MGA TIP SA PAGBILI NG SEGUNDA-MANONG SASAKYAN

anonymous
This person has chosen to hide his/her identity.

Kasabay ng pagtaas ng bilang ng mga nabebentang bagong sasakyan, naging mahalaga ang merkado ng segunda-manong sasakyan sa industriya ng sasakyan habang pinipili ng mga may-ari ng sasakyan na magpalit ng kotse kada limang taon o higit pa. Marami ring yunit ang nareremata ng mga bangko. Kung wala ang merkade ng mga segunda-manong sasakyan, magiging mahirap para sa mga kompanya ng sasakyan na magbenta ng mga bagong kotse sapagkat hindi magtatagal ay kakailanganin ng mga motoristang ibenta rin ang kanilang kasalukuyang sasakyan upang makabili ng panibago. May ilang dealership na rin ang may sariling programa ng pagbebenta ng mga dati nang nabiling sasakyan, na siyang nakakatulong sa mga nais bumili ng bagong sasakyan na magkaroon ng sapat na pera para dito.
Kung pagkukumparahin, mas maraming hamon ang kaakibat ng pagbili ng segunda-manong sasakyan kumpara sa bago, bagama’t mas kaunting pera ang kakailanganin para dito. Ang pinakamasamang maaaring mangyari sa isang motorista ay ang bumili ng segunda-manong sasakyan na masisira sa unang taon ng kaniyang pagmamay-ari dito. Upang maiwasan ang mga hindi kanais-nais na gamit na sasakyan, narito ang ilang tip na maaari mong pakinabangan.

Alamin kung Ano Talaga Ang Kailangan Mo

Bago ka gumawa ng kahit na ano, tiyaking tatanungin mo ang sarili mo:

·       Bakit ka bumibili ng sasakyan?

·       Ano ang (mga) layuning paggagamitan mo nito?

Kapag alam mo na, mas madali nang masagot ang mga tanong na ano at paano:

·       Anong mga tampok na pangkaligtasan ang nais mong magkaroon ang iyong sasakyan?

·       Anong uri ng dapat sasakyan ang iyong bilhin? Isang SUV, sedan, o sports car?

·       Anong mga ispesipikasyon dapat mayroon ito? Ano naman ang Makina nito? Pagiging matipid sa gasolina? Lakas?

·       Ilang tao ang dapat magkasya dito?

·       Gaano kalaking pera ang handa mong itabi kada buwan upang bayaran ito? Huwag kalimutan ang mga hindi inaasahang pagkakagastusan tulad ng mga ekstrang bahagi o posibleng inpeksyon at maintenane ng sasakyan sa iyong badyet

·       Magkano ang limitasyon ng presyo ng iyong bibilhing sasakyan?

·       Ano ang gusto mong paraan ng pagbabayad para dito? Sa pamamagitan ng dealer ng sasakyan, utang sa bangko, o sa credit union o financing company?

Magsaliksik

Ang hindi pananaliksik ay tulad ng pagsabak sa malaking labanan gamit ang baril na walang bala.

Mas maraming impormasyon ang iyong nalalaman, mas malaki ang iyong tsansang mapili ang tamang segunda-manong sasakyan.

Maraming paraan para magsaliksik tungkol sa kotseng naiisip mong bilhin. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagsangguni sa mga:

·       Dating may-ari

·       Mga patalastas sa online at diyaryo

·       Mga site ng mga online na review ng mga sasakyan tulad ng Carmudi, Autodeal, at Philkotse.

·       Mga forum tungkol sa mga sasakyan

·       Website ng tagamanupaktura ng sasakyan

 

Mga dapat isaalang-alang bago ka magdesisyon:

1.     Mas malaki ang mileage, mas maraming piyesa ang kailangang palitan. Batay sa karanasn, nagsisimulang malaspag ang mga piyesa kapag naabot na ang marka ng 60,000-70,000 km. Maaari itong kasangkutan ng mga ‘di-gaanong mamahalin tulad ng mga brake pad at fuel filter, ngunit maaari ring lumaki nang paunti-unti tulad ng pag-overhaul ng transmission, bagong radiator, o bagong compressor ng aircon. Humingi ng kopya ng pana-panahong iskedyul ng maintenance ng sasakyan  upang malaman kung ano ang pinapasok mo.

2. Hindi ka maaaring maging kuripot. Pwede kang magtipid, subalit mas mapapagastos ka kapag ipinagpaliban mo ang pagpapalit ng mga laspag na piyesa. Partikular itong totoo para sa cooling system kung saan ang pagpapaliban ng kinakailangang pagpapalit ay magdudulot lamang ng mas marami pang problema.

3. Magkaroon ng dalawang badyet: isa para sa paunang pagbili ng sasakyan, at isa pa para tunay na ihanda ito sa paglalakbay. Kailangan mong magkaroon ng badyet para sa pagkukumpuni na hindi bababa sa 20% ng presyo ng pagbili. Kaya kung bibilhin mo ang sasakyan sa halagang P500,000, kailangang mayroon kang kahit P100,000 para sa mga piyesang kailangang palitan.

4. Magsaliksik tungkol sa sasakyan. Makipag-usap sa mga kaibigang mayroong katulad ng modelo ng sasakyang nais mong bilhin, at i-Google ang reputasyon ng sasakyan. “Ang nabibigyan ng paunang babala at mayroong paunang sandata,” sabi nga inla. Upang magkaroon ng ideya tungkol sa presyo sa merkado ng sasakyang hinahanap mo, magtingin-tingin sa ilang dealership ng mga segunda-manong sasakyan. Tingnan din sa Internet ang presyo ng mga piyesa, at maglista ng ilang tindahang nag-iimbak ng mga piyesa ng iyong tinitingnang sasakyan.

5. Inspeksyunin ang sasakyan nang maigi. Kilatisin ang sasakyan habang maliwanag pa ang araw upang makita mo ang kalidad ng pintura. Ang mga bahaging may naiibang kulay sa iba pang bahagi ay palatandaang nabaluktot, nagasgas, minasilya, o pininturahan na ito. Ang mga ito ay mga maliliit na usapin, ngunit kailangan mong kilatisin ang kinalalagyan ng makina at tingnan kung may anumang senyales ng pagmamasilya. Palatandaan ito na nabangga na ang sasakyan sa harapan. Para sa interior o panloob na bahagi, hilahin ang mga seatbelt upang malaman kung gumagana ang mga ito, subukan ang mga upuan kung may kutson pa ang mga ito, at itsek kung gumagana ang lahat ng gauge at ilaw. Subukan ang aircondition sa pinakamahina at pinakamalakas na setting nito, at tingnan kung gaano katagal bago lumamig ang sasakyan. Tingnan kung gumagana rin ang wipers at windshield washer.

6. Inspeksyunin ang mga gulong. Dapat magsilbing alerto ang mga hindi magkakapares na gulong. Kung hindi nagawang palitan man lang ng dating may-ari ang mga batayang piyesa nang magkakapareho, ano ang sinasabi noon tungkol sa iba pang usapin ng maintenance?

7. Humingi ng mga rekord ng pagpapserbisyo. Maging talaan man iyon na ibinibigay sa bawat sasakyan, o maayos na koleksyon ng mga resibong naipon ng nagbebenta mula sa pagpapaayos nito sa labas ng kasa, kailangan mong makuha ang impormasyong ito.

8. Subukang imaneho ang sasakyan. Bukod sa karaniwang pagmamaneho sa paligid, ipapakita ng ilang pagsubok ang ilang bagay na kailangan mong malaman. Ikabig ang manibela nang buung-buo pakaliwa at pakanan, at pakinggan kung may kakatok o tutunog. Kung mayroon, ang ibig sabihin ay may problema sa steering. Magsagawa ng mabilis at ganap na pagpapatakbo at pag-apak sa silinyador at pakinggan ang makina at transmisyon kung may mga kakaibang tunog. Biglaang itigil ang takbo upang makita kung gaanong kumakapit ang preno, o kung bumabaling sa kaliwa o kanan ang sasakyan. Kung kulang ka pa sa karanasan upang malaman kung ano ang ipinapahiwatig ng partikular na ingay, umupa ng mekanikong sasama sa iyo nang sa gayon ay sabihin niya sa iyo kung ano ang maaaring problema ng sasakyan. Ilista ang lahat ng ito at tasahin kung gusto mo pa rin ang sasakyan, at kung handa kang ayusin ang mga problemang ito. Saka mo tawaran ulit ang presyo sa may-ari.

9. Isaalang-alang ang disposisyon ng nagbebenta. Kailangan mong mag-ala-sikolohista kapag makikipagkita ka upang suriin ang sasakyan. Nagmamadali ba ang taong maibenta ang kaniyang sasakyan o hindi, o nagdadalawang-isip ba siyang pakawalan ito? Magtanong ka tungkol sa kasaysayan ng pagpapaayos ng sasakyan at tingnan kung magiging tugma ang kaniyang mga sagot.

10. Maging mapangahas. Makakatulong kung isasaisip mong “proyektong sasakyan o project car” ang bibilhin mong ito. Kapag nabili mo na ang sasakyang gusto mo at naayos mo na ito, maraming paraan upang gawin itong napakaganda at nakakatuwang proyekto.

 

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)
The medical information contained in this section is not intended for treatment or prescription. It is used to complement, not replace, the communication between a patient and their physician. Reliance on any information provided by BuhayOFW or any medical experts is solely at your own risk. If you have a medical emergency, call your doctor or go to the hospital immediately. BuhayOFW's Medical Review Board is a team of board-certified doctors who ensure our content is medically accurate and reflects the latest in health information. Our experienced board of medical professionals verify that our content is thorough and all-inclusive, in order that you can trust the information you read here will help you through improvements in your health journey—whether that’s for yourself or for a loved one.

Disclaimer: Buhay OFW is not a Registered Investment Advisor, Broker/Dealer, Financial Analyst, Financial Bank, Securities Broker or Financial Planner. The Information on the Site is provided for information purposes only. The Information is not intended to be and does not constitute financial advice or any other advice, is general in nature and not specific to you. Before using Buhay OFW’s information to make an investment decision, you should seek the advice of a business professional, qualified and registered securities professional and undertake your own due diligence. None of the information on our Site is intended as investment advice, as an offer or solicitation of an offer to buy or sell, or as a recommendation, endorsement, or sponsorship of any security, Company, or fund.

Buhay OFW is not responsible for any investment decision made by you. You are responsible for your own investment research and investment decisions.