Dressmaking business: Pagsimula ng Negosyong Mananahi o Pag-modista

Buhay OFW
is a OFW group representative in the Philippines

Small businesses must be resourceful to survive. With smaller budgets, big ideas need to be as proactive as they are cost-efficient, taking into account everything from consistent industry changes, cash flow, customer needs and the unexpected challenges you never saw coming.

Sa bawat tahanan, may mga gamit o damit na kailangang tahiin, ayusin, o sulsihan. Subalit karamihan sa atin ay di mahanap ang panahon o walang oras para dito. Higit pa rito, dahil sa dami ng taong nagpapapayat at nagpapataba, tumataas din ang bilang ng mga taong kelangan i-adjust o ayusin ang kanilang mga damit. Ang pangangailangan sa pag-alter ng damit ay patuloy ding tataas bunsod ng masamang kagawian (bad eating habits) o kulang sa disiplina sa pagkain at ang dumadaming bilang ng mga pumupunta sa gym.


Marami sa atin ay nag-iisip na ang pananahi ay isa lamang libangan, pero ang totoo ay kung ikaw ay may karanasan sa pananahi sa bahay o napagaralan mo ito noong ikaw ay nag-aaral pa lamang sa high school, ay maaaring magamit ang kaalamang ito para pagkakitaan. Ang unang hakbang ay kailangan mong malaman kung ano ang kaya mong tahiin.Target customers

Kung pagpuputol o pagtutupi ng mga pantalon at palda at ang paglalagay ng siper o butones ang iyong alam, ang mga ito ay nababahagi sa “General Alteration Sewing.” Ang paglalagay ng “patches” o “badges” ay serbisyo ding laging hinahanap ng karamihan. Ang kurtina at “drapes” naman ay bumabalik din sa uso at maari mo na ngayong hanapin sa internet kung paano gawin ang mga ito. Madami din ang naghahanap ng maaaring magkumpuni ng mga gamit pang kamping (camping). Kung matibay ang iyong makina sa pananahi, ang pagsasaayos ng sirang “zipper” ng “tent” pati na ang mga “sleeping bags” at “back packs” ay maari mo ding pasuking negosyo. Kung damit naman ang gusto mong tahiin, kelangan lang ay alamin mo kung anong klaseng damit ang gusto mong tahiin.


Marami ka pang pwedeng tahiin kasama na dito ang mga palamuti sa bahay, bags, laruan, damit ng mga alagang hayop (pet clothes), bukod sa damit pambata, panglalaki at pambabae. Napakarami mong pwedeng pagpilian kasama na din dito ang pagtahi ng costumes, pag-repair nito, damit sa sayaw at mga pasadyang patahi.


Kung hindi mo alam kung alin dito ang papasukin mo, tukuyin mo kung sino ang mga gusto mong maging parokyano o customer o tinatawag na “target market. “ Kung alam mo kung saan ka magiging eksperto sa pananahi ay mas madali para sayong gumawa at kumita bilang isang mananahi o modista (seamstress, tailor, dressmaker).Puhunan

Ang pinakapuhunan ng isang modista, maliban sa kanyang kaalaman, ay ang makinang panahi (sewing machine). Kung mayroon ka na, maari mo na itong pagsimulan; subalit kung bibili ka ka pa lang, siguraduhin mo na matibay ang iyong mapipili. Maari kang makabili ng matibay na gamit sa halagang PhP5,000 hanggang PhP53,000 batay sa tatak, modelo, at kakayahan nito.


Maaari mo ding kailanganin ang “Serger Machine” para sa pagdudugtong ng mga telang ginagawang kamiseta o sando. Magagamit din ito para sa paglalagay ng mga palamuting tahi sa iba’t-ibang uri ng tela. Ang ganitong makina ay nagkakahalaga ng PhP16,000 hanggang PhP24,000.


Ang iba pang kagamitan na kakailanganin mo ay:

· Medida (tape measure)

· Panukat (ruler)

· Gunting (scissors)

· Karayom

· Manikin ng MananahiLokasyon

Kung may kalawakan ang iyong sariling pamamahay, maaari mong gamitin ito para makatipid sa upa. Dapat siguraduhin na may sapat na paglalagyan ang mga gamit na hindi nakakasagabal sa iyong mga pamilya at panauhin. Siguraduhin din na may tamang lugar kung saan maaring magsukat ang iyong mga parokyano. Nararapat na abisuhan ang iyong pamilya upang sila ay makapaghanda, lalong-lalo na kung may mga bata sa bahay. Para maiwasan ang aksidente, kailangang panatilihing sarado ang lugar ng tahian.Tubo/Kita

Para makasiguro sa kita, kinakailangang may listahan ka ng presyo sa lahat ng tahiin na gagawin. Tandaan na handang magbayad ang mga tao sa mga gawain na wala silang oras o hindi nila magawa ng sarili. Ang kaukulang singil ay dapat sapat para mabawi ang iyong oras at anumang gastos sa mga sinulid at iba pang kagamitan. Maaaring magsimula sa PhP50 at itaas ang singil ayon sa dami ng trabaho na dapat gawin upang matapos ang pananahi.


Kadalasan ang pagpapalit ng siper na may habang 20 pulgada sa isang dyaket (jacket) ay nagkaka-halaga ng PhP500. Ito ay nahahati sa PhP100 na “basic fee” at PhP400 para sa oras at mga kagamitan na gugugulin sa pagpapalit ng sirang siper. Sa pagtutupi ng pantalon, karaniwanang singil ay nasa Php150 hanggang PhP300 depende sa uri ng tela at haba ng ibabawas. Ito ay base sa mga presyo ng mga SM mall alterations o dressmakers. Ngunit sa probinsya o sa mga mananahi na pang-masa, maaaring ang mga singil ay P20-100 lamang. Para sa malalaking gawain tulad ng kurtina halimbawa, maaaring kalkulahin muna ang kaukulang gastos bago tanggapin ang trabaho. Karaniwan ang singil ay nakabatay kung gaano katagal matapos ang pagtatahi. Karamihan sa mga modista ay sumisingil ng PhP250 hanggang PhP400 bawat oras kung mahirap o matagalang gawain.


Kanais-nais din na magkaroon ng kaukulang singil para sa mga maliliit na pagkukumpuni tulad ng pagpapalit ng butones, paglalagay ng patse, o pagsasa-ayos ng natastas na tupi. Karaniwa nito ay sinisingil mula PhP50 hanggang PhP150. Ang mga modista ay maaari ng kumita ng PhP800 hanggang PhP1,000 sa isang oras sa ganitong simpleng mga gawain.Advertising

Kapag mag-uumpisa ka na ng negosyo ng pananahi, pinakamabuti ay ipaalam mo ito agad sa mga kamag-anak, kaibigan at kapit-bahay, upang mayroon ka kaagad mga customers, at sila ay maaaring makatulong din upang ipaalam sa iba na ikaw ay mayroong ganitong negosyo. Maaari din na magpalimbag ng tarheta o “calling card” sa computer shop na malapit lang sa inyo. Hindi kinakailangang mamahalin basta maayos at may kagandahan ang gawa. Ang mahalaga ay maipaalam sa mga tao ang tungkol sa iyong negosyong pag-momodista.


Para makakuha ng malalaking mga suki, kinakailangang mataas ang antas o kwalidad ng pagkakagawa ng tarheta upang mag-iwan ng magandang impresyon sa mga kliyente. Nararapat tandaan na ang iyong tarheta ay pagsasalarawan ng kabutihan ng iyong gawa kaya kinakailang ang propesyonal ang itsura nito para pagka-tiwalaan ka ng mga malalaking parokyano o kontrata. Hindi matutumbasan ang halaga ng isang maganda at katangi-tanging tarheta. Ilagay ang iyong buong pangalan o palayaw, tirahan, at numero ng telepono sa tarheta at maging ang iyong “website” o email address.

Multitasking to keep up with the big guys on a fraction of the budget is why small businesses have become notorious for bootstrapping (using existing resources or with as little capital as possible to solve problems), and being creative about their approach to staying competitive.

Forty-five percent of small business owners said they are worried about looking for new customers, making it their number one overall concern. Small business owners today mention customer attraction and retention as two of their most pressing concerns, but many set aside minimal budgets for marketing. In fact, 25 percent of small business owners report that they don’t spend any money on marketing

Don't do it alone. You need a support system while you are starting a business (and later on). A family member or friend that you can bounce ideas off and who will listen sympathetically to the latest business start-up crisis is invaluable. Even better, find a mentor. Good mentors will make your dreams achievable more quickly. The best mentors are those who have done what you are trying to accomplish before, successfully, and who are helping you for friendship or self-fulfilment reasons. They may be formal Board of Advisor or Director members, friends, colleagues, or interested peers.

Work out. Exercise. Be fit. The stress you are going through is probably the highest you have experienced in your life, and if you don’t work out now, your ability to be at your best will start to fall, quickly. Take a break at lunch and do 30 push-ups, 30 sit-ups, and 30 jumping jacks daily. Work your way up to a solid 20-40 minutes of exercise daily.

Set deadlines and goals for yourself and adhere to them. Determine your goals for your business, write them down and give them to a trusted friend with a date set for 5 months or a year from then to review them with you. On a daily basis, set your goals for the day and at the end of the day review them.

Do what you love. You're going to devote a lot of time and energy to starting a business and building it into a successful enterprise, so it's really important that you truly deeply enjoy what you do, whether it be running fishing charters, creating pottery or providing financial advice.

Don't wait until you've officially started your business to line these up, because your business can't survive without them. Do the networking. Make the contacts. Sell or even give away your products or services. You can't start marketing too soon.


While the journey of every company from start-up to success is different, there are some steps that every business must go through. Buy into your own vision and don’t waiver it just for a pay check. You know your vision better than anyone else, and if you lose sight of it, the world will too. Build the best product you can, and make sure it has long-term value.


1 person likes this

About the author

Buhay OFW

Buhay OFW statements are prepared by medical experts of BuhayOFW.
Profession: Admin
Buhay OFW
Office Address: Metro Manila
Philippines , Metro Manila

 

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)
anonymous
This person has chosen to hide his/her identity.
Kung sakali mang kailangan na mas maexpose ang mga gawang mga produkto, maaring gamitin ang epinoy.com na kung saan pwede mong ipost ang mga tinda mong produkto. Gawang Pinoy!
The medical information contained in this section is not intended for treatment or prescription. It is used to complement, not replace, the communication between a patient and their physician. Reliance on any information provided by BuhayOFW or any medical experts is solely at your own risk. If you have a medical emergency, call your doctor or go to the hospital immediately. BuhayOFW's Medical Review Board is a team of board-certified doctors who ensure our content is medically accurate and reflects the latest in health information. Our experienced board of medical professionals verify that our content is thorough and all-inclusive, in order that you can trust the information you read here will help you through improvements in your health journey—whether that’s for yourself or for a loved one.

Disclaimer: Buhay OFW is not a Registered Investment Advisor, Broker/Dealer, Financial Analyst, Financial Bank, Securities Broker or Financial Planner. The Information on the Site is provided for information purposes only. The Information is not intended to be and does not constitute financial advice or any other advice, is general in nature and not specific to you. Before using Buhay OFW’s information to make an investment decision, you should seek the advice of a business professional, qualified and registered securities professional and undertake your own due diligence. None of the information on our Site is intended as investment advice, as an offer or solicitation of an offer to buy or sell, or as a recommendation, endorsement, or sponsorship of any security, Company, or fund.

Buhay OFW is not responsible for any investment decision made by you. You are responsible for your own investment research and investment decisions.