Filipino Literature and History

 Share and read Filipino fairy tales, poems, legends, true stories of Filipino heros, etc.

Post Posted at Latest activity Replies
Ano ang mga pambansang sagisag ng Pilipinas? Bakit ito ang pambansang sagisag ng Pilipinas? 06 Aug 2022 02:41 PM 0
Sino-sino ang mga nagging pangulo ng Pilipinas? 21 Jul 2022 12:46 PM 0
Ano ang mga teorya tungkol sa pinanggalingan ng isang tao? 21 Jul 2022 10:34 AM 0
Ano-ano ang mga paniniwala sa pinagmulan ng isang tao? 21 Jul 2022 10:32 AM 0
Ano ang batas at dapat tandaan tungkol sa paggamit ng watawat ng Pilipinas? 14 Jul 2022 06:19 PM 0
Ano ang ibig sabihin ng mga simbolo sa Watawat ng Pilipinas? 14 Jul 2022 06:17 PM 0
Ano ang kasaysayan ng Watawat ng Pilipinas? 14 Jul 2022 06:15 PM 0
Ano ang nangyari sa Pagbabalik Pinas ng mga Amerikano? 11 Jun 2022 04:35 PM 0
Ano ang “HUKBALAHAP”? 11 Jun 2022 04:34 PM 0
Ano ang “Guerilla Movement”? 11 Jun 2022 04:32 PM 0
Sino ang mga Kempeitai at Makapili? 11 Jun 2022 04:30 PM 0
Ano ang misyon ni Quezon? 09 Jun 2022 03:25 PM 0
Ano ang misyon nina Osmena at Roxas na tinatawag na “OS-ROX MISSION”? 09 Jun 2022 03:24 PM 0
Ano ang misyon nina Wood at Forbes? 09 Jun 2022 03:23 PM 0
Noong 1919, ano ang kanilang misyong pangkalayaan? 09 Jun 2022 03:21 PM 0
Ano ang nangyari sa komisyon ng kalayaan? 09 Jun 2022 03:21 PM 0
Ano ang kaganapan sa Pilipinisasyon at Jones Law ng 1916? 09 Jun 2022 03:18 PM 0
Ano ang kaganapan sa Philippine Bill of 1902? 09 Jun 2022 03:15 PM 0
Ano ang Military Bases Agreement? 07 May 2022 02:34 PM 0
Ano ang Treaty of General Relations? 07 May 2022 02:33 PM 0
= Posts with replies
Post Posted at Latest activity Replies
Ano ang mga pambansang sagisag ng Pilipinas? Bakit ito ang pambansang sagisag ng Pilipinas? 06 Aug 2022 02:41 PM 0
Sino-sino ang mga nagging pangulo ng Pilipinas? 21 Jul 2022 12:46 PM 0
Ano ang mga teorya tungkol sa pinanggalingan ng isang tao? 21 Jul 2022 10:34 AM 0
Ano-ano ang mga paniniwala sa pinagmulan ng isang tao? 21 Jul 2022 10:32 AM 0
Ano ang batas at dapat tandaan tungkol sa paggamit ng watawat ng Pilipinas? 14 Jul 2022 06:19 PM 0
Ano ang ibig sabihin ng mga simbolo sa Watawat ng Pilipinas? 14 Jul 2022 06:17 PM 0
Ano ang kasaysayan ng Watawat ng Pilipinas? 14 Jul 2022 06:15 PM 0
Ano ang nangyari sa Pagbabalik Pinas ng mga Amerikano? 11 Jun 2022 04:35 PM 0
Ano ang “HUKBALAHAP”? 11 Jun 2022 04:34 PM 0
Ano ang “Guerilla Movement”? 11 Jun 2022 04:32 PM 0
Sino ang mga Kempeitai at Makapili? 11 Jun 2022 04:30 PM 0
Ano ang misyon ni Quezon? 09 Jun 2022 03:25 PM 0
Ano ang misyon nina Osmena at Roxas na tinatawag na “OS-ROX MISSION”? 09 Jun 2022 03:24 PM 0
Ano ang misyon nina Wood at Forbes? 09 Jun 2022 03:23 PM 0
Noong 1919, ano ang kanilang misyong pangkalayaan? 09 Jun 2022 03:21 PM 0
Ano ang nangyari sa komisyon ng kalayaan? 09 Jun 2022 03:21 PM 0
Ano ang kaganapan sa Pilipinisasyon at Jones Law ng 1916? 09 Jun 2022 03:18 PM 0
Ano ang kaganapan sa Philippine Bill of 1902? 09 Jun 2022 03:15 PM 0
Ano ang Military Bases Agreement? 07 May 2022 02:34 PM 0
Ano ang Treaty of General Relations? 07 May 2022 02:33 PM 0
= Posts with replies