Ano po kayang dahilan ng pananakit ng buto sa magkabilang upper hips ko, lalo na kapag sa pagtayo o kapag kikilos?

anonymous
This person has chosen to hide his/her identity. Medical History

 

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)
Medical Team
is a Medical expert in United States
Maraming maaaring dahilan kung bakit masakit ang iyong upper hips. Narito ang ilan sa mga karaniwang sanhi:
Muscle Strain o Sprain: Kapag may strain o sprain ang muscles sa paligid ng hips, pwedeng maging sanhi ito ng pananakit.
Arthritis: Isa ito sa mga pinaka-karaniwang sanhi ng hip pain, lalo na sa mga tao na may edad na.
Tendinitis: Inflamasyon o irritation ng tendon, ang makapal na tali na nag-uugnay ng muscle sa bone.
Bursitis: Inflamasyon ng bursa, ang fluid-filled sac na nagpapadulas ng joint movement.
Injury sa Ligament o Tendon: Maaaring magdulot ito ng pain o discomfort sa hip area.
Problema sa Lower Back: Ang hip pain ay maaari ring manggaling sa problema sa lower back.
Mechanical Issues: Kasama dito ang hip impingement, labral tears, at iba pang structural issues.
Postural Issues: Ang maling posture ay maaari ring magdulot ng pananakit ng hips, lalo na kung may imbalance sa muscles.
Overuse o Physical Activity: Ang sobrang ehersisyo o physical activity ay maaaring magdulot din ng temporary hip pain.
Iba pang Medical Conditions: Kasama dito ang hip fractures, certain types of cancer, at avascular necrosis, na kung saan namamatay ang bone tissue dahil sa kakulangan ng blood supply.
Kung nararanasan mo ang anumang uri ng pananakit sa hip, mahalagang makipag-ugnay sa isang medical professional para sa diagnosis at treatment options.

About the author

Medical Team

Our medical team verify the medical accuracy of the articles you read on our site. U.S. trained General Practice Family Doctor. Has additional qualifications in ultrasound, emergency medicine, and traumatology.
Profession: Family Medicine
Private practice
United States , California , San Francisco
The medical information contained in this section is not intended for treatment or prescription. It is used to complement, not replace, the communication between a patient and their physician. Reliance on any information provided by BuhayOFW or any medical experts is solely at your own risk. If you have a medical emergency, call your doctor or go to the hospital immediately. BuhayOFW's Medical Review Board is a team of board-certified doctors who ensure our content is medically accurate and reflects the latest in health information. Our experienced board of medical professionals verify that our content is thorough and all-inclusive, in order that you can trust the information you read here will help you through improvements in your health journey—whether that’s for yourself or for a loved one.