Sinungaling: Senyales na nagsisinungaling, siyensiya at FBI agents signs

Buhay OFW Org
is a Company located in the Philippines

Kalahati daw ng mga kasinungalingan ay may palatandaan sa mga marurunong magmasid, base sa research ng Buhayofw.com. Narito ang top signs ng pagsisinungaling, na ginagamit ng mga pulis sa Amerika, base sa siyensiya:
 
1.     Malikot – Halimbawa, maaaring ginagalaw ang mga daliri, niyuyugyog ang kamay, o dinidilaan ang labi. Dahil pag kinakabahan ang tao, humihigpit ang daluyan ng dugo, kaya’t nawawalan ng dugo ang mga kamay at paa.
2.     Iniiksian ang kwento: Para maiwasan magkamali, madalas na iniiksian nalang ng salaysay ng nagsisinungaling, para pag tinanong sila ulit, mas mabilis nila matandaan ang kanilang nasabi. Isang paraan rin ito para may palusot sila pag nahuli sila, dahil pwede nilang idahilan na nakaligtaan lang nila ibanggit ang buong detalye.
3.     Masyadong kumplikadong mga kwento: Sa kabilang banda, maaaring magbigay ang sinungaling ng napakaraming detalye sa pagtatangkang gawing kapani-paniwala ang kanilang kuwento. Lalo na kapag nararamdaman ng nagsisinungaling na nagdududa na ang kanilang kausap, kaya’t napipilitan sila magbigay ng mga kumplikadong kwento para kumbinsihin ang kausap.
4.     Magkaiba ang galaw at salita – Halimbawa, pag ‘Oo’ ang sinabi, pero umiiling ang ulo, maaaring nagsisinungaling na sila sa kanilang buong kwento, kaya’t nagkakamali sila.
5.     Hindi pare-parehong pahayag: Ang mga sinungaling ay madalas nagbibigay ng magkasalungat na impormasyon o mga detalye na hindi tumutugma.
6.     Pagtakip na bibig o mata habang nagsasalita – Madalas hindi napapansin ng mga sinungaling na natatakip nila ang kanilang bibig o mata habang nagsisinungaling. Maaaring dahil ayaw nilang mahalata sa kanilang bibig na nagsisinungaling sila.
 
Pero walang iisang tiyak na paraan upang makita ang isang sinungaling, dahil may mga tao na maaaring bihasa na sa pagtatago ng katotohanan. Gayunpaman, ito ang ilang karaniwang mga palatandaan ng panlilinlang na ginagamit ng mga ekspertong FBI agents o mga pulis sa Amerika, upang mahuli ang mga kriminal.
 
Mahalagang tandaan rin na hindi palaging tama ang mga palatandaang ito, at maaaring magpakita ang tao ng mga senyales na ito, kahit sila ay di nagsisinungaling o hindi dahil para manlinlang.
Bukod pa rito, ang mga eksperto at sanay na sanay magsinungaling ay maaaring alam na may mga ganitong senyales, kaya’t iiwasan nila na ipakita ito, para di sila mahuli.

About the author

Buhay OFW Org

Ang layunin namin ay magbigay ng de-kalidad na edukasyon gamit ang wikang Filipino.
Profession: Organization
Buhay OFW
Office Address: Metro Manila
Philippines , Metro Manila
Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)