Paano ko po ba mapapa sa akin ang pangangalaga ng aking anak?

Juan Dela Cruz
is in Saudi Arabia

Ang asawa ko ay nasa US at may kinakasama na iba. Nais niyang kunin sakin ang aming anak. May paraan po ba para mapasa aking pangangalaga ang aming anak? Ako at ang aking magulang ang nagalaga sa ngayon

 

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)
Buhay OFW Org
is a Company located in the Philippines
May ilang mga hakbang na maaari mong sundan para maprotektahan ang iyong karapatan sa pag-aalaga ng iyong anak:

Konsulta sa Abogado: Ito ang pinakaunang hakbang na dapat mong gawin. Hanapin ang isang abogado na may karanasan sa family law, lalo na kung ito ay may international na aspeto.

Pagkuha ng Ebidensya: Kolektahin ang lahat ng dokumento, mensahe, at iba pang ebidensya na magpapatunay na ikaw ang primary caregiver ng bata.

Legal na Proseso sa Pilipinas: Dahil ikaw at ang iyong anak ay naninirahan sa Pilipinas, maaaring dito rin magsimula ang legal na proseso. Ang Family Code ng Pilipinas at ang Child and Youth Welfare Code ay may mga probisyon para sa ganitong sitwasyon.

Hingiin ang Suporta ng Pamilya at Kaibigan: Maaari itong magamit sa korte bilang character references. Ang mga patotoo mula sa mga tao na kilala kayo ng personal ay makakatulong sa inyong kaso.

Mediation o Counseling: Bago ang lahat ng legal na aksyon, maaaring magsagawa muna ng mediation. Ito ay isang neutral na platform kung saan maaaring pag-usapan ang mga issues sa isang civil na paraan.

Konsulta sa Embahada ng US: Dahil ang iyong asawa ay nasa US, maaaring kailanganin ang koordinasyon sa legal authorities doon. Ang embahada ay maaaring magbigay ng impormasyon hinggil sa mga international treaties.

International Treaties: Alamin kung ang Pilipinas at US ay miyembro sa mga treaties tulad ng Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction.

Financial Support: Kung ikaw ang magiging primary caregiver, maaari kang humingi ng financial support mula sa iyong asawa. Isama ito sa iyong legal na petisyon.

Pangangalaga ng anak ayon sa edad: May mga korte na nag-uumpisa sa default na ang ina ang magiging primary caregiver lalo na kung ang anak ay menor de edad, ngunit ito ay maaaring magbago depende sa situwasyon.

Mahalagang konsultahin ang isang abogado para sa pinakamainam na payo para sa inyong situwasyon.
The medical information contained in this section is not intended for treatment or prescription. It is used to complement, not replace, the communication between a patient and their physician. Reliance on any information provided by BuhayOFW or any medical experts is solely at your own risk. If you have a medical emergency, call your doctor or go to the hospital immediately. BuhayOFW's Medical Review Board is a team of board-certified doctors who ensure our content is medically accurate and reflects the latest in health information. Our experienced board of medical professionals verify that our content is thorough and all-inclusive, in order that you can trust the information you read here will help you through improvements in your health journey—whether that’s for yourself or for a loved one.

Disclaimer: The materials available in the Buhay OFW web site are for informational purposes and not for the purpose of providing legal advice. You should contact your attorney to obtain advice with respect to any particular issue or problem. Use of and access to this Web site or any of the e-mail links contained within the site do not create an attorney-client relationship between Buhay OFW and the user or browser.

If you are a legal expert who would like to help answer questions, please register here.