Teknolohiya


Mag-tanong, kahit gaano ka-simple, na may kinalaman sa Teknolohiya, Siyensiya, Agham atbp. Layunin nito ang magbigay ng instructional guide sa mga baguhan o beginners.
Post Posted at Latest activity Replies
Ano ang ilan sa mga basic shortcut sa keyboard? Para saan ito ginagamit? 09 Sep 2023 06:08 PM 0
Bakit nagkakaroon ng "lag" o "hang" ang cellphone at paano ito maaayos? 27 Aug 2023 11:22 AM 0
Ano ang mga posibleng dahilan ng hindi pagkakabukas ng cellphone o pagkakaroon ng black screen? 27 Aug 2023 11:20 AM 0
Bakit umiinit ang cellphone? Ano ang mga pwede gawin para mawala? 27 Aug 2023 11:17 AM 0
Ano ang "Gmail confidential mode" at paano ito magagamit para sa secure na pagpapadala ng email? 18 Aug 2023 03:35 PM 0
Ano ang "archive" sa Gmail at paano ito gagamitin? 18 Aug 2023 03:34 PM 0
Paano mag-bcc (blind carbon copy) sa isang email sa Gmail? 18 Aug 2023 03:33 PM 0
Ano ang blind carbon copy o bcc sa isang email? 18 Aug 2023 03:33 PM 0
Paano i-add ang isang event sa calendar ng cellphone? 17 Aug 2023 03:21 PM 0
Ano ang ibig sabihin ng "Bluetooth" at paano ito ginagamit sa cellphone? 17 Aug 2023 03:20 PM 0
Paano mag-activate ng voice assistant sa cellphone? 17 Aug 2023 03:20 PM 0
Paano i-check ang data usage sa cellphone? 17 Aug 2023 03:19 PM 0
Ano ang ibig sabihin ng "airplane mode" sa cellphone? 17 Aug 2023 03:19 PM 0
Bakit nauuso ang mga mobile games sa mga kabataan ngayon? 14 Aug 2023 08:50 PM 0
Ano ang ibig sabihin ng "mobile games" at paano ito iba sa ibang klase ng video games? 14 Aug 2023 08:49 PM 0
Paano nakakaapekto ang teknolohiya sa paraan ng pamumuhay ng mga tao sa ngayon? 14 Aug 2023 08:49 PM 0
Did survivors of the Titanic really see iceberg? 29 Jun 2023 07:08 PM 0
Why are there conspiracy theories saying that it was an explosion that rocked the Titanic, and not an iceberg? 29 Jun 2023 07:07 PM 0
But can icebergs cut through hardened steel hulls? How could an iceberg sink the Titanic ship? 29 Jun 2023 07:07 PM 0
Is it cheaper to send bitcoin in small amounts or in one big chunk? What is the cost of sending bitcoin transaction fees depend on? 26 Jun 2023 12:13 PM 0
= Posts with replies
Post Posted at Latest activity Replies
Ano ang ilan sa mga basic shortcut sa keyboard? Para saan ito ginagamit? 09 Sep 2023 06:08 PM 0
Bakit nagkakaroon ng "lag" o "hang" ang cellphone at paano ito maaayos? 27 Aug 2023 11:22 AM 0
Ano ang mga posibleng dahilan ng hindi pagkakabukas ng cellphone o pagkakaroon ng black screen? 27 Aug 2023 11:20 AM 0
Bakit umiinit ang cellphone? Ano ang mga pwede gawin para mawala? 27 Aug 2023 11:17 AM 0
Ano ang "Gmail confidential mode" at paano ito magagamit para sa secure na pagpapadala ng email? 18 Aug 2023 03:35 PM 0
Ano ang "archive" sa Gmail at paano ito gagamitin? 18 Aug 2023 03:34 PM 0
Paano mag-bcc (blind carbon copy) sa isang email sa Gmail? 18 Aug 2023 03:33 PM 0
Ano ang blind carbon copy o bcc sa isang email? 18 Aug 2023 03:33 PM 0
Paano i-add ang isang event sa calendar ng cellphone? 17 Aug 2023 03:21 PM 0
Ano ang ibig sabihin ng "Bluetooth" at paano ito ginagamit sa cellphone? 17 Aug 2023 03:20 PM 0
Paano mag-activate ng voice assistant sa cellphone? 17 Aug 2023 03:20 PM 0
Paano i-check ang data usage sa cellphone? 17 Aug 2023 03:19 PM 0
Ano ang ibig sabihin ng "airplane mode" sa cellphone? 17 Aug 2023 03:19 PM 0
Bakit nauuso ang mga mobile games sa mga kabataan ngayon? 14 Aug 2023 08:50 PM 0
Ano ang ibig sabihin ng "mobile games" at paano ito iba sa ibang klase ng video games? 14 Aug 2023 08:49 PM 0
Paano nakakaapekto ang teknolohiya sa paraan ng pamumuhay ng mga tao sa ngayon? 14 Aug 2023 08:49 PM 0
Did survivors of the Titanic really see iceberg? 29 Jun 2023 07:08 PM 0
Why are there conspiracy theories saying that it was an explosion that rocked the Titanic, and not an iceberg? 29 Jun 2023 07:07 PM 0
But can icebergs cut through hardened steel hulls? How could an iceberg sink the Titanic ship? 29 Jun 2023 07:07 PM 0
Is it cheaper to send bitcoin in small amounts or in one big chunk? What is the cost of sending bitcoin transaction fees depend on? 26 Jun 2023 12:13 PM 0
= Posts with replies