Nahuli sa Akto si Misis: Signs na may ibang lalake ang nobya

anonymous
This person has chosen to hide his/her identity.

Kalimitang mga lalake ang nagtataksil o nangangaliwa. Pero meron ding mga pagkakataon na ang mga babae ang nagloloko. Meron ding dahilan kasi kung bakit nila nagagawa ito. Mahalagang malaman rin itong mga dahilan, upang maunawaan ang mga babae, para maiwasan ito at tumibay ang pagsasama.
Narito mga senyales na nangangaliwa ang babae:
Pagiging malihim - Karamihan sa kababaihan ay naghahangad na maging malapit sa kanilang kapareha upang makaranas ng pagmamahal sa relasyon. Kung mapapansin mo na nagiging malihim ang iyong asawa o nobya sa kanyang mga ginagawa, ito ay maaring palatandaan ng pagtataksil. Karamihan sa mga pagtataksil na ngayon ay nangyayari gamit ang internet. Ang patagong paggamit ng selpon at laptop isang simpleng tanda nito. Hindi rin nila winawala sa kanilang paningin ang kanilang selpon, at dala-dala ito kahit saan sa lahat ng panahon. Ilan rin sa mga senyales ng pagtataksil ay ang pagtanggal ng web browser history at mga mensahe. Kung ang iyong karelasyon ay palaging tinatago ang kanyang selpon at magagalit kung tanungin kung bakit, maaaring mangahulugan na ayaw niyang malaman mo kung sino ang kausap niya.
&
2.     Umiiwas makipagusap - Ang paggawa ng ibang bagay gaya ng paglalaro sa selpon tuwing may seryosong usapan ay nagpapatunay na hindi nakatuon ang atensyon ng iyong karelasyon sa sinasabi mo, lalo na kung patungkol sa estado ng inyong relasyon. Kung mapapansin mo na sa ganitong pagkakataon na ang iyong kapareha ay hindi nakikinig sa iyong sinasabi o umiiwas sa usapan, maaring babala ito na baka nagtataksil siya. Ang taong nagtataksil ay humahanap ng paraan upang iwasan ka o kaya di pansinin ang sinasabi mo. Ibig sabihin ayaw niya na maresolba ang anumang problema na namamagitan sa inyo.
 
Kawalan ng oras sainyong dalawa - Ang isang babae ay palaging nanghihingi ng atensyon, pagtanggap at pagsang-ayon galing sa kanyang nobyo o asawa sa halos lahat ng kanyang ginagawa at mga desisyon. Kaya ang hindi maipaliwanag na pagsasarili at kawalan ng oras ay maaaring senyales ng pagtataksil ng kababaihan. Isa sa mga palaging rason ng kawalan ng oras ay ang pagiging abala sa trabaho. Kung ang iyong nobya ay nagiging abala na sa trabaho at hindi na nakakahanap ng panahon sa para sa inyong relasyon, maaaring babala na hindi na siya ganoon ka interesado na ipagpatuloy pa ang inyong relasyon.
 
Hindi makatingin sa mata - Sa isang pag-aaral, iniulat na ayon sa mga kababaihan, isa sa mga katangian ng isang magandang relasyon ay ang pagkakaroon ng matapat na komunikasyon. Ang pag-iwas ng tingin kapag may seryosong usapan ay isang palatandaan ng pagsisinungaling ng mga kababaihan. Karamihan sa mga nagsisinungaling ay hindi kumportable na magsinungaling kaya hindi nila magawang tumingin sa mata ng kausap niya.
 
Magalitin - Kung ang dating masayahing nobya o asawa ay nag-iiba ang ugali, nawawalan ng gana sa relasyon, at nagagalit sa maliit na bagay, maaari ito ay nangangahulugan na may tinatago siyang sikreto. Ang pagiging magagalitin, at pagkayamot na walang basehan ay maaring nagpapahiwatig na siya ay gumugugol na ng oras sa iba.
 

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)