PAANO NAGSASAMPA NG KASO SA SMALL CLAIMS COURT? Ang mga “Small Claims” ay mga kaso para mag-claim ng pera na hindi lalapgas ng Dalawang daang libong piso (Php200,000.00), na hindi kasama ang interes

Cecille Sarita
is a Legal expert in Korea, Republic of

Ang mga “Small Claims” ay mga kaso para mag-claim ng pera na hindi lalapgas ng Dalawang daang libong piso (Php200,000.00), na hindi kasama ang interes at ang paggastos para sa kaso. Para lamang ito sa pag-claim ng pera. Hindi maaaring magsabay ng kriminal na kaso o iba pang klase ng kaso dito.

Saan sinasampa ang kaso?

Sinasampa ang mga Small Claims sa mga Metropolitan Trial Court (MeTC), Municipal Trial Courts in Cities (MTCCs), Municipal Trial Courts (MTCs) and Municipal Circuit Trial Courts (MCTCs).

 

Anong klaseng pagkautang ang kasama sa mga small claims?

Ang mga small claims na kaso ay para sa mga pagkautang dahil sa:

1)      Contract of Lease (kontrata ng pag-upa)

2)      Contract of Loan (kontrata ng pag-utang)

3)      Contract of Services (kontrata ng paggawa)

4)      Contract of Sale (kontrata ng pagbenta)

Kasama rin ang mga “liquidated damages” galing sa sa mga kontrata, at ang pagpapatupad ng amicable settlement o arbitration award ng barangay na may kasamang pagbayad ng pera.

 

Paano sinasampa ang kaso?

1)      Kailangan mag-fill up ng Statement of Claim Form (Form 1-SCC) na may kasamang verification, Certification Against Forum Shopping, Splitting a Single Cuase of Action, and Multiplicity of Suits  (Form 1-A-SCC) at dalawang (2) sertipikadong kopya ng mga dokumento na pinag-uugatan ng pagkautang, mga affidavit ng mga testigo, at iba pang ebidensiya na nagpapatunay ng pagkautang.

Lahat ng ito ay kailangan sabay-sabay ipasa sa Korte. Ang mga dokumentong hindi naipasa sa simula pa lamang ay hindi na tatanggapin pa ng Korte.

Kailangan ilagay sa Form 1-SCC kung ang nagsasampa ng kaso ay nasa negosyo ng pangungutang, pagbabangko, o iba pang katulad na negosyo, at kung ilang Small Claims na na kaso na ang naisampa sa taon na iyon.

 

2)      Sinasampa ang kaso sa MeTC, MTCC, MTC, or MCTC kung saan nakatira ang nagsampa ng kaso o ang kinakasuhan.

Kung ang nagsampa ng kaso ay nasa negosyo ng pagpapautang, pagbabangko, o iba pang katulad na negosyo, at meron siyang opisina sa lungsod o munisipalidad kung saan nakatira ang sinampahan ng kaso, kailangang doon sa lungsod o munisipalidad na iyon isampa ang kaso.

 

3)      Maaaring sabay magsampa ng maraming claim laban sa iisang tao hanggang hindi lumagpas ang kabuuang claim sa Dalawaang daang libong piso (Php200,000.00).

 

4)      Kailangan magbayad ng “Filing Fee” kasabay ng pagsampa ng kaso. Ito ay nagdedepende sa laki ng pera na hinihiling mula sa kinakasuhan.

 

5)      Ang Korte ay maaaring i-dismiss ang kaso base sa Statement of Claim Form at sa mga nakakabit na ebidensiya.

Maaari rin nito i-dismiss ang kaso kung ang nagsampa ng kaso ay hindi ipinahayag na siya ay nasa negosyo ng pagpapautang, pagbabangko, o iba pang katulad na negosyo.

 

6)      Kapag walang rason upang i-dismiss ang kaso, ang Korte ay magpapadala ng Summons (Form 2-SCC) sa kinasuhan upang makapagbigay siya ng sagot. Magpapadala rin ng Notice of Hearing (Form 4-SCC) ang Korte sa nagsampa at sa sinampahan ng kaso.

Nakalagay sa Notice of Hearing kung kailan ang petsa at oras ng paglilitis sa Korte.

 

7)      Ang sagot ng sinampahan ng kaso ay kailangang verified rin at kailangan nakakabit lahat ng ebidensya na gusto niya ipakita sa Korte. Kailangan rin ito maipasa sa Korte sa loob ng sampung (10) araw mula sa pagkatanggap ng Summons.

Kapag hindi nagpasa ng sagot ang sinampahan ng kaso at hindi rin nagpakita sa araw ng paglilitis, magddesisyon na ang korte.

Kung hindi nagpasa ng sagot ang sinampahan ng kaso ngunit nagpakita sa araw ng paglilitis, papakinggan ng Korte kung meron siyang depensa at tatanggapin na ito ng Korte bilang kanyang sagot.

 

8)      Kung ang sinampahan ng kaso ay may “counterclaim” laban sa nagsampa ng kaso, maaari niya itong isama sa paglilitis kung ang kabuuan ng kanyang counterclaim ay hindi lalagpas ng Dalawang daang libong piso (Php200,000.00).

 

9)      Kailangan personal na magpakita sa paglilitis ang nagsampa ng kaso at ang kinasuhan.

Kailangang may mabuting rason kung bakit magpapadala ng representative. Hindi rin maaari na abogado ang representative na ipapadala, at kailangan ay kapamilya ang representative ng nagsampa ng kaso o ng kinasuhan. Kailangan ng representative magdala ng Special Power of Attorney (Form 7-SCC) para pumayag sa kasunduan (amicable settlement) o sa pagtanggap bilang katotohanan ng mga dokumento at iba pang mga bagay (admission of fact).

 

10)   Kung hindi magpakita ang nagsampa ng kaso, maaaring i-dismiss ng Korte ang kaso. Kung ang sinampahan ng kaso ay dumalo, maaari ng magdesisyon ang Korte sa kanyang counterclaim.

Kung ang sinampahan ng kaso ang hindi dumalo, ang epekto nito ay katulad ng kapag hindi siya nagpasa ng sagot sa Korte.

Kapag parehong hindi nagpakita ang nagsampa ng kaso at ang kinasuhan, ang kaso at ang counterclaim ay iddismiss.

 

11)  Maaaring magpa-postpone ng paglilitis isang (1) beses lamang, ngunit kailangan ng ebidensya na pisikal na hindi kakayanin ng nagsampa ng kaso o ng kinasuhan pumunta sa araw ng paglilitis.

 

12)  Sa araw ng paglilitis, mainam na pumayag sa isang kasunduan ang nagsampa ng kaso at ang kinasuhan. Kung sila ay pumayag, isusulat ang kasunduan (Form 8—SCC), pipirmahan, at ipapasa sa Korte upang aprubahan (Form 9-SCC at Form 10-SCC).

Kapag hindi sila pumayag sa kasunduan, itutuloy ang paglilitis sa araw rin na iyon.

 

13)  Pagkatapos ng paglilitis, magddesisyon ang Korte bente-kwatro oras (24 hours) pagkatapos nito.

Hindi maaaring umapela mula sa desisyon na ito.

 

14)  Ang nanalo ay maaaring magpa-execute ng desisyon gamit ang isang motion (Form 12-SCC).

 

Ang lahat ng Form ay mahahanap sa website ng Supreme Court of the Philippines.

 

 

 

 

 

 

 


About the author

Cecille Sarita

Profession: Lawyer
N/A
Office Address: N/A
Korea, Republic of

 

www.sentrypc.com
Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)
The medical information contained in this section is not intended for treatment or prescription. It is used to complement, not replace, the communication between a patient and their physician. Reliance on any information provided by BuhayOFW or any medical experts is solely at your own risk. If you have a medical emergency, call your doctor or go to the hospital immediately. BuhayOFW's Medical Review Board is a team of board-certified doctors who ensure our content is medically accurate and reflects the latest in health information. Our experienced board of medical professionals verify that our content is thorough and all-inclusive, in order that you can trust the information you read here will help you through improvements in your health journey—whether that’s for yourself or for a loved one.

Disclaimer: The materials available in the Buhay OFW web site are for informational purposes and not for the purpose of providing legal advice. You should contact your attorney to obtain advice with respect to any particular issue or problem. Use of and access to this Web site or any of the e-mail links contained within the site do not create an attorney-client relationship between Buhay OFW and the user or browser.

If you are a legal expert who would like to help answer questions, please register here.