Diabetes Mellitus

Dr. Elvie  Razon-Gonzalez
is a Medical expert in the Philippines

Diabetes Mellitus


By Dr. Elvie Victonette B. Razon-Gonzalez


Sinasabing 4.1% o humigit kumulang na 2.5 milyong mga Pilipino ang may diabetes mellitus ngayon. Ang diabetes ay isang uri ng sakit sa lapay o pancreas, ang bahagi ng katawan na gumagawa ng insulin, isang uri ng hormone na nagpapababa ng asukal sa dugo.


Diabetes mellitus is a long-term condition that lasts a lifetime which affects your body's capability to use the energy provided in food. There are three major : or juvenile diabetes, type 2 diabetes or the non-insulin dependent diabetes mellitus, and diabetes in the pregnant women or gestational diabetes.


Mayroong dalawang klase ng diabetes: Type 1 at Type 2. Sa Type 1 diabetes, wala o hindi sapat ang insulin na nagmumula sa lapay kung kaya’t ang gamot dito ay ang pag-inject ng insulin. Pangkaraniwan nada-diagnose ito sa mga bata at mga young adults. Sa Type 2 diabetes naman, sapat ang insulin mula sa lapay ngunit hindi nito nagagampanan ang trabahong pababain ang asukal sa dugo. Mas pangkaraniwan ang Type 2 diabetes sa mga African American, Latinos, Native Americans, Asian Americans, Native Hawaiians at Pacific Islanders.


Ang mga simtomas ng Type 1 diabetes ay ang pag-ihi nang madalas, palaging nauuhaw at nagugutom, pagpayat at pagkapagod. Sa Type 2 diabetes naman, maari ring magkaroon ng mga simtomas katulad sa Type 1 diabetes. Ang mga karagdagang simtomas sa Type 2 diabetes ay ang mga sumusunod: madalas na pagkakaroon ng impeksiyon, panlalabo ng paningin, pagkakaroon ng mga sugat at pasa na matagal maghilom, pagkakaroon ng pamamanhid o pakiramdam na tinutusok sa kamay at paa.Hinihinalang ang dahilan ng pagtaas ng diabetes sa mga Pilipino ay ang “unhealthy lifestyle” na karaniwan sa ating ngayon: ang pagkain sa mga fast food o pagkain ng mga processed food, ang pagkakaroon ng sedentary lifestyle o ang hindi pagkilos o pagehersisyo, at ang pagkawalang bahala sa timbang o weight gain.


Ayon sa mga pag-aaral, ang isang tao ay ipinanganak na may potensyal na magkaroon ng diabetes. Ang mga risk factors na nabanggit ay siyang nagsisilbing trigger lamang sa tuluyang pagkakaroon nito.


Ugaliing kumain nang tama, regular na mag-ehersisyo at panatiliing normal ang iyong timbang para makaiwas sa diabetes. Kung ikaw naman ay nakarararanas ng alin sa mga simtomas nito, kumonsulta agad sa duktor upang sumailalim ng fasting blood sugar test.


Cause

There is one common factor among the types of diabetes. Normally, as you take in food, the body breaks down the carbohydrates and sugars found in them into glucose. Glucose is responsible for fueling the cells in your body. But a hormone called insulin is needed by the cells in order to capture glucose and use it for energy. In diabetes mellitus, what happens is not enough insulin is made by the body, it can't utilize the insulin it produces, or a combination of both. The blood is filled with glucose since the cells cannot facilitate taking them in to become energy. This is where high levels of blood glucose come in which can damage the minute blood vessels in the kidneys, eyes, heart, or nervous system. The complications if diabetes if left untreated will be stroke, heart disease, blindness, kidney disease, and nerve damage.


Signs and Symptoms

The level of elevation of blood sugar affects the presence of symptoms in diabetes. Some people initially may not experience symptoms as seen in those with Type 2 diabetes. In type 1 diabetes, symptoms present immediately and are usually more severe. Some of the signs and symptoms of type 1 and type 2 diabetes are: excessive thirst, frequency in urination, hunger which is extreme, unexplained weight loss, presence of urine ketones, weakness, irritability, blurring of vision, frequent infections.


Treatment


Keeping the blood glucose at normal levels is the objective of diabetes management. Some of the things to be done to achieve the goal is through creating a physical activity and managing the diet. These are the first steps in helping the blood sugar lower. Insulin injections may also be required for people with diabetes mellitus. This helps in maintaining their glucose level to a safe one for the whole day. There are also oral medications which have different mechanisms of action. They improve the body’s insulin in its effectivity, some reduce the production of blood sugar, some promote production of more insulin and deter the absorption of blood sugar. They are sometimes used in combination with insulin.


Palaging nauuhaw, diabetes ba?

Ano ang Diabetic Retinopathy? Sanhi at sintomas

Ano sintomas, senyales, palatandaan ng Diabetes?

Maaari bang magka-baby pag may Diabetes?

Ano lunas at gamot sa Diabetes?


Ano ang ibat-ibang klase ng insulin?

 


About the author

Dr. Elvie Razon-Gonzalez

Graduated BS Public Health (cum laude) at UP-Manila Finished Doctor of Medicine in 2005 Licensed Physician since 2006 Licensed Internist since 2010 Trained in Internal Medicine at UP-PGH Trained in Gastroenterology at UP-PGH Presently taking Masters of Science in Clinical Epidemiology at UP Manila
Profession: Internist
Philippine General Hospital
Office Address: Padre Faura St., Manila
Philippines , NCR , Manila

 

This post has been closed for comments and replies. To ask a related or new question, please post a new question below.
anonymous
This person has chosen to hide his/her identity. Medical History
Kakayanin ko po ba alagaan ang sarili ko kung may diabetes type 2 ako?
Recommend Report abuse
Dr. Ed Santos
is a Medical expert in Saudi Arabia
Oo naman, at dapat lang na alagaan ang sarili. Ang pagaalaga sa mga may diabetes ay nakaplano sa mismong pasyente at ikaw mismo ang may control sa iyong kundisyon.
Magkakaroon ka ng pagkakataon na i-manage ang iyong diabetes bilang parte ng isang team na kinabibilangang ng iyong doktor, nurse at maaaring isa pang doktor or nurse na expert sa diabetes. Kadalasan ay mabibigyan ka ng appointment upang magpacheck-up kada apat hanggang anim na buwan. Magkakaroon ka din ng full review ng iyong kundisyon every year. Kapag walang appointment sa doctor, ikaw ang dapat na magmonitor sa iyong kalagayan.
Paguusapan ninyo ng iyong doktor o nurse kung anong ano ang mga iba’t ibang treatment na pwede sa iyo. Maaari ka nilang tulungan na pumili ng mga impormasyon at kung anong klaseng support ang iyong kailangan upang maging confident ka sa bahay. Kung may mga insulin injections ka, ipapayo ng iyong doktor o nurse na i-monitor ang iyong blood glucose o blood sugar level sa bahay.
Maaari ka ding maimbitahan sa isang workshop na magbibigay ng kaalaman sa diabetes. Maraming programa ang mga ginaganap tungkol sa diabetes, depende kung saan ka nakatira. Kadalasan ginagawa ito ng maliit na grupo. Ang mithiin ng ganitong mga programa ay ang magbigay ng kaalaman upang matuto ang mga pasyente na alagaan at i-monitor ang sarili.
Isa sa mga programang meron sa Pilipinas ang Diabetes Self-Management Education o DSME. May mga iba’t ibang seminars o workshops din ang Department of Health. Maaaring makipagugnayan sa iyong mga barangay health officers ayon dito.
Recommend Report abuse
Dr. Elvie  Razon-Gonzalez
is a Medical expert in the Philippines
Lahat tayo ay may kapakanan na alagaan ang ating sarili. Sa pamamagitan ng tamang pamumuhay (healthy lifestyle) at sa tulong ng iyong duktor, ang iyong buhay ay maaring maging normal at maaliwalas kagaya ng ibang taong walang sakit na diabetes. Ugaliin lamang na magpacheck-up sa iyong duktor tuwing tatlong buwan upang masuri ang iyong blood sugar o HbA1c nang sa gayon ay maiadjust ang dosages ng mga kagamutan. Ugaliin din magpacheck ng mata isanbeses sa isang taon upang masuri kung mayroon na bang mga maagang kumplikasyon ng diabetes habang maaga at hindi pa nakasasagabal sa pang-araw araw na pamumuhay.
Recommend Report abuse
anonymous
This person has chosen to hide his/her identity. Medical History
Pwede po ba mag drive kung meron akong Type 2 Diebetes?
Recommend Report abuse
Dr. Ed Santos
is a Medical expert in Saudi Arabia
Maaari ka pa din naman mag drive ng kotse, motor, minibus, atbp. kung mayroon kang Type 2 Diabetes. Para sa iyong kaligtasan, siguraduhing kaya mong i-control ang sasakyan. Kailangan mong malaman kung anong epekto ng iyong kundisyon sa pagmamaneho ng ligtas. Halimbawa, kung ang iyong blood sugar ay bumaba o kapag ang iyong mga mata ay naapektuhan na.
Kung gumagamit ka ng sulphonylureas o insulin, kasama man o hindi ang ibang gamot, may posibilidad na magkaroon ka ng hypoglycemia o mababang blood sugar kapag ikaw ay nagmamaneho.
Para maiwasan ang pagkakaroon ng hypoglycemia habang nagmamaneho, kailangan laging:
• Mag check ng blood glucose bago magmaneho
• Kumain ng snack bago mag drive kung ang blood glucose level ay nasa 5 mmol/liter o mas mababa
• Huwag nang mag drive kung ang blood glucose level ay mababa pa sa 4 mmol/liter
• Iwasan mag drive ng higit pa sa dalawang oras ng hindi tumitigil para kumain ng snack
• Magdala ng pagkain na mataas ang carbohydrate o inumin na matamis sa sasakyan
Kung nagkaroon ng hypoglycemia habang nagmamaneho,
• Huminto at pumarada sa safe na lugar
• Uminom ng glucose tablets or kahit na anong mabilis na magform na carbohydrate
• Kunin ang susi at umalis sa driver’s seat
• Huwag magmaneho hanggang hindi pa nawawala ang mga sintomas – kadalasan nawawala ito sa loob ng 15 minutes
Kung kinakailangan, sabihan ang land transportation officer (LTO) sa iyong kundisyon at ipaalam ang iba pang mga sakit. Maaaring tulungan ka ng LTO sa pagtawag sa iyong doktor.
Recommend Report abuse
Dr. Elvie  Razon-Gonzalez
is a Medical expert in the Philippines
Maaari pa rin magdrive kahit may diabetes basta't walang komplikasyon ang kanyang mga mata. Diabetic retinopathy ang karaniwang tawag sa kumplikasyon sa mata ng mga may diabetes. Ito ay nakukuha kapag hindi kontrolado ang blood sugar na matagal. Ang mga pangkaraniwang simtomas nito ay panlalabo ng mata, pananakit ng ulo o pagkahilo. Kapag ang isang tao ay nadiagnose na may diabetes, nirerekomenda ng mga duktor na magpascreen ito sa ophthalmologist o exsperto sa mata upang malaman kung may diperensiya na ang mga mata. Habang maaga ay mas mainam na maagapan ito dahil maaaring mauwi sa pagkabulag ang diabetic retinopathy.
Recommend Report abuse
anonymous
This person has chosen to hide his/her identity. Medical History
May mga side effects po ba ang paggamit ng insulin para sa Type 2 Diabetes?
Recommend Report abuse
Dr. Ed Santos
is a Medical expert in Saudi Arabia
Ang insulin ay maaaring may mga side effects. Mahalagang kumonsulta sa iyong doktor tungkol dito.
Kung gumagamit ng insulin injections, maaaring magkaroon ng pamamaga at pagkakaroon ng pasa ng balat kung saan nainject ang insulin. Maaari din magkaroon ng ng skin rash pero hindi ito karaniwan nangyayari.
Ang insulin ay nagdudulot ng paglaki ng fats ng mas mabilis sa injection site, na nagsasanhi ng mga malalambot na bukol sa ilalim ng balat. Huwag kalimutan na magpalit ng injection site regularly upang maiwasan magkaroon ng mga bukol. Ang mga bahaging maaaring gawing injection site ay ang tiyan, hita, puwit at minsan ay ang mga braso. Kailangan palitan ang injection site sa bawat pag inject ng insulin.
Ang pagbaba ng blood sugar o hypoglycemia ay potential na kumplikasyon ng insulin theraphy. Maaaring magdulot nito ang sobrang insulin. Kung nagkakaroon ng hypoglycemia, maaaring:
• Maglambot at manginig
• Pagpawisan
• Pagod
• Lumabo ang paningin
• Hindi magkaroon ng concentration
• Sumakit ang ulo
• Mamutla

Kapag nangyari ang mga ito, kumain o uminom ng matamis kaagad. Pagkatapos ay kumain ng sandwich, toast o prutas. Kuhanin ang iyong blood sugar level upang Makita kung ito’y nagiging normal na. Kung hindi, tumawag ng emergency at humingi ng tulong
Kung nakakaranas ng ano mang side effects, kausapin ang iyong doktor tungkol dito.
Recommend Report abuse
anonymous
This person has chosen to hide his/her identity.
Maaapektuhan po ba ng Type 2 diabetes ang sex life?
Recommend Report abuse
Dr. Ed Santos
is a Medical expert in Saudi Arabia
Oo, maaaring maapektuhan ang iyong sex life ng lalo na kung hindi na mamanage ng tama ang iyong diabetes. Magkakaroon ka ng mataas na blood glucose level na sa katagalan ay makakasira ng iyong nerves at blood vessels. Maaapektuhan nito ang iyong sex drive, at kung ikaw ay isang lalaki, ang iyong abilidad na magkaroon ng erection ay maapektuhan din.
Kapag napabayaan ang diabetes, ang iyong blood glucose levels ay mas mataas sa normal na maaaring magdulot ng neuropathy o pagkasira ng iyong nerves, ng iyong blood vessels at tissues.
Ang pinaka common na kumplikasyon ng diabetes ay neuropathy. Naaapektuhan nito ang higit sa kahlahati ng mga taong may Type 2 Diabetes na may edad na 60 pataas.
Ang mga sintomas ng diabetic neuropathy ay ang nangangalay, masakit o nagmamanhid na mga kamay at paa. Kapag lumalala ang nerve damage, maaaring magdulot ng erectile dysfunction sa mga kalalakihan. Sa mga kababaihan naman, ang nerve damage ay maaaring magdulot ng kawalan ng pakiramdam at maaapektuhan ang libido at maaaring makaramdam ng sakit sa pakikipagtalik.
Mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng sexual problems kung ikaw ay overweight, may high blood pressure o kung mataas ang iyong cholesterol. May mga psychological factors din na maaaring makaapekto ng sex drive at ng iyong erections tulad ng anxiety at stress.
Kung nagkakaroon ng sexual problems, makabubuting kausapin ang iyong doktor. Maaaring ipayo sa iyo ang pagbabago ng iyong lifestyle tulad ng pagbawa ng timbang at maaaring may mga ibang treatments din siyang ibigay na makakatulong sa iyo.
Recommend Report abuse
anonymous
This person has chosen to hide his/her identity.
Paano po ba ma-control ang diabetes?
Recommend Report abuse
Dr. Ed Santos
is a Medical expert in Saudi Arabia
Importante na magkaroon ng healthy lifestyle – tamang timbang para sa height, aktibong, kumain ng tamang pagkain at huwag manigarilyo. Malaki ang role mo sa pag control ng iyong kundisyon, dahil dito, mahalagang naiiintidihan mo at sinusunod ang iyong treatment plan.
Sa hinaharap, ang hindi kontoladong pagtaas ng blood glucose o hyperglycemia ay hindi makabubuti sa iyong kalusugan. Maaaring magkaroon ng sakit sa puso, stroke, kidney failure, nerve damage o pagkabulag.
Makabubuti kung ang iyong blood glucose, blood pressure at cholesterol level ay malapit lamang sa normal level. Kung makakamit mo ito, mas liliit ang tyansa na magkaroon ng short- and long-term health problems na may kaugnayan sa diabetes.
Kung napanatili ang magandang pag manage ng iyong kundisyon, makakatulong ito upang gumanda ang iyong pakiramdam at gaganda din ang quality ng iyong buhay. Ang mga main targets ng iyong layunin sa iyong treatment ay nakasaad dito:
• Blood glucose levels bago kumain na 4 hanggang 7 mmol/liter. Ito ang level na iyong target sa pagkuha ng iyong blood sugar sa bahay. Bibigyan ka ng advice ng doktor kung ang pag monitor sa bahay ay nararapat sa iyo.
• Blood pressure na 130/80 mmHg o mas mababa pa. Karamihan sa mga may Type 2 Diabetes ay nagkakaroon din ng pagtaas ng blood pressure. Kung may diabetes ka at nagkaroon pa ng high blood pressure, mas Malaki ang risk na magkaroon ng problema sa puso o stroke. Dahil dito, importante talaga na may control sa pagtaas ng blood pressure. Maaring gawin ito sa pagkakaroon ng pagbabago sa iyong lifestyle at gamot.
• Magkaroon ng stable na level ng HbA1c na mayroon lamang konti o walang insidente ng hypoglycemia. Ang HbA1c ay isang blood test na ibibigay sa iyo at least once a year. Ipapakita ditto na ang iyong blood glucose level ay katulad lamang ng level ng nakaraan na tatlo hanggang apat na buwan. Isa din itong guide upang malaman kung gagano na nagiging stable ang iyong blood glucose.
• Blood cholesterol levels na hindi hihigit sa 4 mmol/liter. Gaya ng mataas na blood pressure, ang pagkakaroon ng mataas na cholesterol level ay maaaring magdulot din ng heart problems o stroke. Ipapayo ng doktor na kumain ng mga pagkain na mababa sa saturated fats and ipapayo din na maging aktibo. Maaaring may ibigay din na mga gamot upang bumaba ang iyong cholesterol. Kadalasan ay mga –statins na gamot ang mga ito ngunit maaari din mabigyan ng iba pang gamot gaya ng –fibrate.
Ang Type 2 Diabetes ay isang progressive na sakit na nangangahulugan na unti-unting lumalala ito sa pagtagal ng panahon. Ibig sabihin, maaaring maragdagan ang ipinapainom na gamot sa iyo. Maaaring ipayo din ng doktor na magpalit na ng gamot at gumamit ng insulin upang ma-control ng maayos ang iyong kundisyon.
Recommend Report abuse
anonymous
This person has chosen to hide his/her identity. Medical History
Pwede po ba akong maglibot at pumunta sa ibang lugar kapag meron akong Type 2 diabetes?
Recommend Report abuse
Dr. Ed Santos
is a Medical expert in Saudi Arabia
Maaaring magbakasyon at maglakbay kung ikaw ay handa.
May mga taong may diabetes pero nakakayanan mag bakasyon sa buong mundo gaya ng mga taong walang diabetes. Ngunit, kailangan ihanda ang sarili ng maayos bago ang pag alis at huwag kalimutan ang mga sumusunod:
• Magdala ng extrang gamot
• Kung pupunta ng ibang bansa na may ibang time zone, kakailanganin din i-adjust ang iyong gamot. Kumuha ng advice sa iyong doktor o nurse.
• Kung nagkasakit ka habang nagbabakasyon, siguraduhin na uminom ng madaming tubig at kung hind makakain ay uminom ng matatamis na inumin. Kung hindi makakain at makainom, pumunta sa ospital at magpacheck-up.
• Maaaring may mga security regulations tungkol sa insulin ang mga airports. Humingi ng medical certificate//letter sa iyong doktor at magtanong sa iyong airline bago ang iyong flight.
• I-declare ang iyong kundisyon kapag bumibili ng travel insurance at siguraduhing huwag umalis ng wala nito.
• Kung may mga katanungan sa pag travel, kausapin ang iyong doktor o nurse.
Recommend Report abuse
Debbie Anne
is in United Arab Emirates
Hello po! Ang kapatid ko po ay may diabetes type 2 dahil lagi niya pong nararamdaman ang mga sintomas nito. Sa ngayon po ay nanlalabo na ang paningin niya dahil may tumutubo raw na mga ugat sa mata niya sabi ng doktor. May chance pa bo bang mawala ang panlalabo ng paningin niya sa mga gamot lang na irereseta ng doktor o kaylangan na po ba itong ipaopera? Kailangan na rin po ba niyang mag-insulin?
Recommend Report abuse
Mary Jane Lingat
is in the Philippines
may possibility po ba na maging immature or bumalik sa pagkabata ang may diabetes?
Recommend Report abuse
anonymous
This person has chosen to hide his/her identity.
may possibility po ba na bumalik sa pagkabata or maging immature ang merong diabetes?
Recommend Report abuse
Mary Jane Prieto
is in United Arab Emirates
2times na po.akong nakunan.sabi ng
OB ko bka mataas daw sugar ko.. pmunta kmi ni hubby sa pharmacy at may nakita kming sugar kit for sugar check up for free at nag pa check ako normal naman yung result. Itatanong ko lng po kung maaari pba akong magbuntis uli?
Recommend Report abuse
The medical information contained in this section is not intended for treatment or prescription. It is used to complement, not replace, the communication between a patient and their physician. Reliance on any information provided by BuhayOFW or any medical experts is solely at your own risk. If you have a medical emergency, call your doctor or go to the hospital immediately. BuhayOFW's Medical Review Board is a team of board-certified doctors who ensure our content is medically accurate and reflects the latest in health information. Our experienced board of medical professionals verify that our content is thorough and all-inclusive, in order that you can trust the information you read here will help you through improvements in your health journey—whether that’s for yourself or for a loved one.