakit ng ulo, walang ganang kumain. Maaari rin silang magkaroon ng muscle aches, paninikip ng ilong, pagsusuka, stiff neck at seizure. Mapapansin mo ring sila ay napaka-iritable o kaya naman ay napakaantukin. Ang pagkakaroon ng purple spots sa katawan na nag-iindicate na may internal bleeding ay senyales na ang infection ay maaaring hindi na makontrol. Mayroon ring sintomas na dapat bantayan kapag mga bagong sanggol ay may meningitis. Ito ay ang mataas na lagnat, walang tigil na pag-iyak, masyadong irritable o kaya naman ay hindi magising, hindi masyadong gumagalaw, hindi dumedede, ang malambot na parte ng kanyang ulo ay nag-bubulge, at ang kanyang leeg at katawan ay tila naninigas.

Early signs and symptoms of meningitis are oftentimes mistaken for influenza. It typically develops over several hours or over one or two days. For patients age 2 years old and above, they may manifest sudden high fever, severe headache that isn't easily confused with other types of headache, stiff neck, vomiting or nausea with headache, confusion or difficulty concentrating, seizures, sleepiness or difficulty waking up, sensitivity to light, lack of interest in drinking and eating and skin rash in some cases, such as in meningococcal meningitis. On the contrary, newborns and infants with meningitis may show high fever, constant crying, excessive sleepiness or irritability, inactivity or sluggishness, poor feeding, a bulge in the soft spot on top of a baby's head (fontanel) and stiffness in a baby's body and neck.


Lunas

Di tulad ng viral meningitis, ang bacterial meningitis ay mas seryosong klase. Ang antibiotic therapy ang kailangan nito upang tumaas ang tsansa ng recovery. Kapag hindi agad nalunasan ng wastong antibiotic ang bacterial meningitis ay tumataas ang risk na magdevelop ng permanent na brain damage sa bata o pagkamatay. Noong 1991, may isang bakuna ang nagawa para sa H. influenza type b bacteria. At ito ay nagdulot ng napakalaking pagbaba ng number ng kaso. Mayroon na ngayong aprobadong vaccine para sa mga batang below 2 years old. Upang makompirma ang dahilan ng meningitis ay may tinatawag na lumbar puncture kung saan kumukuha ng fluid mula sa cerebrospinal fluid upang i-analisa. Tapos ay tinutukoy ang bacteria na dahilan ng meningitis. Pagkatapos nito ay sinisimulan agad ang anitibiotic therapy. Nagbibigay rin ang mga doctor ng anticonvulsant para maiwasan ang pagseizure ng pasyente. May tinatawag ring “corticosteroids” na mga gamot. Ito ay binibigay upang mabawasan ang pamamaga ng mga meninges. May mga “sedatives” ring ibinibigay para mabawasan ang restlessness. Ang iba pang mga gamot ay yung gamot para maibsan ang lagnat at sakit ng ulo. Sa pagrecover sa meningitis, yung hindi seryosong kaso ay maaaring magkaroon ng full recovery. Ang iba naman na nakakarecover sa grabeng mga kaso ay meron nang permanenteng damage sa utak at mga functions nito. Ang maagang pagtukoy at paghahanap ng lunas ang malalaking factors upang maagapan ang hindi magandang dulot ng meningitis.

Treatment for meningitis focuses on eliminating the cause. Hence, for bacterial meningitis, antibiotics are given. At the same time, the patient may also be given oxygen, intravenous fluids and steroids or other medication to help reduce the swelling around your brain. Admission in the intensive care unit for close monitoring may also be required. On the other hand, adequate rest, pain relievers and anti-emetics (anti-sickness) medicine for the vomiting are necessary for patients with mild viral meningitis. However, if the symptoms of viral meningitis are severe enough to require hospital admission, antibiotics will be given until the cause of the symptoms is known.


Home Remedies at Prevention o paano iwasan

Sinasabing, kapag may na-engkwentro kang may meningitis ay maaaring tumungo agad sa iyong doctor upang makapagtanong kung anong kailangang gawin upang maiwasan ang transmission nito. Kung babalikan natin, ang meningitis ay nakukuha mula sa infected na person na umubo, humatsing, humalik, nakipagshare ng gamit sa pagkain, toothbrush o sigarilyo sa taong hindi infected. Kung kaya naman dapat palaging maghugas ng kamay, “practice good hygiene” ika pa nila. Huwag manghiram ng gamit na hindi sa iyo lalo na kung ito ay gamit sa pagkain. Palaging maging malusog at malayo sa sakit at uminom ng vitamins. Takpan ang bibig kung uubo at hahatsing. Maaari ring magpa-bakuna para sa dagdag na proteksyon.About the author

Medical Team

Our medical team verify the medical accuracy of the articles you read on our site. U.S. trained General Practice Family Doctor. Has additional qualifications in ultrasound, emergency medicine, and traumatology.
Profession: Family Medicine
Private practice
United States , California , San Francisco

 

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)
anonymous
This person has chosen to hide his/her identity.
Ano po ang mga tsansa ng pagkakaroon ng patuloy na mga problema matapos gumaling sa sakit na meningitis o septicemia?
Medical Team
is a Medical expert in United States
Nag-iiba-iba ito depende sa ibat-ibang tao. Ang karamihan sa mga tao ay nakaka-recover agad at walang problemang nararamdaman sa kalusugan. Kung paano ka maaapektuhan ay nag-dedepende sa kung ano ang dahilan ng iyong meningitis at kung gaano ka kalubha noong ikaw ay nagka-meningitis. Ang epekto ng meningitis at septicemia ay nag-iiba-iba sa ibat-ibang indibidwal. Datapuwat maraming mga tao ang nakaka-recover sa pangkalahatan, may ibang patuloy na nagkakaroon ng problema sa kalusugan. Ang ilan sa mga problemang ito ay maaaring panandalian lamang at ang iba naman ay permanente.
Ang meningitis na dala ng bacteria ay mas mataas ang tsansang magdulot ng maraming problema sa kalusugan kaysa sa meningitis na dulot ng virus.
Parehong ang “meningococcal at pneumococcal meningitis” ay nagdudulot ng malubhang problema sa kalusugan. Tinatayang isa sa bawat labin-dalawang tao na gumagaling mula sa meningococcal meningitis ay nagkakaroon ng pinaka-malulubhang karamdaman. Tinatayang 25 sa bawat 100 na ka tao na gumaling sa meningitis o septicemia ang nagkakaroon ng mas kaunting mga sakit tulad ng hirap sa koordinasyon at memorya. Ang mga epektong ito ay karaniwan namang panandalian lamang. Subalit, may ilang mga tao ang nakaka-recover sa meningococcal meningitis ang nagkakaroon ng malubhang karamdaman.
Ang pagkawala ng pandinig ang pinaka-karaniwang problema sa kalusugan matapos magkaroon ng meningitis. Saklaw nito ang “mild hearing loss” hanggang sa “profound deafness” sa isa o sa kapwa taenga. Ang pandinig kung minsan ay naibabalik sa pamamagitan ng “cochlear implants”. Ang “cochlear implants” ay mga “electronic hearing devices” na direktang pumupukaw sa ugat ng pandinig (ang ugat na nagkokonek sa taenga patungo sa utak) upang tayo ay makarininig.
anonymous
This person has chosen to hide his/her identity.
Kapag matapos nang mabakunahan anak ko, hindi na po ba siya makakakuha ng meningitis?
Medical Team
is a Medical expert in United States
Hindi. Ang bakuna laban sa meningitis ay hindi nagpo-protekta sa atin sa lahat ng klase ng meningitis, kaya naman dapat mong obserbahan ang mga sintomas.
Ang meningitis ay karaniwang tinatawag na “Neisseria meningitidis bacteria”. Mayroon ibat-iba pang “strains” ang bacteriang ito tulad ng A, B, C, W135 at Y strains. Ang bakuna para sa meningitis ay nagpo-protekta lamang laban sa “C strains”, at hindi sa mga pinaka-karaniwang klase tulad ng B.
Kung ang iyong anak ay nakakuha ng “B strain” na impeksyon, maaari pa rin siyang magka-meningitis. Mayroon ring ibat-iba pang virus at bacteria ang nakakasanhi ng meningitis.
Kung ang iyong anak ay nagpapakita ng sintomas ng meningitis, kailangan mo ng agarang pansin ng doktor, kahit na siya pa ay kumpleto sa bakuna.
anonymous
This person has chosen to hide his/her identity.
Meron po bang mga hindi kanais-nais na epekto ang bakuna para sa meningitis?
Medical Team
is a Medical expert in United States
Posible na ikaw ay makaranas ng hindi kanais-nais na mga sintomas resulta ng pagpapa-bakuna mula sa meningitis, ngunit ito ay karaniwang hindi naman malubha o seryoso.
Ang bakuna para sa meningitis ay malaki ang naitulong sa pagpapababa ng dami ng taong nagkakaroon ng bacterial meningitis. Subalit, may ibang mga taong nagkakaroon talaga ng “side-effects” matapos mabakunahan. Ang pinaka-karaniwang mga “side-effects” ay:
• Sakit, masakit hawakan o pamumula sa parte na binakunahan
• Pagtatae at hindi magandang pakiramdam
• Pagiging iritable – mas karaniwan ito sa mga sanggol at mga maliliit na kabataan
• Pagkakaroon ng problema sa pagtulog – karaniwan sa mga sanggol at maliliit na kabataan
• Sakit ng ulo – karaniwan sa sanggol at kabataan
• Pag-iiiyak (sanggol)
• Pagkahilo
• Pananakit ng mga kalamnan
• Pagkawala ng ganang kumain
• Lagnat
Maaari ring ikaw ay magkaroon ng “mild allergic reaction”, tulad ng pagkakaroon ng pantal. Hindi ito malimit mangyari, ngunit kung minsan ang bakuna ay nagdudulot ng napakataas na lagnat, at pangingisay ng mga sanggol at mga bata.
At lalong hindi naman malimit mangyari, ngunit ikaw o ang iyong anak ay maaaring magkaroon ng seryosong “allergic reaction” na tinatawag na “anaphylaxis”. Lahat ng mga klinika o fasilidad na nagbibigay ng bakuna ay dapat mag-imbak ng pang-emerhensiyang gamot para sa “anaphylaxis”.
Maaaring gustuhin mo ring uminom ng pampawala ng sakit, tulad ng paracetamol at ibuprofen, kapag ikaw ay nagkakaroon ng sakit at kaunting lagnat matapos magpabakuna. Palaging magbasa ng “patient information leaflets” na nakapaloob kasama ng iyong bakuna at kung mayroon kang mga katanungan, tanungin ang iyong “pharmacist” para sa mga payo.
anonymous
This person has chosen to hide his/her identity.
Kakailanganin ko ba ang ibat-ibang bakuna para sa meningitis kapag babiyahe sa ibang bansa?
Medical Team
is a Medical expert in United States
Oo. Kung ikaw ay magbabyahe sa ibang mga bansa, maaaring kakailanganin mo ng bakuna laban sa mga klase ng meningitis.
Kailangan mong siguraduhin na ang iyong mga bakuna ay ang naaayon sa pamantayan na rekomendado ng bansa. Mayroong paglaganap ng meningitis buhat ng paglalakbay sa banal na lugar partikular na ng mga Muslim. Ang sinumang sasama sa Hajj o Umrah ay dapat na bakunahan laban sa “meningococcal meningitis strains” na uri ng mga sanhi ng meningitis na may strains na A, C, W at Y bago makapasok sa Saudi Arabia. Kakailanganin mo rin ng sertipiko na nagpapatunay na ikaw ay nabakunahan bago makapasok sa bansa. Ang apat na bakuna na nasabi ay makukuha sa isang ineksyon na tinatawag na MenACWY.
Ang mga doktor ay nagrerekomenda rin na ikaw ay magpabakuna nito kapag ikaw ay babyahe sa Sub-Saharan Africa o ng mga parte ng India at Asia. Makipag-usap sa iyong doktor o sa isang “practice nurse” para sa mga payo ukol sa mga dapat tandaan kung pupunta sa isang partikular na bansa. Ang mga bakunang ito ay hindi makukuha sa NHS at kakailanganin mong bilhin ang mga ito.
anonymous
This person has chosen to hide his/her identity.
Dok pano po b mlalaman kng meron kang meningitis?my test po b pra d2.,at magkano kya doc?
anonymous
This person has chosen to hide his/her identity.
im 36 years old. at pag sisiponin ako angvmga tenga ako basa o may discharge ako.. both side nililinis ko lng.. at dko sya ginagamot at nawawala nmn.. malaki ba ang chansang mag ka meningistis??
sana po masagot amg post ko. salamat
Mary Ann Piojo
is in Hong Kong
Goodevening dok.yung pinsan ko po ngayon nasa hospital po pero nahihirapan po silang makita kung ano sakit niya ano po ba sintomas ng meningitis ? Magdamag po na sumasakit ulo niya dok.nagsusuka tapos sumasakit po ang kanyang tiyan salamat po sa sagot dok.
The medical information contained in this section is not intended for treatment or prescription. It is used to complement, not replace, the communication between a patient and their physician. Reliance on any information provided by BuhayOFW or any medical experts is solely at your own risk. If you have a medical emergency, call your doctor or go to the hospital immediately. BuhayOFW's Medical Review Board is a team of board-certified doctors who ensure our content is medically accurate and reflects the latest in health information. Our experienced board of medical professionals verify that our content is thorough and all-inclusive, in order that you can trust the information you read here will help you through improvements in your health journey—whether that’s for yourself or for a loved one.