Filipino Literature and History

 Share and read Filipino fairy tales, poems, legends, true stories of Filipino heros, etc.

Post Posted at Latest activity Replies
Ano ang Istorya o Kwento ng Ilocos Sur: Kasaysayan, Kultura, Kalikasan, at Rehiyonal na Pamahalaan 12 Sep 2023 10:03 AM 0
Ano ang mga paboritong pagkain ng Pilipino? 09 Sep 2023 05:16 PM 0
Ano ang mga paboritong libangan ng mga Pilipino? 09 Sep 2023 05:15 PM 0
Ano ang mga karaniwang kultura at values na mayroon sa mga Pilipino? 09 Sep 2023 04:02 PM 0
Bakit Pinagdiriwang Natin ang Buwan ng Wika? Bakit Tuwing Agosto ito Pinagdiriwang? Ano ang Kahulugan ng Buwan ng Wika? Mahalaga ba ang Linggo ng Wika sa Atin? 06 Sep 2023 10:35 AM 0
Ano ang 10 sikat na museum sa Metro Manila? 19 Aug 2023 04:20 PM 0
Ano ang ilan sa mga sikat na parke na makikita sa Metro Manila? 19 Aug 2023 04:19 PM 0
Ano Buhay ng mga tao sa Tondo noong 1940s? Kalagayan sa kasaysayan ng Pilipinas 15 Aug 2023 11:21 AM 0
Ano ang pamahiin/paniniwala ng mga Pilipino sa paaralan? 08 Aug 2023 11:36 AM 0
Ano ang mga pamahiin ng Pilipino sa loob ng bahay? 08 Aug 2023 11:35 AM 0
Ano ang mga pamahiin ng Pilipino kapag kumuha ka ng board exam? 08 Aug 2023 11:35 AM 0
Saan galing ang mga pamahiin at paniniwala ng mga Pilipino? 08 Aug 2023 11:34 AM 0
Ano ang mga paligsahan na sikat sa Pilipinas? 06 Aug 2023 12:11 PM 0
Ano ang mga tradisyunal na palaro na sikat sa Pilipinas? 06 Aug 2023 12:10 PM 0
Bakit mahalagang ingatan ang mga transportasyon na gamit noong unang panahon sa modernong mundo? 05 Aug 2023 06:07 PM 0
Ano ang mga pampublikong transportasyon na ginagamit noon hanggang ngayon? 05 Aug 2023 06:07 PM 0
Ano ang mga sinaunang kagamitan ng mga Pilipino? at Ano silbi ng mga ito? 04 Aug 2023 05:14 PM 0
Ano ang mga mahahalagang panahon at pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas? 04 Aug 2023 03:29 PM 0
Ano na kaya ang Pilipinas ngayon kung hindi bumagsak ang Constantinople? 03 Jul 2023 09:42 AM 0
50 TRIVIA TUNGKOL SA PILIPINAS 30 Jun 2023 09:59 PM 0
= Posts with replies
Post Posted at Latest activity Replies
Ano ang Istorya o Kwento ng Ilocos Sur: Kasaysayan, Kultura, Kalikasan, at Rehiyonal na Pamahalaan 12 Sep 2023 10:03 AM 0
Ano ang mga paboritong pagkain ng Pilipino? 09 Sep 2023 05:16 PM 0
Ano ang mga paboritong libangan ng mga Pilipino? 09 Sep 2023 05:15 PM 0
Ano ang mga karaniwang kultura at values na mayroon sa mga Pilipino? 09 Sep 2023 04:02 PM 0
Bakit Pinagdiriwang Natin ang Buwan ng Wika? Bakit Tuwing Agosto ito Pinagdiriwang? Ano ang Kahulugan ng Buwan ng Wika? Mahalaga ba ang Linggo ng Wika sa Atin? 06 Sep 2023 10:35 AM 0
Ano ang 10 sikat na museum sa Metro Manila? 19 Aug 2023 04:20 PM 0
Ano ang ilan sa mga sikat na parke na makikita sa Metro Manila? 19 Aug 2023 04:19 PM 0
Ano Buhay ng mga tao sa Tondo noong 1940s? Kalagayan sa kasaysayan ng Pilipinas 15 Aug 2023 11:21 AM 0
Ano ang pamahiin/paniniwala ng mga Pilipino sa paaralan? 08 Aug 2023 11:36 AM 0
Ano ang mga pamahiin ng Pilipino sa loob ng bahay? 08 Aug 2023 11:35 AM 0
Ano ang mga pamahiin ng Pilipino kapag kumuha ka ng board exam? 08 Aug 2023 11:35 AM 0
Saan galing ang mga pamahiin at paniniwala ng mga Pilipino? 08 Aug 2023 11:34 AM 0
Ano ang mga paligsahan na sikat sa Pilipinas? 06 Aug 2023 12:11 PM 0
Ano ang mga tradisyunal na palaro na sikat sa Pilipinas? 06 Aug 2023 12:10 PM 0
Bakit mahalagang ingatan ang mga transportasyon na gamit noong unang panahon sa modernong mundo? 05 Aug 2023 06:07 PM 0
Ano ang mga pampublikong transportasyon na ginagamit noon hanggang ngayon? 05 Aug 2023 06:07 PM 0
Ano ang mga sinaunang kagamitan ng mga Pilipino? at Ano silbi ng mga ito? 04 Aug 2023 05:14 PM 0
Ano ang mga mahahalagang panahon at pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas? 04 Aug 2023 03:29 PM 0
Ano na kaya ang Pilipinas ngayon kung hindi bumagsak ang Constantinople? 03 Jul 2023 09:42 AM 0
50 TRIVIA TUNGKOL SA PILIPINAS 30 Jun 2023 09:59 PM 0
= Posts with replies