Anong mga patakaran at inisyatiba ang naging matagumpay sa pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay ng kasarian at pagbibigay-kapangyarihan sa mga kababaihan sa Pilipinas?

Steph Liora
is a Student in the Philippines

Ang pagkakapantay-pantay ng kasarian at ang pagpapalakas ng kababaihan ay maayos na naipatupad sa Pilipinas sa pamamagitan ng iba't ibang mga patakaran at proyekto. Ang Magna Carta of Women ay isang mahalagang batas na naglalayong wakasan ang diskriminasyon laban sa kababaihan sa pamamagitan ng pagkilala, pagtatanggol, pagtitiyak, at pagpapalakas ng kanilang mga karapatan. Ayon sa batas na ito, tungkulin ng gobyerno na tiyakin na may pantay na access ang mga kababaihan sa oportunidad, mapagkukunan, at serbisyo. Dagdag pa, ipinatutupad ang Gender and Development (GAD) budget policy sa Pilipinas na nagtatakda sa mga ahensya ng gobyerno na maglaan ng bahagi ng kanilang pondo para sa mga programa na tuwirang tumutugon sa mga pangangailangan ng kababaihan. Bilang bunga nito, maraming programa ang naitatag na nagtataguyod ng ekonomikong pagpapalakas ng kababaihan, kalusugan, edukasyon, at pakikilahok sa pulitika.
 
Bukod dito, sa pagpasa ng Women in Development and Nation Building Act, itinaguyod ng Pilipinas ang paglahok ng kababaihan sa pulitika. Sinusuportahan ng batas na ito ang kanilang partisipasyon sa mga posisyong pangunguna at pino-promote ang paghirang sa kanila sa mga posisyon ng pagdedesisyon sa gobyerno. Malaki ang papel ng mga organisasyon at grupo ng adbokasiya sa Pilipinas sa pagpapalakas ng pagkakapantay-pantay ng kasarian at pagpapalakas ng kababaihan sa pamamagitan ng mga proyekto. Kabilang sa mga proyektong ito ang mga programa para sa mga kababaihan sa negosyo, kampanya para sa edukasyon sa karapatan ng kababaihan, at mga kampanya laban sa karahasan batay sa kasarian.
 
Sa kabuuan, ang mga programang ito at mga patakaran ay nakatulong upang magtaguyod ng pagkakapantay-pantay ng kasarian at pagpapalakas ng kababaihan sa Pilipinas; gayunpaman, may mga hamon pa rin na kailangang lampasan at tuluy-tuloy na pagkilos ang kailangan upang matiyak na ganap na maisasakatuparan ang karapatan at oportunidad ng kababaihan.

About the author

Steph Liora

Profession: Student
Philippines

 

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)
The medical information contained in this section is not intended for treatment or prescription. It is used to complement, not replace, the communication between a patient and their physician. Reliance on any information provided by BuhayOFW or any medical experts is solely at your own risk. If you have a medical emergency, call your doctor or go to the hospital immediately. BuhayOFW's Medical Review Board is a team of board-certified doctors who ensure our content is medically accurate and reflects the latest in health information. Our experienced board of medical professionals verify that our content is thorough and all-inclusive, in order that you can trust the information you read here will help you through improvements in your health journey—whether that’s for yourself or for a loved one.

Disclaimer: The materials on the Buhay OFW Website are for general information purposes only and should not be construed as religious advice, spiritual advice, opinion or any other advice on any specific facts or circumstances. Readers should not act or refrain from acting upon this information without seeking professional advice. Transmission of information on or by use of this Website is not intended to create, and receipt does not constitute, a client relationship between the sender and receiver. Photographs and other graphics used on this website may be for dramatization purposes only, and may include models or stock photos. Likenesses do not necessarily imply current client, membership, partnership or employee status.