Bakit hinay hinay o wag sobra sa Tilapia? Masama ba isda

Medical Team
is a Medical expert in United States

Isa sa pinakakilalang isda sa Pilipinas ang tilapia. Sa dami ng tilapia na nakukuha sa buong bansa,isa itong pinakamadalas nakikita sa palengke at abot-kayang isda para sa Pilipino.
 
Subalit, sa kabila ng kasikatan ng tilapia, mayroong mga pag-aaral na nagpapakita ng posibleng panganib na maaring idulot ng sobrang pagkain ng tilapia.

Narito ang mga maaaring masamang dulot ng sobrang pagkain ng tilapia:
 
1.     Sakit sa puso at arthritis - Ang tilapia ay nagtataglay ng omega-3 fatty acids na nakakatulong upang pababain ang presyon ng dugo at mapabuti ang kalusugan ng puso. Ngunit base sa iilang pagaaral, kaunti lamang ang taglay nitong omega-3 fatty acids. Sa halip, ito ay nagtataglay ng mataas na antas ng omega-6 fatty acids. Base sa isang pagaaral, kapag naparami ng kain ng Omega-6 fatty acid, maaaring makataas ito ng tsansa ng pamamaga o inflammation sa katawan, kasama na ang sakit sa puso. Bagamat may mga ibang pagaaral din na tumutuligsa dito, hinihikayat ang mga taong may sakit sa puso, arthritis, allergies, at mga auto-immune diseases na hinay hinay lang sa pagkain ng tilapia at wag madalas.
 
2.     Cancer - Ang kontaminasyon ng mga nakakalasong kemikal gaya ng Chromium, Arsenic, Lead, at Nickel ay isa sa mga pangunahing problema na hinaharap ng mundo ngayon. Ang mga dumi at lason na tinatapon sa mga ilog at sapa ay nakakapagdala ng panganib sa mga lamang tubig na naninirahan dito. At dahil ang tilapia ay napaparami at nakukuha sa mga ilog at sapa, maaaring makontamina din sila ng mga lasong dala ng mga duming tinatapon ng mga pabrika at kabahayan sa paligid.
Sa isang pag-aaral sa Pilipinas, ang mga tilapiang galing sa Laguna de Bay ay sinuri kung mayroong mga nakakalasong kemikal gaya ng Lead, Arsenic, at Mercury. Natukoy na ang tilapiang galing dito ay nagtataglay ng arsenic na nakakataas ng tsansang magka-cancer.
 
3.     Lason mula sa Pabrika - Ang pagkain ng mga tilapiang galing sa mga lawa at palaisdaan na malapit sa pabrika ay may dalang panganib. Napag-alaman ng ilang pagaaaral na ang mga isdang galing sa mga kontaminadong lugar ay nagtataglay ng higit na mataas na antas ng lason sa kanilang laman kumpara sa mga tilapiang nahuli sa mga malilinis na lugar. Karamihan sa mga lasong ito ay natagpuan sa mga kaliskis at laman ng isda.
 
4.     Bacteria - Ang pagpaparami ng tilapia ay madali at nagagawa kahit ng mga simpleng mangingisda o magsasaka. Sa maraming lugar sa Asya, kalimitan na ang mga artipisyal na lawa at palaisdaan ay malapit sa ibang  hayop gaya ng baboy at manok. Minsan naman, upang makatipid, ang mga tilapia ay karaniwang pinapakain ng dumi at laman-loob ng manok at iba pang tira sa kusina. Ang dumi galing sa mga hayop na ito ay maaaring mapunta sa mga palaisdaan kasama ang mga tirang pagkain galing sa bahay. Ang mga ito ay maaring pagmulan ng mga bakterya gaya ng Salmonella at E. Coli na napapasa sa mga pinapalaking tilapia. Ang pagkain ng mga isdang mayroong bakterya ay nakapagdudulot ng typhoid fever at impeksyon. Nakakaranas ng din ng pagsusuka, pagkahilo, matinding sakit sa tiyan, at pagtatae ang mga taong may mataas na antas ng Salmonella sa katawan. 
 
References:
[1]Alam, L., Zolkaply, S. and Ahmed, M. 2016. Risk and benefits of Tilapia. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/318585969_Risk_and_benefits_of_Tilapia
 
[2]Asian Development Bank. n.d. Overview of Freshwater Aquaculture of Tilapia in the Philippines.
Retrieved from: https://www.adb.org/sites/default/files/evaluation-document/35936/files/aquaculture-phi.pdf
 
[3]Brennan, D. 2020. Health Benefits of Tilapia. Retrieved from: https://www.webmd.com/diet/health-benefits-tilapia#2
 
[4]Helmi, A. et. al., 2020. A Review of Salmonella sp. in Tilapia fish (Oreochromis
niloticus) : Public Health Importance. Retrieved from: https://www.sysrevpharm.org/articles/a-review-of-salmonella-sp-in-tilapia-fish-oreochromis-niloticus--public-health-importance.pdf
 
[5]Hsu, H., and Shie, R. 2009. Health Risk of Consuming Heavy Metals in Farmed Tilapia in Central Taiwan. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/26699487_Health_Risk_of_Consuming_Heavy_Metals_in_Farmed_Tilapia_in_Central_Taiwan
 
[6]Molina, V., Espaldon, M., Flavier, M. Pacardo, E. and Rebancos, C. Bioaccumulation in Nile tilapia (oreochromis niloticus) from Laguna de bay, Philippines. Retrieved from: https://www.ukdr.uplb.edu.ph/journal-articles/2338/
 
[7]Wake Forest School of Medicine. 2008. Popular Fish, Tilapia, Contains Potentially Dangerous Fatty Acid Combination. Retrieved from: https://www.sciencedaily.com/releases/2008/07/080708092228.htm

About the author

Medical Team

Our medical team verify the medical accuracy of the articles you read on our site. U.S. trained General Practice Family Doctor. Has additional qualifications in ultrasound, emergency medicine, and traumatology.
Profession: Family Medicine
Private practice
United States , California , San Francisco

 

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)
The medical information contained in this section is not intended for treatment or prescription. It is used to complement, not replace, the communication between a patient and their physician. Reliance on any information provided by BuhayOFW or any medical experts is solely at your own risk. If you have a medical emergency, call your doctor or go to the hospital immediately. BuhayOFW's Medical Review Board is a team of board-certified doctors who ensure our content is medically accurate and reflects the latest in health information. Our experienced board of medical professionals verify that our content is thorough and all-inclusive, in order that you can trust the information you read here will help you through improvements in your health journey—whether that’s for yourself or for a loved one.