Ano po bang pwede gawin para mapigilan ang pagkuha ng asawa ko sa aming anak palabas ng bansa?

Juan Dela Cruz
is in Saudi Arabia

Nasa ibang bansa po ang asawa ko at balak po niya kunin ang anak namin at manirahan sa bansa na tinatrabahuhan niya. Meron po siya karelasyon na lalaki at balak nila magsama sa isang bahay kasama ang anak ko. Ano po bang maaaring gawin para mapigilan siya kunin ang aming anak na walang pahintulot? 

 

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)
Buhay OFW Org
is a Company located in the Philippines
Narito ang ilang mga pangkalahatang hakbang na maaaring gawin:

Makipag-Usap sa Asawa Mo: Kung hindi pa, subukang makipag-usap sa iyong asawa at pag-usapan ang inyong mga pag-aalala. Minsan, ang mga isyu ay maaaring masolusyunan sa pamamagitan ng makabuluhang pag-uusap.

Hilingin ang Legal na Tulong: Kung hindi matagumpay ang pakikipag-usap, maaari kang humingi ng tulong sa isang abogado upang makakuha ng legal na payo tungkol sa iyong mga karapatan at mga options mo o mga maaaring gawin.

Legal na Proteksyon: Ang pag-file ng legal na proteksyon, tulad ng isang court order na nagbabawal sa iyong asawa na dalhin ang inyong anak sa labas ng bansa, ay maaaring magbigay ng kinakailangang proteksyon.

Alamin ang mga Batas na Kaugnay ng Custody: Maaaring mag-apply ang mga batas ukol sa pagkaka-kustodiya ng anak sa inyong sitwasyon. Ang iyong abogado ay maaaring magbigay ng payo kung paano ito maisasagawa sa iyong kaso.

I-secure ang mga Dokumento ng Anak Mo: Siguruhing may hawak kang mga kopya ng lahat ng mahahalagang dokumento, tulad ng passport ng iyong anak. Maaari kang humingi ng tulong sa kinauukulang ahensya para maiwasan ang pagkuha ng bagong passport ng iyong asawa para sa anak ninyo nang hindi mo alam.

Gamitin ang Iyong Website at Social Media Channels: Dahil mayroon kang access sa malaking audience sa pamamagitan ng iyong website at social media channels, maaari kang humingi ng suporta o tulong mula sa mga kapwa mo OFWs o iba pang mga eksperto na maaring tumulong sa sitwasyon mo.

Isumbong sa mga Kinauukulan: Kung kinakailangan, maaari kang mag-ulat ng sitwasyon sa mga lokal na awtoridad o konsulado ng Pilipinas sa bansa kung saan siya naninirahan.

Sa ganitong sensitibong sitwasyon, ang pinakamainam na hakbang ay ang kumuha ng legal na payo mula sa isang lisensyadong abogado na may karanasan sa pamilyang batas sa Pilipinas. Ang mga hakbang na nabanggit ay pangkalahatan lamang at hindi dapat ituring na espesipikong legal na payo para sa iyong sitwasyon.
Recommend Reply Report abuse
The medical information contained in this section is not intended for treatment or prescription. It is used to complement, not replace, the communication between a patient and their physician. Reliance on any information provided by BuhayOFW or any medical experts is solely at your own risk. If you have a medical emergency, call your doctor or go to the hospital immediately. BuhayOFW's Medical Review Board is a team of board-certified doctors who ensure our content is medically accurate and reflects the latest in health information. Our experienced board of medical professionals verify that our content is thorough and all-inclusive, in order that you can trust the information you read here will help you through improvements in your health journey—whether that’s for yourself or for a loved one.

Disclaimer: The materials available in the Buhay OFW web site are for informational purposes and not for the purpose of providing legal advice. You should contact your attorney to obtain advice with respect to any particular issue or problem. Use of and access to this Web site or any of the e-mail links contained within the site do not create an attorney-client relationship between Buhay OFW and the user or browser.

If you are a legal expert who would like to help answer questions, please register here.