Ano ang “Guerilla Movement”?

Steph Hadid
is a Student in the Philippines

• Matapos ang pagsuko ng Bataan at Corregidor, dalawang uri ng gerilya ang lumaban sa mga Hapones: mga gerilya ng militar, na kinabibilangan ng mga propesyonal na sundalo ng USAFFE, at mga gerilya ng sibilyan, na nagmula sa hanay ng mga magsasaka at manggagawa.

• Umiral ang mga kilusang gerilya sa Pilipinas bago ang pananakop ng mga Hapones.

• Sa kabilang banda, ang mga sibilyan ay mga Pilipinong tumangging magpasakop sa mga Hapones.

• Ang ilang mga Pilipinong umakyat ay naniniwala na ang kontrol ng mga Hapon sa Pilipinas ay maikli lamang.

• Kabilang sa mga rebeldeng sibilyan ang mga Pilipinong nagsisi sa mga Hapones sa kanilang kahirapan noong panahon ng digmaan.

IBA PANG KILUSANG GERILYA:
• Ang maliliit na selda ng gerilya sa Hilagang Luzon ay nakontrol ni Koronel Russel W. Volckmann.

• Ang kampanyang gerilya sa Visayas ay pinangunahan nina Coronel Ruperto Kangleon (sa Samar at Leyte) at Coronel Macario Peralta at Gobernador Tomas Confesor (sa Panay).

• Sina Tomas Cabili, Wendell Fertig, at Salipada Pendatun ay kabilang sa mga pinuno ng kilusang gerilya sa Mindanao.

• Ang kilusang gerilya ay hindi lamang naisagawa sa pamamagitan ng pakikibaka.

• Sina Padre Edward Haggerty, John Pollock, Clement Risacher, at Harold Murphy, pawang mga paring Heswita sa Mindanao, ay sumuporta sa mga rebelde sa kanilang pakikipaglaban sa mga mananakop.

• Bilang suporta sa propaganda ng Hapon, lumikha din ang mga gerilya ng mga pahayagan.

• Ang mga pahayagang ito ay madalas na sulat-kamay.

• Ang mga gerilya ay naglilingkod sa apat na kritikal na tungkulin:- salakayin o patayin ang mga sibilyan o tauhan ng militar ng Hapon;- magbigay ng seguridad at tulong sa mga sibilyang Pilipino;- magbigay ng mahahalagang ulat tungkol sa mga kalaban ng Hapon kay Mac Arthur sa Australia;- Patayin ang sinumang mga espiya o katuwang ng Hapon.

About the author

Steph Hadid

Profession: Student
Philippines , NCR , QUEZON CITY

 

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)
The medical information contained in this section is not intended for treatment or prescription. It is used to complement, not replace, the communication between a patient and their physician. Reliance on any information provided by BuhayOFW or any medical experts is solely at your own risk. If you have a medical emergency, call your doctor or go to the hospital immediately. BuhayOFW's Medical Review Board is a team of board-certified doctors who ensure our content is medically accurate and reflects the latest in health information. Our experienced board of medical professionals verify that our content is thorough and all-inclusive, in order that you can trust the information you read here will help you through improvements in your health journey—whether that’s for yourself or for a loved one.

Disclaimer: The materials on the Buhay OFW Website are for general information purposes only and should not be construed as religious advice, spiritual advice, opinion or any other advice on any specific facts or circumstances. Readers should not act or refrain from acting upon this information without seeking professional advice. Transmission of information on or by use of this Website is not intended to create, and receipt does not constitute, a client relationship between the sender and receiver. Photographs and other graphics used on this website may be for dramatization purposes only, and may include models or stock photos. Likenesses do not necessarily imply current client, membership, partnership or employee status.