Ano ang tamang proseso sa pagtatanggal ng isang OFW, ayon sa ating batas?

Adelaimar C Arias-Jose
is a Legal expert in the Philippines

NLRC logo

Dito sa Pilipinas, ang trabaho ng isang tao ay tinatanaw ng ating bansa bilang isang property right. Ibig sabihin nito, hindi basta-basta o agarang babawiin ang property right ng isang tao. Dahil sa ang trabaho ay pinagmumulan ng pantustos sa mga pang-araw-araw na pangangailangan upang mabuhay o basic needs for survival, hindi basta-bastang puedeng tanggalin ang isang empleyado sa kanyang trabaho.


2 requirements para valid ang dismissal


Sa ilalim ng ating Labor Code at sa mga desisyon ng ating Korte Suprema, may dalawang bagay na kailangan upang ang pagtatanggal o termination ng isang empleyad to hindi maging ilegal:


Una, kailangang bago tanggalin ang isang empleyado, ang kanyang employer ay mayroong JUST or AUTHORIZED CAUSE. Pangalawa, kailangang ang pagtatanggal ay isasagawa noong employer na mayroong NOTICE and HEARING.Just Causes

Ang mga just causes ay iyong mga naka-saad sa Article 282 ng Labor Code. Maaaring tanggalin ng employer ang empleyado nito kung mapapatunayan na may mga kadahilanang ganito:


1. Serious misconduct or willful disobedience by the employee of the lawful orders of his employer or his representative in connection with his work. Ibig sabihin nito’y may mga patakaran na inilatag ang employer at ang mga patakaran ay ipina-alam at ipinaliwanag sa mga empleyado ngunit, sadyang hindi sinunod ng empleyado ang mga patakaran ng employer. Halimbawa, sa isang factory kung saan ay No Smoking dapat sa loob ng work area, ngunit ang empleyado ay nahuli pa ring naninigarilyo sa loob ng factory.


2. Gross and habitual neglect by the employee of his duties. Ibig sabihin nito’y palagiang hindi ginaganap ng empleyado ang kanyang mga duty or kanyang mga trabaho. Halimbawa nito’y: ang hindi pagdating sa opisina o pabrika sa wastong oras upang mag-umpisa ng trabaho o ang madalas na pag-a-absent sukat na naubos na ang leave at hindi matapos ang mga trabaho.


3. Fraud or willful breach by the employee of the trust and confidence reposed in him by his employer or duly authorized representative. Ibig sabihin nito’y ang empleyado ay pinag-katiwalaan ng kanyang employer na gumanap ng mga trabaho na kailangan ng pag-iingat sa yaman, ari-arian o mga kalakal at sensitibong mga papeles ng employer o customer ng employer ngunit, niloko ng empleyado ang employer sukat na nawalan na ng tiwala ang employer sa empleyado. Halimbawa nito’y ang kahera na kumukupit, ang chamber maid na kumuha ng ari-arian ng mga guest sa hotel.


4. Commission of a crime or offense by the employee against the person of his employer or any immediate member of his family or his duly authorized representative; Ibig sabihin nito’y gumawa ng mga aksiyon na sa ilalim ng batas ay mga krimen ang isang empleyado laban sa kanyang employer o kaya’t kapwa empleyado. Halimbawa nito’y batukan ng empleyado ang kanyang employer o ang supervisor o manager niya sa trabaho.
Authorized Causes

Ang mga authorized causes ay iyong mga nangaka-saad sa Article 283 ng Labor Code. Maaaring tanggalin ng employer ang empleyado nito kung mapapatunayan na may mga kadahilanang ganito:


1. Installation of labor-saving devices Ibig sabihin nito’y ang mga dating trabaho na ginagawa ng mga tao ay gagawin na ng mga makinarya, robot o computer. Halimbawa, ang pag-lalagay ng ATM sa opisina kung saan mawi-withdraw ng mga empleyado ang kanilang sahod. Ang trabahong ito’y dating ginagawa ng isang payroll officer o accounting clerk ngunit puede nang gawin ng isang banko sa pamamagitan ng ATM.


2. Redundancy Nagkakaroon ng redundancy kung ang serbisyo ng empleyado ay sobra-sobra sa kinakailangan ng employer. Kung halimbawa’y sa isang eskuwelahan ay biglang kumaunti ang nag-e-enroll at ang dating dalawang section para sa Grade 1 ay naging iisa na lamang, kung dati’y dalawa ang teachers sa Grade 1, iisa na lamang ang kailangan.


3. Retrenchment to prevent losses Ito ay ang pagtatanggal ng ilang mga empleyado upang lumiit ang gastos ng employer at nang hindi ito tuluyang malugi o magsara. Kalimitan ay ang mga bagong hire ang matatanggal lalo na’t kung nais pa ng employer na magpatuloy sa business ngunit kailangang bawasan ang overhead costs.


4. Closing or cessation of operation of the establishment Ito ang kusang pagsasara ng isang employer ng kanyang business sa kahit na ano pa mang kadahilanan. Halimbawa, ang employer ay mangingibang-bansa na at doon na titira ang kanyag buong pamilya, isasara na niya ang kanyang business kung kaya’t mawawalan ng trabaho ang mga empleyado.Ano ang ibig sabihin nito?


Kung ang pagtatanggal sa trabaho ng isang OFW ay hindi dahil sa mga nabanggit na JUST or AUTHORIZED causes, ang pagtatanggal sa OFW ay illegal. Kailangang ang dahilan ng pagtatanggal sa isang OFW ay dulot ng mga kilos o gawa na sumasailalim sa mga kadahilanang ito.Paano maipapatupad ang mga batas na ito kung ang employer ay nasa ibang bansa?


Dito makikita ang kainaman ng pagkakaroon ng isang lisensiyado at rehistradong agency at isang valid at POEA-approved na contract of employment. Kasi, kung ang isang OFW ay dumaan sa isang lisensiyado at rehistradong agency, ang mga job order at job contracts nito ay kailangang aprobado sa POEA.


Ang agency sa Pilipinas ay tinatanaw sa batas na representative o ahente noong employer sa ibang bansa. Kaya’t kung walang just or authorized cause ang pagtatanggal ng employer sa OFW sa ibang bansa, kapag naka-balik na ang OFW dito sa Pilipinas, kanyang puedeng sampahan ng reklamo ang agency na nag-deploy sa kanya sa ibang bansa.


Ang desisyon ng NLRC tungkol sa illegal dismissal at kung mayroong award tulad ng backwages o separation pay na dapat bayaran ang employer, ang agency sa Pilipinas ang magbabayad nito.Ang pribilehiyo bang ito’y bukas din para sa mga direct hire?


HINDI. Ito ang isang risk na umalis sa bansa bilang direct hire. Kung ikaw ay direct hire at ikaw ay tanggalin sa trabaho ng iyong employer na walang JUST or AUTHORIZED cause, walang agency na nag-deploy sa iyo kung kaya’t wala kang masasampahan ng kaso dito sa Pilipinas.


Maaari kang magsampa ng kaso doon sa bansa kung saan ikaw ay nagta-trabaho ngunit ang mga nilalaman ng Labor Code ng Pilipinas ay hindi ang basehan ng iyong demanda o ng mga benepisyo o danyos na iyong matatanggap.Itong mga JUST and AUTHORIZED causes ba ay applicable din sa mga locally employed dito sa Pilipinas?


Opo. Walang employer sa Pilipinas ang puedeng magtanggal ng kanilang mga empleyado kung walang Just or Authorized cause. Kung walang just or authorized cause, ang dismissal ay illegal.


Alamin ang inyong mga karapatan!
Ang mga naka-lathala dito sa website na ito ay pawang pagpapalaganap lamang ng impormasyong legal at hindi kailanman dapat na ituring na payong legal. Nais lamang ng website na ito na malaman ninyo ang nilalaman ng batas na maaaring maka-apekto sa inyong buhay at hanapbuhay.


Ang pagbabasa ng mga post at articles sa website na ito or sa mga posts ng abogado sa website na ito ay hindi nangangahulugang kayo ay may ugnayang lawyer-client na. Hindi kayo kliyente ng abogado dito ay hindi ninyo abogado ang nag-post ng opinion.


Masdan na laging isinasaad sa mga post na kayo ay dapat kumuha ng inyong sariling abogado sapagkat hindi pumapayag ang abogado sa website na ito na kayo’y maging kliyente niya.About the author

Adelaimar C Arias-Jose

I am a graduate of the UP College of Law. Member of the Integrated Bar of the Philippines since 1995. I am currently involved in private practice in criminal, civil and labor law.
Profession: Lawyer
Adelaimar C. Arias-Jose
Office Address: #34 St. Michael Street
Philippines , Manila , Makati

 

This post has been closed for comments and replies. To ask a related or new question, please post a new question below.
The medical information contained in this section is not intended for treatment or prescription. It is used to complement, not replace, the communication between a patient and their physician. Reliance on any information provided by BuhayOFW or any medical experts is solely at your own risk. If you have a medical emergency, call your doctor or go to the hospital immediately. BuhayOFW's Medical Review Board is a team of board-certified doctors who ensure our content is medically accurate and reflects the latest in health information. Our experienced board of medical professionals verify that our content is thorough and all-inclusive, in order that you can trust the information you read here will help you through improvements in your health journey—whether that’s for yourself or for a loved one.

Disclaimer: The materials available in the Buhay OFW web site are for informational purposes and not for the purpose of providing legal advice. You should contact your attorney to obtain advice with respect to any particular issue or problem. Use of and access to this Web site or any of the e-mail links contained within the site do not create an attorney-client relationship between Buhay OFW and the user or browser.

If you are a legal expert who would like to help answer questions, please register here.