Pamahiin pagbuntis, pera, pagibig: Superstitions, customs, Philippine tradition

Janet Geronimo
is a Recruiter / Talent agent in Israel

Karamihan sa atin ay naniniwala sa mga pamahiin (superstitious beliefs, superstitions). Halos sa lahat ng mga okasyon sa ating buhay ay may mga pamahiin na namana natin sa mga nakatatanda. May mga taong nagsasabing wala naman tayong napapala sa pagsunod sa mga ito tulad ng pagtalon tuwing bagong taon upang tumangkad. Kahit ilang bagong taon pa ang lumipas, ganon pa rin naman ang tangkad natin. Ika nga nila, wala din namang mawawala kung gagawin natin ang mga ito. Narito ang ilan sa mga pamahiin na madalas nating marinig.

Pamahiin sa mga bahay, opisina o isang building


· Ang mga may-ari ay naghahagis ng mga barya upang magkaroon ng magandang kapalaran.


· Siguraduhing hindi 13 ang hakbang ng hagdanan dahil ito ay ang “Bilang ni Hudas” at ito ay malas.


· Sa paglipat ng bahay, ang bigas at asin ang unang ipinapasok sa bahay upang maalis ang malas.


· Mahalaga ang house blessing dahil ito ay nagbibigay ng magandang kapalaran. Naaangkop din ito sa mga opisina, eskwelahan, atbp.


· Ang mga pinto ay hindi dapat magkaharap dahil sa kasabihan na madaling pumasok ang swerte ngunit madali din itong mawawala o makakalabas.


Pamahiin sa pagdiriwang, sa kalusugan at pagkain


· Huwag hugasan ang lalagyan ng pagkain na ibinigay sa iyo, maaaring hindi ka na bigyan ng pagkain ulit.


· Ang pagluluto ng pancit o noodles sa araw ng kaarawan ay pinaniniwalaang nagpapahaba ng buhay.


· Huwag kumanta habang nagluluto; isang matandang lalaki ang iyong mapapangasawa.


· Kung hindi mo na gusto ang pagkain sa iyong plato, huwag itulak ang iyong plato palayo, hindi ka na magkakaroon ng pagkain muli.


· Kung habang kumakain ay may mga paalis, ikutin ang mga plato upang maging ligtas ang mga umaalis at makaiwas sa aksidente.


· Ang taong sumisinok ay nagnakaw ng itlog sa kapitbahay.


· Ang taong may regla ay ibinabawal na maligo dahil ang init ng kanyang katawan ay pupunta sa kanyang ulo at maaari daw itong mabaliw.


· Ang taong mahilig kumain ng peanuts o mani ay magkakaroon ng maraming taghiyawat.


· Kung ikaw ay natinik, ang taong ipinanganak na nauuna ang paa ay may kakayahan na matanggal ang tinik sa iyong lalamunan.


Pamahiin sa pag-big at sa pagbubuntis


· Ang magnobyo ay hindi pinapayuhang magbakasyon o pumunta sa mga malalayong lugar kapag nalalapit na ang kanilang kasal dahil mas Malaki daw ang tyansang haharap sila sa isang aksidente.


· Kapag binigyan mo ng kwintas o rosaryo ang iyong minamahal at ito ay napigtas, kayo ay maghihiwalay.


· Huwag isukat ang iyong wedding gown dahil baka hindi matuloy ang kasal.


· Kung ang tiyan ng buntis ay pabilog, ang kanyang anak ay babae. Kung ito naman ay patusok, ang anak ay lalaki.


· Ang pagkain ng saging na kambal kapag ikaw ay buntis ay maaaring dahilan din ng pagkakaroon mo ng kambal na anak.


· Ipinagbabawal sa buntis ang pagpunta sa burol ng patay dahil maaaring magdulot ito ng paghihirap sa panganganak o kamatayan.


· Kapag humingi ng pagkain sa taong naglilihi, ikaw ay mahahawa ng kanyang mga sintomas tulad ng pagkahilo at pagsusuka.


Pamahiin tungkol sa pera


· Iwasan maglabas ng pera o magbayad ng utang sa gabi, ito ay bad luck.


· Huwag ipadaan ang pera sa bintana, tatakbo ang pera sa iyo palayo.


· Kapag may mga itim na langgam sa bahy, ito ay nagsasabing may darating na pera.


· Kung magbibigay ng wallet o purse bilang regalo, maglagay ng pera sa loob nito bilang simbolo ng good luck.


· Iwasang magsabi ng “Wala akong pera” dahil magkakatotoo ito.


Iilan lamang ito sa napakaraming pamahiin ng mga Pilipino. Walang masama kung ang mga ito ay atin susundan. Ang mahalaga ay hindi ito magkakaroon ng masamang epekto sa pakikisama sa iba, sa ating kalusugan at sa katahimikan ng ating mga isipan.


Understanding who we are is probably one of life’s largest questions. Some may think traditions are old and no longer relevant, and that they are unnecessary during these modern times. However, exploring cultural heritage offers a robust variety of benefits.

When all is said and done, who are you, if you don’t know anything about where you come from, about your origins, your family, your language, your own culture? In certain instances, when others try to assimilate us or when we integrate too much into mainstream society we lose these unique elements. We should be open to learning about these elements of our identity.

Culture can give people a connection to certain social values, beliefs, religions and customs. It allows people to identify with others of similar mind sets and backgrounds. Cultural heritage can provide an automatic sense of unity and belonging within a group and allows us to better understand previous generations and the history of where we come from.

When you're working in an international environment, you need to make a real effort to understand the cultural backgrounds, beliefs and attitudes of the people around you. If you do not, you would likely struggle to get things done and work well with others. Thus, self-reflection is important to the cross-cultural learning process. Without understanding that everyone has a culture, and that knowledge of one’s own culture is crucial, we have a tendency to reduce learning about culture to a manual-based approach, applying lists of dos and don’ts too rigidly and in the process stereotyping. Self-reflection begins with gaining knowledge about dimensions of culture and learning to apply these informed generalizations to our own culture. We thus develop a baseline for making effective comparisons about cultural differences and understand better why we respond in different situations the way we do.


Therefore, we develop our self-esteem and identity within a particular cultural context. In other words, without a clear cultural identity, we would experience confusion and isolation.


About the author

Janet Geronimo

Profession: Recruiter / Talent agent
Israel , Judean Hills , Jerusalem

 

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)
The medical information contained in this section is not intended for treatment or prescription. It is used to complement, not replace, the communication between a patient and their physician. Reliance on any information provided by BuhayOFW or any medical experts is solely at your own risk. If you have a medical emergency, call your doctor or go to the hospital immediately. BuhayOFW's Medical Review Board is a team of board-certified doctors who ensure our content is medically accurate and reflects the latest in health information. Our experienced board of medical professionals verify that our content is thorough and all-inclusive, in order that you can trust the information you read here will help you through improvements in your health journey—whether that’s for yourself or for a loved one.

Disclaimer: The materials on the Buhay OFW Website are for general information purposes only and should not be construed as religious advice, spiritual advice, opinion or any other advice on any specific facts or circumstances. Readers should not act or refrain from acting upon this information without seeking professional advice. Transmission of information on or by use of this Website is not intended to create, and receipt does not constitute, a client relationship between the sender and receiver. Photographs and other graphics used on this website may be for dramatization purposes only, and may include models or stock photos. Likenesses do not necessarily imply current client, membership, partnership or employee status.