Ano ang mga hakbang na ginagawa ng gobyerno upang palakasin ang sektor ng agrikultura?

Steph Hadid
is a Student in the Philippines

Narito ang halimbawa ng ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas para suportahan ang industriya ng agrikultura:
·         Pamumuhunan sa teknolohiya at imprastraktura ng agrikultura. Bilang karagdagan sa pagbibigay sa mga magsasaka ng access sa mga kontemporaryong teknolohiyang pang-agrikultura, ito ay nangangailangan ng paggawa ng mga bagong sistema ng irigasyon, mga highway ng farm-to-market, at mga pasilidad ng imbakan.
·         Pagbibigay ng pera sa mga magsasaka at mangingisda. Upang tulungan ang mga magsasaka sa pagsagot sa mga gastusin sa produksyon at pagbabawas ng mga panganib ng natural na sakuna at pagbabago ng klima, kabilang dito ang pag-aalok ng mga pautang, subsidyo, at insurance.
·         pagpapahusay ng accessibility sa merkado. Sinusubukan ng gobyerno na palakasin ang pagkonsumo ng mga produktong pang-agrikultura ng Pilipinas at iugnay ang mga magsasaka at mangingisda sa mga lokal at dayuhang pamilihan.
·         pagpapahusay ng mga serbisyong inaalok ng extension ng agrikultura. Upang mapataas ang kanilang produktibidad at kakayahang kumita, ang gobyerno ay nag-aalok sa mga magsasaka at mangingisda ng access sa teknikal na tulong at pagsasanay.
·         naghihikayat sa pagpapaunlad at pagsasaliksik ng agrikultura. Para makalikha ng bagong teknolohiya at mga uri ng pananim na mas lumalaban sa pagbabago ng klima, peste, at sakit, pinopondohan ng pamahalaan ang pagsasaliksik at pagpapaunlad ng agrikultura.
 
Narito ang ilang partikular na pagkakataon ng mga pagsisikap at programa ng pamahalaan na naglalayong pahusayin ang sektor ng agrikultura:
·         Enhancing Rice Competitiveness Fund (RCEF). Ang RCEF ay isang pondo ng gobyerno na nag-aalok ng tulong sa mga magsasaka ng palay, kabilang ang mga pamumuhunan sa irigasyon at mekanisasyon ng sakahan pati na rin ang mga subsidiya sa binhi at pataba.
·         Ang PRDP ay nangangahulugang Philippine Rural Development Project. Ang PRDP ay isang proyektong pinondohan ng World Bank na naglalayong palakasin ang pag-access sa merkado para sa mga magsasaka at mangingisda habang pinapahusay din ang produktibidad ng agrikultura at imprastraktura sa kanayunan.
·         Ani and Kita's Kadiwa. Sa pamamagitan ng inisyatiba ng gobyerno, ang mga magsasaka at mangingisda ay magkakaroon ng direktang access sa mga pamilihan kung saan maaari nilang ibenta ang kanilang mga kalakal sa makatwirang presyo.
·         ABC, o Agri-Industrial Business Corridors. Tinukoy ng gobyerno ang The ABC bilang mga zone para sa paglago ng agrikultura. Ang mga magsasaka at negosyo sa ABC ay tumatanggap ng tulong mula sa gobyerno sa anyo ng pag-access sa mga merkado, teknolohiya, at mga pautang.
·         pakikilahok ng kabataan sa agrikultura. Sa pamamagitan ng mga hakbangin tulad ng Agripreneurship Program at ang Young Farmers Challenge Program, hinihikayat ng gobyerno ang paglahok ng kabataan sa agrikultura.
 
Sinusubukan din ng gobyerno ng Pilipinas na tugunan ang mga pangmatagalang isyu na nararanasan ng sektor ng agrikultura, tulad ng pagbabago ng klima, pagkasira ng lupa, at kahirapan sa kanayunan. Nais ng gobyerno na pataasin ang competitiveness, sustainability, at inclusivity ng sektor ng agrikultura upang patuloy itong makapag-ambag nang malaki sa pambansang ekonomiya.

About the author

Steph Hadid

Profession: Student
Philippines , NCR , QUEZON CITY

 

www.sentrypc.com
Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)
The medical information contained in this section is not intended for treatment or prescription. It is used to complement, not replace, the communication between a patient and their physician. Reliance on any information provided by BuhayOFW or any medical experts is solely at your own risk. If you have a medical emergency, call your doctor or go to the hospital immediately. BuhayOFW's Medical Review Board is a team of board-certified doctors who ensure our content is medically accurate and reflects the latest in health information. Our experienced board of medical professionals verify that our content is thorough and all-inclusive, in order that you can trust the information you read here will help you through improvements in your health journey—whether that’s for yourself or for a loved one.

Disclaimer: The materials on the Buhay OFW Website are for general information purposes only and should not be construed as religious advice, spiritual advice, opinion or any other advice on any specific facts or circumstances. Readers should not act or refrain from acting upon this information without seeking professional advice. Transmission of information on or by use of this Website is not intended to create, and receipt does not constitute, a client relationship between the sender and receiver. Photographs and other graphics used on this website may be for dramatization purposes only, and may include models or stock photos. Likenesses do not necessarily imply current client, membership, partnership or employee status.