Filipino Language and Customs

Mga leksyon sa wika at pagbasa ng Filipino.

Post Posted at Latest activity Replies
Pwede po ba makipagtalik kahit kakatapos lang period o may pahabol? 27 Oct 2021 08:50 AM 0
Ano po kahulugan ng panaginip na umiiyak ang isang tao oh ang iyong kaibigan? 19 Oct 2018 03:14 AM 0
= Posts with replies
Post Posted at Latest activity Replies
Kakaibang Pananaw: Ang Mga Kaugalian ng mga Tagalog ni Juan de Plasencia 22 Apr 2024 09:51 PM 0
Paglalakbay Sa Mahal na Araw (Linggo) 15 Mar 2024 10:20 AM 0
Pag-unawa sa 'Customs of the Tagalog' ni Juan de Plasencia: Isang Sulyap sa Panahon bago ang Kolonyalismo 08 Mar 2024 10:38 AM 0
Masama ba kainin ang pagkain na inalay sa patay? 15 Feb 2024 09:57 AM 0
Pagdiriwang ng Kulturang Kalikasan: Ang Kamangha-manghang Paru-paro Festival ng Davao Oriental 12 Feb 2024 08:45 PM 0
Panagbenga Festival: Pagdiriwang ng Kulturang Pilipino sa Benguet 10 Feb 2024 10:40 AM 0
Ano ang mga kwento o kasaysayan sa likod ng ilang sikat na kakanin na karaniwang naghahanda tuwing pista? 15 Jan 2024 04:19 PM 0
Paano ang kahalagahan ng kakanin sa pista sa pagpapakita ng kultura ng mga Pilipino? 15 Jan 2024 04:19 PM 0
Paano naipapasa ang tradisyonal na paggawa ng kakanin mula sa isang henerasyon patungo sa iba't ibang pook sa Pilipinas? 15 Jan 2024 04:19 PM 0
Paano nagsimula ang tradisyon ng paggamit ng kakanin sa mga pista sa bansa? 15 Jan 2024 04:18 PM 0
Ano ang iba't ibang uri ng kakanin na karaniwang handa tuwing pista sa Pilipinas? 15 Jan 2024 04:18 PM 0
Ano ang pabitin at paano ito ginagamit sa mga pista sa Pilipinas? 11 Jan 2024 01:04 PM 0
Saan nagsimula ang tradisyon ng pabitin sa Pilipinas? 11 Jan 2024 01:04 PM 0
Paano isinasagawa ang pabitin sa mga pista? 11 Jan 2024 01:03 PM 0
Paano naiiba ang pabitin mula sa ibang tradisyonal na laro sa Pilipinas? 11 Jan 2024 01:03 PM 0
Paano naiimpluwensiyahan ng pabitin ang pakikipag-ugnayan at pagsasama ng komunidad sa mga pista? 11 Jan 2024 01:03 PM 0
Paano napanatili ang tradisyon ng pabitin sa kabila ng mga pagbabago sa kultura at lipunan? 11 Jan 2024 01:03 PM 0
Ano ang kasaysayan ng Sinulog Festival? 10 Jan 2024 03:25 PM 0
Ano ang kahulugan ng salitang "Sinulog" at kung paano ito nauugnay sa festival? 10 Jan 2024 03:25 PM 0
Paano ipinagdiriwang ng mga tao ang Sinulog Festival? 10 Jan 2024 03:24 PM 0
= Posts with replies
Post Posted at Latest activity Replies
Kakaibang Pananaw: Ang Mga Kaugalian ng mga Tagalog ni Juan de Plasencia 22 Apr 2024 09:51 PM 0
Paglalakbay Sa Mahal na Araw (Linggo) 15 Mar 2024 10:20 AM 0
Pag-unawa sa 'Customs of the Tagalog' ni Juan de Plasencia: Isang Sulyap sa Panahon bago ang Kolonyalismo 08 Mar 2024 10:38 AM 0
Masama ba kainin ang pagkain na inalay sa patay? 15 Feb 2024 09:57 AM 0
Pagdiriwang ng Kulturang Kalikasan: Ang Kamangha-manghang Paru-paro Festival ng Davao Oriental 12 Feb 2024 08:45 PM 0
Panagbenga Festival: Pagdiriwang ng Kulturang Pilipino sa Benguet 10 Feb 2024 10:40 AM 0
Ano ang mga kwento o kasaysayan sa likod ng ilang sikat na kakanin na karaniwang naghahanda tuwing pista? 15 Jan 2024 04:19 PM 0
Paano ang kahalagahan ng kakanin sa pista sa pagpapakita ng kultura ng mga Pilipino? 15 Jan 2024 04:19 PM 0
Paano naipapasa ang tradisyonal na paggawa ng kakanin mula sa isang henerasyon patungo sa iba't ibang pook sa Pilipinas? 15 Jan 2024 04:19 PM 0
Paano nagsimula ang tradisyon ng paggamit ng kakanin sa mga pista sa bansa? 15 Jan 2024 04:18 PM 0
Ano ang iba't ibang uri ng kakanin na karaniwang handa tuwing pista sa Pilipinas? 15 Jan 2024 04:18 PM 0
Ano ang pabitin at paano ito ginagamit sa mga pista sa Pilipinas? 11 Jan 2024 01:04 PM 0
Saan nagsimula ang tradisyon ng pabitin sa Pilipinas? 11 Jan 2024 01:04 PM 0
Paano isinasagawa ang pabitin sa mga pista? 11 Jan 2024 01:03 PM 0
Paano naiiba ang pabitin mula sa ibang tradisyonal na laro sa Pilipinas? 11 Jan 2024 01:03 PM 0
Paano naiimpluwensiyahan ng pabitin ang pakikipag-ugnayan at pagsasama ng komunidad sa mga pista? 11 Jan 2024 01:03 PM 0
Paano napanatili ang tradisyon ng pabitin sa kabila ng mga pagbabago sa kultura at lipunan? 11 Jan 2024 01:03 PM 0
Ano ang kasaysayan ng Sinulog Festival? 10 Jan 2024 03:25 PM 0
Ano ang kahulugan ng salitang "Sinulog" at kung paano ito nauugnay sa festival? 10 Jan 2024 03:25 PM 0
Paano ipinagdiriwang ng mga tao ang Sinulog Festival? 10 Jan 2024 03:24 PM 0
= Posts with replies