Pneumonia o pulmonya: Sanhi sintomas, gamot, lunas, remedies

Dr. Ed Santos
is a Medical expert in Saudi Arabia

Ayon sa World Health Organization, ang pneumonia ang nangungunang sakit na kumikitil ng buhay ng mga kabataan sa buong mundo. Kahit pagsama-samahin pa ang bilang ng batang namamatay sa AIDS, malaria, at tuberculosis ay hindi pa rin makakatumbas ang dami nito sa namamatay sa pneumonia.Ano ang pneumonia


Ang pneumonia o pulmonya ay isang klase ng sakit na umaapekto sa baga. Ang baga ay binubuo ng maliliit na “sacs” na tinatawag na alveoli. Sa malusog na tao, ang alveoli ay daanan at napupuno ng hangin upang tayo ay makahinga. Ngunit, sa taong may pneumonia, ang parteng ito ay napupuno ng nana at tubig na nagdudulot ng mahirap na paghinga at kakulangan ng oxygen sa katawan.


Dito rin sa Pilipinas, ayon sa Department of Health, pneumonia rin ang nangungunang sanhi ng pagkamatay ng kabataang nasa edad 1-4 na taong gulang. At para sa ibang “age groups”, hindi ito bumababa sa 3rd place na sanhi ng pagkamatay ng mga bata.


Ano Sanhi ng pulmonya?


Maraming sanhi ang pneumonia. Maaari itong dala ng virus, bacteria, o fungi, dahil nakakahawa ang sakit na pneumonia. Maiiwasan ang sakit na ito sa pamamagitan ng pagbabakuna, wastong nutrisyon, at pananatiling malinis ang katawan at kapaligiran. Dahil napakaraming apektado ng pneumonia, hindi natin ito dapat ipag-walang bahala. Meron tayong magagawa sa pagsugpo nito. Bawat sakit ay may tinatawag na “chain of infection”. Binubuo ang “chain of infection” ng ibat-ibang bagay na magkakaugnay upang mabuo ang sakit. O kaya ay walang mabubuong sakit kapag isa man lamang sa mga bagay na bumubuo sa “chain of infection” ay nawala. Ang “transmission” ay kasali sa proseso ng “chain of infection” na kapag naputol ay mawawala ang pagkabuo ng pneumonia. Ang “transmission” ay ang proseso kung saan napapasa ng isang infected na individual ang kanyang sakit sa iba. Sa kaso ng pneumonia, napapasa ang sakit sa pamamagitan ng pagsinhok ng bacteria at viruses ng malusog na tao nang humatsing o umubo ang taong may sakit. Upang maiwasan ang sitwasyon na ito, kailangang takpan ng sinumang inuubo o sinisipon ang kanilang mga bibig kung inuubo o hinahatsing. Maigi ring prebensyon sa pagkalat ng pneumonia ang paghuhugas ng kamay parati.

As previously mentioned, pneumonia is possibly caused by bacteria or virus. Bacteria, such as Streptococcus pneumoniae, often affects one area (lobe) of the lung, a condition called lobar pneumonia. Furthermore, bacteria-like organisms, such as Mycoplasma pneumoniae, typically produce milder signs and symptoms than do other types of pneumonia. "Walking pneumonia," a term used to describe pneumonia that isn't severe enough to require bed rest, may result from Mycoplasma pneumoniae.

On the other hand, viral causes of pneumonia include some that are the same type of viruses that cause colds and flu. Viruses are the most common cause of pneumonia in children younger than 2 years. Viral pneumonia is usually mild but can become very serious if caused by certain influenza viruses.

Fungi, which can be found in soil and in bird droppings. This type of pneumonia is most common in people with an underlying health problem or weakened immune system and in people who have inhaled a large dose of the organisms


Lastly, pneumonia can also be due to aspiration. Hence, it is called aspiration pneumonia, which typically affects patients with brain injury, swallowing problem, or excessive use of alcohol or drugs because such conditions can disturb the gag reflex.


Ano ang mga Sintomas ng pulmonya?


Ang taong may pneumonia ay nagpepresenta ng mga simtomas (symptoms) tulad ng ubo, hirap sa paghinga, may ibang nilalagnat, mabilis na paghinga at “chest wall indrawing” kung tawagin sa Ingles. Maraming mga sanggol o baby ay natutuklasang sobrang nahihirapang huminga kaya naman hindi na sila nakakakain. Merong ibang kinokombulsyon at giniginaw. May tinatawag na mga factors kung saan mas prone ka o mas maaaring mabilis kang magkakaroon ng pneumonia dahil sa mga specific na bagay. Isa na dito ay ang malnutrisyon sa mga kabataan. Yung iba ay meron nang malubhang sakit at sinabayan pa ng pneumonia, pagkakaroon ng naninigarilyo sa bahay, at pagtira sa napakasisikip na kabahayan. Kailangang tandaan na kapag kompleto ang mga nasabi, mas malaki ang tsansang magka-pneumonia ang bata.

Pneumonia is an infectious disease characterized by cough (with some pneumonias you may cough up greenish or yellow mucus, or even bloody mucus), mild or high-grade fever, chills and shortness of breath, which may only occur when you climb stairs. Aside from these, the patient may also complain of sharp or stabbing chest pain that gets worse when you breathe deeply or cough, headache, excessive sweating and clammy skin, loss of appetite, low energy, and fatigue and confusion usually experienced by older people.

Moreover, some symptoms may also appear depending on the etiologic agent causing the patient's pneumonia. In bacterial pneumonia, the body temperature may rise as high as 105 degrees F accompanied by profuse sweating, and rapidly increased breathing and pulse rate. Lips and nailbeds may have a bluish color due to lack of oxygen in the blood. On the contrary, the initial symptoms of viral pneumonia are the same as influenza symptoms: fever, a dry cough, headache, muscle pain, and weakness. Within 12 to 36 hours, there is increasing breathlessness; the cough becomes worse and produces a small amount of mucus. High fever and cyanosis are also some of the possible symptoms.


Ano ang Lunas ng pulmonya at paano maiwasan?


Ang pneumonia, nakakatakot man dahil sa napakaraming buhay nitong kinukuha, ay merong lunas at ito ay treatable. May “antibiotics” kung tawagin na naiinom upang matalo ang sanhi ng pneumonia. Para sa mga mas grabeng mga kaso, dinadala dapat sa hospital ang pasyente upang mabigyang lunas. Aside sa lunas, pwede rin nating pagtuunan ng pansin kung paano maiwasan ito upang hindi na natin pa danasin ang pneumonia at ito ay sa pamamagitan ng pagpapa-inject ng bakuna. Kailangan ring bigyan natin ng masustansyang pagkain ang mga bata, pangalagaan at bigyan sila ng malinis na kapaligiran at maayos na bahay, at wala dapat naninigarilyo na kasama nila sa araw-araw.

Since pneumonia is due to various causes, the treatment goal will be geared towards eliminating the root cause and managing the symptoms. Thus, patients with bacterial pneumonia requires antibiotics and additional supportive care to address other problems such as fever and pain.

On the other hand, some home remedies are also beneficial to patients with this type of pneumonia. One of these is the use of garlic which has antimicrobial properties that inhibit the growth of bacteria, viruses and fungi. It also helps bring down the body temperature and increases expectoration to clear phlegm out of the chest and lungs. Aside from this, cayenne pepper which has a high capsaicin content can stimulate the release of mucous from the respiratory passages. Thus, it helps clear the mucus from the respiratory system. Cayenne pepper is also a good source of beta-carotene, which helps in the healthy development of mucus membranes.


Home Remedies


Tulad ng maraming sakit na may kasamang sipon, panghihina ng katawan, maiibsan ang sintomas ng pneumonia sa pamamagitan ng mahabang pahinga, pag-inom ng maraming tubig upang tulungang tunawin ang plema, sundin ang prescribed na medikasyon kung merong ibinigay ang doktor, at kung magkakakomplikasyon na ang pneumonia, maiging magpa-admit na sa hospital.


Isa ang World Health Organization sa nagtataguyod ng tuluyang pagkawala ng pneumonia. Sila ay kumakalap ng pundo para suporta sa proteksyon, prevention, paglunas ng mga batang may pneumonia. Tinataguyod nila ang breatfeeding, bakuna, at kalinisan ng kapaligiran. Ito ay mga simpleng bagay lamang ngunit hatid ay kasiguruhan ng kalusugan ng mga kabataan. Kung kaya naman dapat natin itong lahat suportahan.


About the author

Dr. Ed Santos

My uncles and aunts were pediatricians and family physicians, so I had an inkling that I would do primary care. So at a young age, I dreamt of becoming a physician.
Profession: Family Medicine
Saudi Arabia , Jeddah

 

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)
anonymous
This person has chosen to hide his/her identity.
Nakakahawa po ba ang pulmonya?
Dr. Ed Santos
is a Medical expert in Saudi Arabia
Madaming klaseng pneumonia. Nakakahawa ang pneumonia sa iilang mga sitwasyon at may mga indibidwal na mas madaling mahawaan. Halimbawa, kapag may umubo o nagbahin, may mga germs na napupunta sa hangin, at maaaring makuha ito ng ibang tao. Maaari rin ito mapasa kapag humawak sa mga bagay na may germs at pagkatapos ay humawak sa bibig o ilong. Hindi gaano nakakahawa ang Streptococcus pneomonia bacteria (isa sa pinakakaraniwang kaso ng pneumonia), dahil kadalasan pinapatay ng immune system ng karamihang mga tao ang bacteria bago ito magka-impeksiyon. Pinakamabuti parin ang magingat at magkaroon ng magandang kalinisan o good hygiene.
anonymous
This person has chosen to hide his/her identity.
Ano po mga posibleng side effects o di magandang epekto ng pneumococcal vaccine?
Dr. Ed Santos
is a Medical expert in Saudi Arabia
Karaniwan binibigay ang pneumococcal vaccine sa mga may karamdaman tulad ng sakit sa puso, baga, diabetes, cancer, HIV/AIDS, o damaged spleen, at mga above 65 years old.
Hindi dapat binibigay itong vaccine sa mga may allergic reaction dito, kaya dapat kausapin muna ang doctor kung may allergy sa anong mga drugs o kapag may mga blood clotting disorders tulad ng hemophilia. Kailangan din sabihin sa doctor kung kamakailan lamang nakatanggap ng ibang bakuna, o uminum ng gamot para sa ibang sakit.
Olrick Lladones
is in the Philippines
yung anak ko po ngayun nasa ospitaldahil sa pneumonia hindi na siya nilalagnat at ubo pero sa tuwing kumakain isinusuka po nya dimidi man o kumain ,babae po anak ko nasa 1 year & 10 months po sya,bakit po sumusuka? anu po dapat kung gawin dok?
anonymous
This person has chosen to hide his/her identity.
Tanung lang po..bumabalik po ba ang pneumonia sa mga taong nagkaroon na dati?
Dr. Ed Santos
is a Medical expert in Saudi Arabia
Pwedeng maging sanhi ng bumabalik (repeat) na pneumonia ang tumor na bumabara sa airway at mga problema sa immune system.
anonymous
This person has chosen to hide his/her identity. Medical History
Sintomas po ba masakit likod at barado ilong? Meron din po ako ubo na may plema at sipon
Dr. Ed Santos
is a Medical expert in Saudi Arabia
Pwedeng mapunta sa disc damage sa lower back ang sobrang pagubo. Kailangan ito ng evaluation ng doctor, pinakamabuti ay magpatingin ka agad para ma-diagnose.
anonymous
This person has chosen to hide his/her identity. Medical History
Ano po gamot sa pulmonya sa baby?
Dr. Ed Santos
is a Medical expert in Saudi Arabia
Depende, dahil may iba-ibang klaseng pneumonia. Antiobiotics (pero may exception tulad ng iniiiwasan ang antibiotics na may ceftriaxone sa mga newborn at doxycycline sa mga less than 8 years old) at oras ang maaaring magpagamot ng pulmonya. Magpatingin sa doctor.
anonymous
This person has chosen to hide his/her identity. Medical History
Nagiging sanhi po ba ng hika ang pagod sa pag-exercise o ehersisyo?
1 person likes this
Dr. Ed Santos
is a Medical expert in Saudi Arabia
Ang exercise-induced asthma ay mga sintomas ng asthma na nararamdaman habang o pagkatapos mong mag-exercise. Maaari itong mangyari kahit anong oras at kahit wala kang sintomas ng asthma. Ang exercise ay karaniwang nakakapagsimula ng hika. Hindi pa natutukoy kung paano nagdadala ng asthma ang exercise subalit ito raw ay konektado sa paglanghap ng maginaw at tuyong hangin. Kapag kasi mabilis ang iyong paghinga habang nag-eehersisyo, nahihirapan ang ilong at daanan ng hangin na painitin at gawing mamasa-masa ang hangin na pumapasok dito. Ito ay nangangahulugan na ang hangin na pumapasok sa iyong daanan ng hangin ay mas malamig at mas tuyo kaysa sa normal. Ang mga sintomas ng exercise-induced asthma ay:
• Pag-ubo
• Paghatsing
• Hirap sa paghinga
• Masikip na dibdib
Mapapansin mong ang iyong mga sintomas ay nagsisimula habang nag-iexercise hanggang 15 minuto matapos kang huminto. Dagdag pa ay nagkakaroon ka lamang ng sintomas habang o kaya nama’y pagkatapos ng ehersisyo at hindi nagaganap sa iba mo pang mga gawain. Mahalagang magpunta sa iyong doktor kapag nagkaroon ng ganitong sintomas habang nag-eehersisyo upang malunasan ang nararamdaman.
Ang gamot ay karaniwang inhaler. O kaya naman ay maaari kang resetahan ng inhaled steroids. Ginagamit ang short-acting na inhaler bago magsimula sa pag-eehersisyo.
May ibang klase ng ehersisyo na nagpapalala sa mga sintomas. Ang mga matagalan at malayuang pagtakbo ay nagdadala ng sintomas kapag ang hangin ay maginaw dahil ikaw ay aktibo ng mahabang oras at walang pahinga. Ang mga team sports, tulad ng football, ay hindi malimit na nagdudulot ng sintomas dahil sila ay karaniwang mataas ang enerhiyang kinakailangan ngunit sinusundan ng mga pahinga. Ang swimming ay magandang ehersisyo para sa mayroong asthma dahil sa maligamgam na hangin sa pool. Ngunit ang pagsi-swimming sa malamig na pools na maraming chlorine ay maaaring maka-trigger ng asthma. Ang relaxation exercises at yoga ay nakakatulong rin para ma-relax ang katawan.
Kapag ikaw ay nagpa-planong pumasok sa adventure sports tulad ng scuba diving, mountaineering, at skiing, dapat munang makipag-usap sa iyong doktor at siguraduhing pinaalam sa iyong instructor ang iyong kondisyon.
Kapag ikaw ay mayroon nang asthma at tumatanggap ng lunas subalit mayroon pa ring sintomas kapag nag-eehersisyo, dapat tumungo sa iyong doktor. Ito ay karaniwang sintomas na hindi na-ma-manage nang husto ang iyong asthma. Makipag-usap pa rin sa iyong doktor kapag may katanungan sa exercise-induced asthma.
Cristeena Quirino
is a Legal adviser in Canada
Ang paglanghap ba ng usok ng sigarilyo sa iba ay nakakasanhi ng hika o asthma?
Dr. Ed Santos
is a Medical expert in Saudi Arabia
Oo, may mga ebidensya na ang “passive smoking” kung tawagin ay nakakasanhi ng asthma at iba pang problema sa baga ng mga bata.
Ang “passive smoking” ay nagaganap kapag nalanghap mo ang usok ng sinisigarilyo ng ibang tao. Ang passive smoking ay masama para sa lahat at lalo na sa mga bata. Habang lumalaki ang mga bata, ang kanilang baga ay nagde-develop pa at napaka-sensitibo sa air pollution. Ang mga sanggol ay apektado rin ng paninigarilyo kahit nasa sinapupunan pa sila.
May pagsasaliksik nagsasabi na ang exposure sa tobacco smoke ay nagpapataas sa tsansa na magka-asthma ang iyong anak at magdala ng asthma attacks. Sa mga batang hindi pa ina-asthma, mas pinapagrabe ng sigarilyo ang kanilang mga sintomas.
Ang pinaka-maiging gawin – mayroon mang asthma o wala ang bata – ay dapat ilayo ang bata sa mauuusok na lugar. Kung mayroon kang mga anak o nagbubuntis, pag-isipang tumigil na dito. Ang iyong doktor ay mayroong maipapayo sa iyo tungkol sa pagtigil sa bisyo.
Kung hindi ka pa handang tumigil sa paninigarilyo, lumayo na lang muna sa kanila habang naninigarilyo. Manigarilyo sa labas imbes na sa loob ng bahay. Ang usok ng sigarilyo ay matagal na nawawala sa kwarto kahit pa matagal ka nang natapos manigarilyo kaya siguradong malalanghap ito ng iyong mga anak. Kapag naman mahabang oras na kapiling mo ang iyong pamilya tulad ng holiday, subukang gumamit ng nicotine gum o nicotine patches, o ibang mga nicotine replacement products (para mabawasan ang pananabik sa sigarilyo).
Kung meron kang mga tanong ukol sa passive smoking at asthma, makipag-usap sa iyong doctor.
anonymous
This person has chosen to hide his/her identity.
Nakakaranas po ako ngayon ng sintomas ng hika, pero wala naman ako hika dati nung bata. Nakukuha po ba asthma sa trabaho?
Dr. Ed Santos
is a Medical expert in Saudi Arabia
Ang occupational asthma ay dulot ng pagka-expose sa mga kemikals at iba pang bagay na makikita sa iyong lugar na pinagtatrabahuan. Mas mataas ang iyong tsansang magka-asthma kung ikaw ay isang panadero, metal worker o spray painter. Mayroong mahigit sa 200 materyales na pang-industrya ang naturang nagdudulot ng occupational asthma. Ang asthma na ito ay nagaganap tuwing nakakalanghap tayo ng bagay tulad ng harina, o alikabok mula sa kahoy na nasa iyong pinagtatrabahuan. Nagiging sensitibo ang mga airways (daanan ng hangin papunta sa ating baga), na ginagawang makipot at masikip ang daluyan ng hangin. Sa pabalik-balik na pagka-expose sa mga bagay na ito, may mas malaking tsansa na magka-asthma.
Ayon sa isang pagaaral, ang mga trabahong ito ang may pinakamatataas na tsansang makakuha ng occupational asthma:
• Panadero – dahil sila ay exposed sa harina habang nagmamasa ng tinapay
• Spray painters ng mga sasakyan – dahil sila ay na-eexpose sa spray ng pintura
• Tagasolda ng bakal – dahil sila ay exposed sa alikabok ng bakal kapag nag-sosolda
• Mga woodworkers – dahil snakakalanghap sila ng alikabok mula sa lahat ng klase ng kahoy na kanilang pinuputol at liniliha
• Mga trabahante o empleyado ng Ospital – dahil sa exposure sa pulbos ng latex gloves, biocides at disinfectants
• Mga laboratory animal workers – dahil palagi silang in contact, nakikihalubilo, at naglilinis kasama ang mga hayop
• Mga inhinyero – dahil ang mga alikabok sa mga bakal habang gumagawa ng mga makina ay palagi nilang nalalanghap
Hindi madaling malaman kung ang iyong trabaho ay nakakadulot ng asthma sa iyo. Dahil hindi agad-agad lumalabas ang sintomas kahit na ikaw ay na-expose na sa mga bagay na nakaka-asthma, ngunit maaari itong umatake matapos ang iyong trabaho o tuwing gabi. Mapapansin mong nawawala ang sintomas na nararamdaman kung ikaw ay nag-day off o nagbakasyon sa trabaho. Kung ikaw ay may asthma, kailangang magpatingin sa iyong doktor. Maaari ka niyang isangguni sa espesyalista sa baga – doctor na tumutukoy sa paglunas ng mga sakit sa baga. Ang doctor ay magtatanong sa iyong sintomas at kung ikaw ba ay na-expose sa mga bagay na nakaka-asthma. Kung minsan, maaari kang sumailalim sa skin patch test upang malaman kung meron kang allergic reaction o ang doctor ay maaaring magrekomenda ng espesyal na inhalation test upang ma-monitor ang iyong reaction sa ilang mga bagay.
Kung ang iyong doctor ay natukoy na ang relasyon ng iyong asthma at sa bagay na nagpapasimula nito sa iyong working area, ikaw ay ida-diagnose na may occupational asthma. Kung ikaw ay may karagdagang tanong ukol sa occupational asthma, maaaring magtanong sa iyong doktor.
anonymous
This person has chosen to hide his/her identity.
Ang pagbubuntis ko ba ay makakapagpalubha ng sintomas ng aking asthma? Kakailanganin ko pa rin bang inumin ang aking mga gamot para sa asthma?
Dr. Ed Santos
is a Medical expert in Saudi Arabia
Habang nagbubuntis, ang iyong asthma ay maaaring gumaling, o grumabe o manatiling katulad pa rin sa dati. Kung ang iyong asthma naman ay kontrolado, maaaring konti lamang o wala itong epekto sa iyong pagbubuntis.
Dapat mong ipagpatuloy na inumin ang iyong gamot para sa asthma habang nagbubuntis. Sabihin sa iyong doctor na ikaw ay buntis, para masiguradong hindi nakakaapekto ang gamot na iniinum sa iyong pagbubuntis. Para sa maraming mga babae na kontrolado ang asthma, walang epekto ang kondisyon sa kanilang pagbubuntis, at normal silang nanganganak.
Subalit para sa mga may grabeng asthma na nagbubuntis, madalas na nararamdaman nilang lumulubha ang kanilang sintomas habang nagbubuntis. Kung ikaw ay may grabeng asthma, marapat na bisitahin ang iyong doktor sa regular na beses upang siguraduhing ang iyong sintomas ay hindi lalala. Kung ikaw ay may problema, ang iyong doktor ay maaari kang isangguni sa doktor sa baga.
Ang malubhang sintomas ng asthma habang nagbubuntis ay konektado sa mga komplikasyon tulad ng maliit na timbang ng sanggol, premature birth at pre-eclampsia. Gayundin, kapag ikaw ay naninigarilyo, dapat mo itong tigilan upang umepekto ang iyong mga gamot para sa asthma at ito rin ay nagdadala ng komplikasyon sa iyong kalusugan at sa sanggol. Kapag ikaw ay naninigarilyo habang nagbubuntis, ang iyong sanggol ay mataas ang tsansang magka-asthma rin.
Habang nagbubuntis, importanteng inumin ang mga gamot para sa asthma dahil kapag itinigil ito ay tumataas tsansang magka-problema sa iyong kalusugan pati na sa bata.
Ang iyong doktor ay mas tutukan rin ang iyong mga gamot upang ito ay ma-adjust base sa iyong pangangailangan. Makakatulong na kumonsulta muna sa iyong doctor kung may planong magbuntis. Kung ikaw ay naninigarilyo, siya ay maaaring may mga payo ukol sa paghinto nito.
Ang mga karaniwang gamot sa asthma tulad ng mga bronchodilators (halimbawa ang salbutamol, terbutaline, theophylline) at mga sinisinhok na corticosteroids ay kilalang ligtas gamitin bago, habang, at pagkatapos manganak (pati na ring habang nagpapasuso). Kung ikaw ay nagbubuntis at ina-asthma, importanteng magbakuna laban sa influenza virus lalo na sa flu season dahil mas mataas ang tsansa ng mga buntis na magka-infection. Kung ikaw ay may iba pang mga tanong tungkol sa asthma at pagbubuntis, makipag-usap sa iyong doctor.
anonymous
This person has chosen to hide his/her identity.
May non-wheezy asthma daw po anak ko, ano po bang hika ito?
Dr. Ed Santos
is a Medical expert in Saudi Arabia
Ang non-wheezy asthma ay ang pagkakaroon ng asthma na walang tunog habang humihinga, sa halip ay ang pagkakaroon lamang ng dry cough. Umaapekto ang ganitong asthma sa mga bata at matatanda.
Isa sa pinaka-kilalang sintomas ng asthma ay ang “wheezing”, sumingasing o may tunog habang humihinga. Subalit posibleng magkaroon ng asthma na walang wheezing – at sa halip ang sintomas lamang ay dry cough. Ang ganitong klase ng asthma ay tinatawag na “atypical asthma”, “hidden asthma”, “cough-variant asthma” at “cough-type” asthma. Ito ay karaniwan sa mga pamilyang may lahi ng allergy, at bagamat apektado nito ang kahit anong edad, ito ang pinaka karaniwan na sanhi ng matagalang ubo ng mga kabataan.
Ang ubong dala nito ay tuyo at pabalik-balik, at makakaranas ang anak mo nito sa araw ngunit mas madalas itong umaatake sa gabi. Mapapansin mo ring gumagrabe ito kapag ang iyong anak ay mayroong sipon, kapag siya ay nag-eexercise o nakakalanghap ng maginaw na hangin. Kung mayroong sintomas ang iyong anak gaya ng nabanggit, importanteng kumunsulta sa doktor.
Kadalasang pareho sa regular na asthma ang gamot sa non-wheezy asthma. Bibigyan ang iyong anak ng “short-acting inhaler” tulad ng salbutamol (Ventolin), at sinisinhok na steroid medicine tulad ng beclomethasone.
Kung may mga katanungan sa ganitong klase ng asthma, makipag-usap sa iyong doktor.
anonymous
This person has chosen to hide his/her identity.
Makakatulong po ba ng pagpapa dede para hindi magka hika ang anak ko?
Dr. Ed Santos
is a Medical expert in Saudi Arabia
Oo, may ilang pagsasaliksik na nagpapatunay na ang breastfeeding sa unang buwan ng sanggol ay nakakatulong upang bumaba ang tsansa na magka-asthma ang bata.
Ang pagpapasuso sa bata ay maraming pangmatagalan na benepisyo. Halimbawa, nakakatulong itong maiwasan ang maraming sakit tulad ng infection sa tenga, problema sa tiyan, mga sakit sa balat at asthma.
Isang bagong saliksik ang nakadiskubre na ang breastfeeding sa unang mga buwan ng kapanganakan ay nakakabawas sa tsansa ng sanggol na magka-asthma. Subalit, marami pang pananaliksik ang kinakailangan upang makompirma ito dahil hindi pa rin malinaw kung ito ba ay may kinalaman sa pag-develop ng asthma sa mga susunod na taon o kung may epekto ba ito sa allergic asthma.
May panukala ang mga eksperto na magpa-suso o breastfeed sa sanggol sa unang anim na buwan mula sa kanilang kapanganakan na purong gatas lamang ng ina ang ibibigay at walang tubig, inumin, o pagkain na ibibigay sa bata. Matapos ang unang anim na buwan na ito, maaari na silang bigyan ng solid foods at inumin habang nagbe-breastfeed pa rin.
Kung merong katanungan sa breastfeeding at asthma, kausapin ang iyong doctor.
anonymous
This person has chosen to hide his/her identity.
Nawawala po ba ang asthma o hika ng bata paglaki nila?
Dr. Ed Santos
is a Medical expert in Saudi Arabia
Oo, maraming mga bata ang nababawasan ang sintomas habang lumalaki sila at kung minsan nawawala nang lubos ang lahat ng sintomas paglipas ng panahon.
May milyon-milyong bata sa buong mundo ang may asthma. Ang mga sintomas ng asthma ay nawawala habang nagkaka-edad. Yung mga merong sintomas na lumalabas paminsan-minsan ay lumalaki na nawawala ang asthma.
Para sa mga batang palaging may asthma o chronic asthma, ang tsansang mawala ang asthma sa paglaki ay malabo. At mas lumalabo pa ang tsansang mawala ang asthma kung ang iyong anak ay merong
• Eczema o pangangati
• Matagal nang sakit sa baga
• Nagsimulang manigarilyo sa murang edad
• Sensitibo sa alikabok ng bahay
Kung may mga katanungan sa asthma ng iyong anak, tumungo sa iyong doctor.
Lysa Baron
is in the Philippines
hinihika po anak ko ngaun, kunting pagkilos nya nahihirapan nah agad sya huminga,nananakit p tyan nya kakaubo,, pwde nyo po b ko mtulungan s dapat kung gawin?.. hindi ko p poh kc sya mdala s doctor dahil wala akong pera anu po bah pwde ko munang gawin?
Dr. Ed Santos
is a Medical expert in Saudi Arabia
Paano mo nalaman na may hika (asthma) ang anak mo? Nagpatingin na ba kayo dati sa doctor?
Mapanganib at maaaring makamatay ang sakit na asthma, kaya importante ang magpa-konsulta sa doctor para malaman kung ano ang sanhi o nagtri-trigger sa asthma, at baka hindi na pala kailangan ng gamot. Karamihan ng childhood asthma ay dahil sa allergies na nagiging sanhi ng inflammation ng baga na nagdudulot ng pagsisikip ng air tubes sa baga at hirap sa paghinga.
Para sa ubo, pwede ninyo subukan ang honey (lalo na ang buckwheat honey) sa bata na higit sa isang taon gulang. Para sa mas malaking bata, pwedeng ihalo ang tea (tsaa) at honey. Pwede ring haluan ng katas ng kalamansi. Nakakapampalambot ito ng mucous (uhog).
Pero tulad ng sinabi, pinakamabuti ang magpatingin sa doctor sa madaling panahon.
Nica Castro
is in Kuwait
8 oras at mahigit po ako g nakakalanghap ng usok ng sigarilyo sa aking trabho, ito po ba ay may posibilidad na magkaroon po ako ng sakit sa baga or ashma?
May Gablinez
is in United States
baka lung cancer pa. Ang dami kayang carcinogens ng sigarilyo at the same time 2nd and 3rd hand smokers absorb those toxins more than those who are actually smoking. Keep away on those areas na maraming naninigarilyo.
Aira Pasites
is in the Philippines
ung baby ko 3 times n naconfine because of pnuemonia. 2 yrs old p lng xa. khit sobrang alaga at bantay nmn xa bumabalik at balik p din to sakanya. completo nmn xa sa vaccine sa center nga lng. grabe xa pagpawisan sa likod kaya lage namen binabantayan wag matuyuan ng pawis pero mga ilang months pa lng pag nagbago ung panahon susumpungin n xa ng ubo n mauuwe sa phuemonia khit giangamot nmn kagad nmen.
ANALYn Analyn_tapalla@yahoo.com
is a House wife in the Philippines
Aira Pasites
is in the Philippines
ung baby ko 3 times n naconfine because of pnuemonia. 2 yrs old p lng xa. khit sobrang alaga at bantay nmn xa bumabalik at balik p din to sakanya. completo nmn xa sa vaccine sa center nga lng. grabe xa pagpawisan sa likod kaya lage namen binabantayan wag matuyuan ng pawis pero mga ilang months pa lng pag nagbago ung panahon susumpungin n xa ng ubo n mauuwe sa phuemonia khit giangamot nmn kagad nmen.
May Gablinez
is in United States
aside sa bakuna, kailangan din ng vitamins ng anak mo.
Aira Pasites
is in the Philippines
lage din ako may pinaiinom n vitamins sa baby ko lhat ng nirereseta o sinasabe ng doctor ginagawa nmen para hinde na un umulit kse 2 years old p lng baby ko 3 times n naulit over n cguro un pero bkit ganun bumabalik balik p din sakanya ang dali nya sumpungin ng ubo..alerto n kmi pag xa inubo binabalik ko kagad sa pedia nya para gamutin pero khit ginagamot n nmen minsan nauuwe sa pnuemonia. Ang hirap lng samen kse khit alaga mo n sa bantay lhat ng bawal iniiwas pero bkit ganun p din.. sana nga etong last n pnuemonia nya eh hinde n sana bumalik kakalabas p lng nya uli ng hospital nung isang araw.
Yong  Basio
is in the Philippines
dok nag treat napo ako ng TB noong 2011 ,then nung last oct 2 weeks akong inubo nag pa check up ako at xray , yung sa XRAY ko ang finding ng doctor may PTB daw ang both lobes ng lungsko pero nung nag pa sputum exam naman ako negative naman ang result, then pina consult nila sa TBDC , ngayon po treat pneumonia ang ginawa sakin. dok possible po ba na bumalik ang TB?
Aibelle Aril
is in the Philippines
hello po. 27y/o po ako last nov. 2014 nkita sa xray ko n mayron ako right basal pnuemonitis..hirap po ako huminga, pagsumpong lamig n lamig buong ktawan ko. binigyan lng po ako ng dr.ng antibiotics for 1week naubos ko n po gnun p din. 2months na nkaraan ganun p din nraramdaman ko lumala p po nagchichill n me at buong likod ko msakit na..
Jen  Imuto
is in the Philippines
Doc masama po ba sa bata n 4yrs old ang malamig na lugar kapag siya ay my interstetial pnuemonia positive dn po sy s pc
1 person likes this
Jeffrey Aloy-agoy
is in the Philippines
since birth po my asthma na ko...dhil po mangingisda aq nasabak po aq sa lamig...ngayon po nag ka efficiency pnuemonia aq...madali po bang magagamot un!my pag asa pa po ba kong makapag trabaho.. kc sa x ray aq bumabagsak pagdating po ng medical...tulungan nyo po aq sa dapat kong gawin...jeffrey 28 bulacan
Hello po.. May mga test po ba na pwedeng isagawa para sa batang 18 months old? Ako po ay Ebf since birth sa aking daugther. May possibility pa rin po ba na magkaron siya ng pneumonia kahit Bf sya sakin? Meron po kasing ubo't sipon si baby at pasumpong sumpong na lagnat. napacheck up ko na siya pro wala naman nasabi or ipinagawang test kung pneumonia nga po. nagreseta lang po ng gamot para sa plema. at antibiotic pro di ko pa po nabibili dahil medyo may kamahalan po.. sana po masagot nyo po ang katanungan ko. Worried na po kasi ako kay baby 5days na po siya nilalagnat ng pasumpong sumpong kahit napapainom ko na ng gamot sa plema... thanks in advance doc!
Alexandra Villa
is in Singapore
tanung lng po yung asawa q po 2 weeks n my ubo tuweng hapon po nanginginig sya s lamig at my lagnat...tuweng umga nman po msakit ang mga kasukasuan nya.ano po kyang klaseng sakit yun?salamat po
Jovelyn  Aves
is in the Philippines
hello po may itatanong lang ako po., may paminsan minsan akung pag ubo lalo na sa umaga.kaso lang po yung plema ko may kasamnag dugo po., nag pakunsulta na ako sa doctor kaso di nila ako ma x ray dahil buntis po ako ., wala po sa pamilya namin na may hika., nag pasuri na po ako sa dugo . okey namn daw po, sa ihi din medyo may problema daw ako., kaso wala po silang maibigay na magandang payo regarding po sa plema ko na may dugo ., nag alala na po ako dahil sa sitwasyon na buntis po ako at baka maapektohan yung baby ko., thankyou baka sakali lang po na mabigyan ako ng magandang payo sa karamdaman ko.,
Daniel Urbino
is a vendor in the Philippines
Ako po si Daniel 17 yrs old nakakaramdam po kasi ako ng pag ka hirap sa pag hinga at pananakit ng ulo at parang medyo malamig po yung baga na parang may tubig hindi ko po maipaliwanag ehh ..

ito po ba ay senyas ng pulmunya
anonymous
This person has chosen to hide his/her identity.
Yung likod ko po palaging masakit at ramdam ko may plema po na hindi mawala,minsan po ang nararamdaman ko sa likod ko ay parang mainit,minsan naman masakit,hindi pa po ako nag pa check up sa Doctor, palagay nyo po ba Pnuemonia na ito.....umiinom po,ako ng gamot na para mawala yung plema,at maraming tubig,mawawala pa bo ito? Maraming salamat po.
Edmhar Magdaluyo
is in the Philippines
Yung kapatid ko po ai positive na po sa pneumonia sya po ay 18 years old anu po ang ibang paraan para malunas ang kanyang sakit kasi wala po kaming perang pampagamot
anonymous
This person has chosen to hide his/her identity. Medical History
Good day po. Ask ko lang po kong anu po ibig sabihin ng peumonitis vs fibrosis right upper lobe? Malala na pk ba yan may pag asa pa ba ako makaabroad bakit po bigla ako nagkaroon na ganyang saki eh lagi naman ako nag pa xray at clear naman ang result nagulat nalang akk ng nag apply na ako para saudie yan po ang result sa xry ko po.please naman po explain ninyo sa aking kung anung klasing sakit yan at kung may pag asa panb makaabroad ako,kasj ako nalang pag asa ng pamilya [email protected] po email ko thanks...
anonymous
This person has chosen to hide his/her identity.
maari po ba magtanong kung ano ang mas mabisang panlunas sa ubo ko na halos 3weeks na po at parang may kumukurot sa baga ko sa likod
Jhon Kadusale
is a accounting officer in the Philippines Medical History
may pneumonia yung ka work ko ngayon inuubo nk masakit lalamunan ko posible ba nahawaan na ako?
The medical information contained in this section is not intended for treatment or prescription. It is used to complement, not replace, the communication between a patient and their physician. Reliance on any information provided by BuhayOFW or any medical experts is solely at your own risk. If you have a medical emergency, call your doctor or go to the hospital immediately. BuhayOFW's Medical Review Board is a team of board-certified doctors who ensure our content is medically accurate and reflects the latest in health information. Our experienced board of medical professionals verify that our content is thorough and all-inclusive, in order that you can trust the information you read here will help you through improvements in your health journey—whether that’s for yourself or for a loved one.