Filipino Literature and History

 Share and read Filipino fairy tales, poems, legends, true stories of Filipino heros, etc.

Post Posted at Latest activity Replies
Bakit hindi naniniwala na Diyos si Hesus ang mga Hudyo, Muslim, at Iglesia ni Kristo? 29 Feb 2024 06:13 PM 0
Paano natapos ang laban ng KKK laban sa mga kolonyalistang Espanyol? 31 Jan 2024 09:33 PM 0
Paano nakatulong ang Katipunan sa pagsulong ng rebolusyon laban sa Espanya? 31 Jan 2024 09:32 PM 0
Ano ang mga pangyayari sa "Cry of Pugad Lawin" at ano ang kahalagahan nito sa kasaysayan ng KKK? 31 Jan 2024 09:32 PM 0
Ano ang kahulugan ng KKK? 31 Jan 2024 09:31 PM 0
Paano naiiba ang Pista ng Pelikulang Pilipino mula sa iba pang festival ng pelikula sa Pilipinas? 04 Jan 2024 05:16 PM 0
Ano ang mga pagbabago o pag-unlad na naidulot ng Pista ng Pelikulang Pilipino sa industriya ng pelikula sa Pilipinas? 04 Jan 2024 05:15 PM 0
Paano nakatutulong ang Pista ng Pelikulang Pilipino sa pagpapalaganap ng kultura at sining sa bansa? 04 Jan 2024 05:15 PM 0
Ano ang kahalagahan ng Pista ng Pelikulang Pilipino sa industriya ng pelikula sa Pilipinas? 04 Jan 2024 05:14 PM 0
Ano ang mga pangunahing aktibidad na karaniwang ginaganap sa Pista ng Pelikulang Pilipino? 04 Jan 2024 05:14 PM 0
Paano nagsimula ang Pista ng Pelikulang Pilipino? 04 Jan 2024 05:14 PM 0
Ano ang layunin ng Pista ng Pelikulang Pilipino? 04 Jan 2024 05:13 PM 0
Paano pa mas maisasara ang agwat sa pagitan ng libangan sa genre ng mga Pilipino at pagkilala sa panitikan para isulong ang mas malalim na pagpapahalaga sa kwentong Pilipino sa iba't ibang midya? 23 Dec 2023 09:29 AM 0
Paano ipinapakita ng mga komiks at nobelang Pilipino ang kulturang at kasaysayan ng Pilipinas? 23 Dec 2023 09:28 AM 0
Paano nakakaapekto ang pagpapakita ng kulturang Filipino at lipunan sa genre entertainment sa pagkilala sa panitikan? 23 Dec 2023 09:28 AM 0
Paano nga ba nag-uugnay ang mga Filipino komiks at nobela sa pagitan ng paboritong libangan at sining sa panitikan? 23 Dec 2023 09:27 AM 0
Paano nakatulong ang mga komiks at nobela ng mga Pilipino sa tanawin ng panitikan ng bansa? 23 Dec 2023 09:27 AM 0
Ang Sining ng 'Diskarte': Ang Kakayahan ng mga Pilipino pagdating sa pagiging Maparaan at kakayahang umangkop sa araw-araw na Buhay 20 Dec 2023 09:31 PM 0
Paano umunlad ang kabihasnang mesopotamia? 11 Dec 2023 10:53 PM 0
Ano ang kultura sa Panahon ng midieval europe​? 11 Dec 2023 10:52 PM 0
= Posts with replies
Post Posted at Latest activity Replies
Bakit hindi naniniwala na Diyos si Hesus ang mga Hudyo, Muslim, at Iglesia ni Kristo? 29 Feb 2024 06:13 PM 0
Paano natapos ang laban ng KKK laban sa mga kolonyalistang Espanyol? 31 Jan 2024 09:33 PM 0
Paano nakatulong ang Katipunan sa pagsulong ng rebolusyon laban sa Espanya? 31 Jan 2024 09:32 PM 0
Ano ang mga pangyayari sa "Cry of Pugad Lawin" at ano ang kahalagahan nito sa kasaysayan ng KKK? 31 Jan 2024 09:32 PM 0
Ano ang kahulugan ng KKK? 31 Jan 2024 09:31 PM 0
Paano naiiba ang Pista ng Pelikulang Pilipino mula sa iba pang festival ng pelikula sa Pilipinas? 04 Jan 2024 05:16 PM 0
Ano ang mga pagbabago o pag-unlad na naidulot ng Pista ng Pelikulang Pilipino sa industriya ng pelikula sa Pilipinas? 04 Jan 2024 05:15 PM 0
Paano nakatutulong ang Pista ng Pelikulang Pilipino sa pagpapalaganap ng kultura at sining sa bansa? 04 Jan 2024 05:15 PM 0
Ano ang kahalagahan ng Pista ng Pelikulang Pilipino sa industriya ng pelikula sa Pilipinas? 04 Jan 2024 05:14 PM 0
Ano ang mga pangunahing aktibidad na karaniwang ginaganap sa Pista ng Pelikulang Pilipino? 04 Jan 2024 05:14 PM 0
Paano nagsimula ang Pista ng Pelikulang Pilipino? 04 Jan 2024 05:14 PM 0
Ano ang layunin ng Pista ng Pelikulang Pilipino? 04 Jan 2024 05:13 PM 0
Paano pa mas maisasara ang agwat sa pagitan ng libangan sa genre ng mga Pilipino at pagkilala sa panitikan para isulong ang mas malalim na pagpapahalaga sa kwentong Pilipino sa iba't ibang midya? 23 Dec 2023 09:29 AM 0
Paano ipinapakita ng mga komiks at nobelang Pilipino ang kulturang at kasaysayan ng Pilipinas? 23 Dec 2023 09:28 AM 0
Paano nakakaapekto ang pagpapakita ng kulturang Filipino at lipunan sa genre entertainment sa pagkilala sa panitikan? 23 Dec 2023 09:28 AM 0
Paano nga ba nag-uugnay ang mga Filipino komiks at nobela sa pagitan ng paboritong libangan at sining sa panitikan? 23 Dec 2023 09:27 AM 0
Paano nakatulong ang mga komiks at nobela ng mga Pilipino sa tanawin ng panitikan ng bansa? 23 Dec 2023 09:27 AM 0
Ang Sining ng 'Diskarte': Ang Kakayahan ng mga Pilipino pagdating sa pagiging Maparaan at kakayahang umangkop sa araw-araw na Buhay 20 Dec 2023 09:31 PM 0
Paano umunlad ang kabihasnang mesopotamia? 11 Dec 2023 10:53 PM 0
Ano ang kultura sa Panahon ng midieval europe​? 11 Dec 2023 10:52 PM 0
= Posts with replies