Filipino Literature and History

 Share and read Filipino fairy tales, poems, legends, true stories of Filipino heros, etc.

Post Posted at Latest activity Replies
Ano ang ilan sa mga sagabal sa gawaing pangkabuhayan? 19 Nov 2022 04:34 PM 0
Bakit kailangan o mahalagang tangkilikin ang sariling produkto? 19 Nov 2022 04:33 PM 0
Ano ang mga gawaing pangkabuhayan sa iba’t ibang lugar sa Pilipinas? 19 Nov 2022 04:33 PM 0
Ano ang kaugnayan ng klima sa mga hayop at halaman sa Pilipinas? 18 Nov 2022 10:53 PM 0
Paano nabubuo ang bagyo sa Pilipinas? 18 Nov 2022 10:52 PM 0
Ano ang mga salik sa klima sa Pilipinas? 18 Nov 2022 10:52 PM 0
Ano ang klima sa Pilipinas? 18 Nov 2022 10:51 PM 0
Ano ang 20 trivia tungkol sa Pilipinas? 08 Nov 2022 04:46 PM 0
Bakit “Perlas ng Silanganan” ang Pilipinas? 08 Nov 2022 04:43 PM 0
Ano ang kasaysayan ng Pilipinas? 08 Nov 2022 04:42 PM 0
Ano ang 10 makasaysayan na lugar sa Pilipinas? 11 Sep 2022 03:32 PM 0
Sino ang ilan sa mga bayani ng Pilipinas at ano ang ginawa nila sa ating bansa? 29 Aug 2022 09:46 PM 0
Ano ang mga pambansang sagisag ng Pilipinas? Bakit ito ang pambansang sagisag ng Pilipinas? 06 Aug 2022 02:41 PM 0
Sino-sino ang mga nagging pangulo ng Pilipinas? 21 Jul 2022 12:46 PM 0
Ano ang mga teorya tungkol sa pinanggalingan ng isang tao? 21 Jul 2022 10:34 AM 0
Ano-ano ang mga paniniwala sa pinagmulan ng isang tao? 21 Jul 2022 10:32 AM 0
Ano ang batas at dapat tandaan tungkol sa paggamit ng watawat ng Pilipinas? 14 Jul 2022 06:19 PM 0
Ano ang ibig sabihin ng mga simbolo sa Watawat ng Pilipinas? 14 Jul 2022 06:17 PM 0
Ano ang kasaysayan ng Watawat ng Pilipinas? 14 Jul 2022 06:15 PM 0
Ano ang nangyari sa Pagbabalik Pinas ng mga Amerikano? 11 Jun 2022 04:35 PM 0
= Posts with replies
Post Posted at Latest activity Replies
Ano ang ilan sa mga sagabal sa gawaing pangkabuhayan? 19 Nov 2022 04:34 PM 0
Bakit kailangan o mahalagang tangkilikin ang sariling produkto? 19 Nov 2022 04:33 PM 0
Ano ang mga gawaing pangkabuhayan sa iba’t ibang lugar sa Pilipinas? 19 Nov 2022 04:33 PM 0
Ano ang kaugnayan ng klima sa mga hayop at halaman sa Pilipinas? 18 Nov 2022 10:53 PM 0
Paano nabubuo ang bagyo sa Pilipinas? 18 Nov 2022 10:52 PM 0
Ano ang mga salik sa klima sa Pilipinas? 18 Nov 2022 10:52 PM 0
Ano ang klima sa Pilipinas? 18 Nov 2022 10:51 PM 0
Ano ang 20 trivia tungkol sa Pilipinas? 08 Nov 2022 04:46 PM 0
Bakit “Perlas ng Silanganan” ang Pilipinas? 08 Nov 2022 04:43 PM 0
Ano ang kasaysayan ng Pilipinas? 08 Nov 2022 04:42 PM 0
Ano ang 10 makasaysayan na lugar sa Pilipinas? 11 Sep 2022 03:32 PM 0
Sino ang ilan sa mga bayani ng Pilipinas at ano ang ginawa nila sa ating bansa? 29 Aug 2022 09:46 PM 0
Ano ang mga pambansang sagisag ng Pilipinas? Bakit ito ang pambansang sagisag ng Pilipinas? 06 Aug 2022 02:41 PM 0
Sino-sino ang mga nagging pangulo ng Pilipinas? 21 Jul 2022 12:46 PM 0
Ano ang mga teorya tungkol sa pinanggalingan ng isang tao? 21 Jul 2022 10:34 AM 0
Ano-ano ang mga paniniwala sa pinagmulan ng isang tao? 21 Jul 2022 10:32 AM 0
Ano ang batas at dapat tandaan tungkol sa paggamit ng watawat ng Pilipinas? 14 Jul 2022 06:19 PM 0
Ano ang ibig sabihin ng mga simbolo sa Watawat ng Pilipinas? 14 Jul 2022 06:17 PM 0
Ano ang kasaysayan ng Watawat ng Pilipinas? 14 Jul 2022 06:15 PM 0
Ano ang nangyari sa Pagbabalik Pinas ng mga Amerikano? 11 Jun 2022 04:35 PM 0
= Posts with replies