KARATE: MGA BENEPISYO SA IYONG KALUSUGAN-Tips and guides

Elysha Lastimosa
is a Talent scout in Hong Kong

Ang karate ay salitang Hapon na ibig sabihin ay empty hands o kamay na walang hawak. Ito ay nangangahulugan na walang armas na hawak sa pakikipaglaban. Ang karate ay nabuo taong 1372 sa loob ng dinastiyang Ming ng China. Naipakilala ng mga Tsino ang ilang uri ng martial arts sa isla ng Ryukyu at paglaon nabuo ang karate. The themes of traditional karate training are fighting and self-defense, though its mental and moral aspects target the overall improvement of the individual.


Karate is one of the most widely practiced martial art forms in the world. Martial arts rely on acute physical coordination and mental focus. Sa ngayon tanyag ang karate sa buong mundo bilang laro at pang dipensa para sa sarili. Ating tutuklasin ngayon ang mga benepisyo na idinudulot nito sa mga nag-aaral nito o mga practitioner.


1. Malakas na pangangatawan.

Pinapalakas ng ehersisyo sa karate ang sistema ng cardio kasama na ang puso ng tao. Dahil sa aktibong paggalaw, ang mga ugat at arteries ay naapektuhan upang makadaloy ng maayos ang dugo sa katawan. Dahil dito nagiging maayos sirkulo ng paghinga at naiiwasan ang atake sa puso.


Nakakatulong din ito upang panatilihin ang muscle tone ng katawan at naiiwasan ang mabilis na pagtanda ng katawan. Naiiwasan din ang malaking pinsala kung ang isang aktibong karatista ay mahulog o mabalian.


Itinataas din ng karate ang immune system ng katawan upang maiwasan ang madalas na pagkakaroon ng sipon, lagnat at sakit ng ulo. Build a strong foundation of movement so you don’t end up piling fitness on dysfunction. Exercises force you to develop a broad base of movement so you gain both strength and skill acquisitions. In each category, the beginner is given instruction at the most basic level until the techniques become spontaneous. As the student progresses technically, he or she progresses physically as well, and advanced practices demand greater stamina.


2. Pagpababa ng timbang

Kung gusto mong pumayat, isa na ang karate sa dapat mong gawin. Alam mo ba na sa isang oras lamang ay maari kang magbawas ng 500 calories? Ang isang pound ay katumbas ng 3,500 calories. Kaya kung walong oras kang magka-karate sa isang araw, higit sa isang pound ang mababawas sa iyo.


Napapanatili rin nito ang mababang bilang ng mga taba at calories ng mga taong nasa edad kwarenta o singkwenta na aktibo sa karate kung sila ay palagiang nagsasagawa ng karate.


3. Matalas na kaisipan

Nagdudulot ang karate ng talas ng kaisipan. Dahil sa mga galaw na dapat imemorya, nasasanay ang isip na mag-focus sa kung ano ang nasa kasalukuyan.

Ang pahayagan ng Wisconsin ay nagbalita na ang karate ay nakatulong sa mga batang may problema sa focus o ang tinatawag na attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Ang konsentrasyon na kailangan sa pag-aaral ng karate ay nakakatulong upang magkaroon ng focus ang mga batang may ADHD.

Ito rin ay nakakatulong sa tamang pagdedisisyon sa kung alin ang importante at unahin na prayoridad sa trabaho, pamilya at pangarap.


4. Positibong pananaw

Ang karate ay nagbibigay rin ng positibong pananaw sa buhay. Ang epekto sa katawan ng tao ng mga ehersisyo, pagsasagawa ng kata o ang karate dances at pagsagawa ng sparring ay nagbibigay ng magaang pakiramdam at maayos na pananaw sa buhay.


Ang endorphin na lumalabas sa katawan sa pag-eehersisyo ay tumutulong upang mawala ang sobrang pagkalungkot o depresyon.


Nagiging positibo ang estudyante ng karate sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Sila ay nagsusumikap hindi lang sa dojo, ang lugar kung saan sila nagsasanay, kasama na ang buhay pamilya, eskwela, at pangarap.


Malaking bahagi ng pagsasanay ang panatilihing nasa kasalukuyan ang isip ng estudyante. Kapag ang isip ng isang tao ay nasa kasalukuyan, nababawasan ang kanyang pag-iisip ng negatibo at natutuon sa mga biyaya mayroon siya sa ngayon.


Dahil dito nagkakaroon siya ng tiwala sa sarili at lakas ng loob. Mula sa pagiging white belt, nagkakaroon ng goal o layunin ang isang mag-aaral na maging black belt. Sa kanyang patuloy na pag-aaral, siya ay nagkakaroon ng lakas na maari niyang abutin ang kayang pangarap na maging black belt sa kabila ng mahirap na pagsasanay. Sa ebalwasyon ng guro ng karate, maari ang estudyante ay maiangat bilang colored belt. Nagkakaroon ng ideya ang estudyante na sa pag-abot ng pangarap, hindi dumadaan sa mabilis na proseso kung hindi sa dahan-dahan at siguradong paraan.


Nabubuo rin sa kanila ang ugali ng commitment o pagsagawa ng responsibilidad na sa kanila ay ibinigay.


Ang karate ay hindi lang laro o pang- dipensa sa sarili. Ito ay way of life o isang daan ng pamumuhay. Hindi binuo upang talunin ang isang kaaway ngunit ang gapiin ang sariling negatibong bahagi ng buhay. Ang kagandahan na ibinibigay nito sa kalusugan ng tao ay nagbibigay ng mataas na uri ng pananaw sa buhay at naaabot ang tunay na kabuuan ng isang karatista, ang pagiging tunay na tao. Walang armas, ngunit dahil buo ang pagkatao, buo rin ang tiwala sa sarili at alam ang kanyang pinagmulan at pupuntahan. The practice of karate tones the body, develops coordination, quickens reflexes, and builds stamina. Furthermore, the serious practice of karate develops composure, a clearer thought process, deeper insight into one's mental capabilities, and more self-confidence.


The karateka cultivates a personal arsenal of punches, kicks and deflection techniques. Kara relates to the psychology of karate. Karatekas are open to the world around them, making them better equipped to handle any attack.Physical training also trains your mind and spirit. When you dedicate yourself to getting that final repetition or holding that contraction for just one more second, you build on your mental powers each time. You become more energetic and lively. You become more focused and open.

About the author

Elysha Lastimosa

Profession: Talent scout
Hong Kong , Hong Kong , Hong Kong
Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)