Chlamydia at STD: Sintomas, gamot, lunas, cure, treatment, over the counter, home remedy, pangontra

Dr. Ed Santos
is a Medical expert in Saudi Arabia

Ang Chlamydia, isang klase ng bacteria na nagdadala ng sexually transmitted disease, na karaniwang namamahay sa cervix, urethra, lalamunan, o rectum ay kahalintulad sa gonorrhea sa kanyang transmission, mga sintomas, at hindi magagandang epekto. Ang Chlamydia ay nakakasira sa Fallopian tubes, na sanhi ng pagkabaog, tubal pregnancy, at malubhang pelvic infection. Karaniwan sa ibang infected na kababaihan na walang nararamdamang sintomas. Ang Chlamydia ay konektado rin sa pagkakaroon ng mataas na insidente ng preterm births. Isa pang karagdagan, ang bagong silang na sanggol ay maaaring makakuha ng Chlamydia sa punto na dumaan ang bata sa birth canal, na nagdudulot ng problema sa mata o kaya naman ay pneumonia. Ang Chlamydia ang isa sa mga rason kung bakit ang mga sanggol ay routinely binibigyan ng antibiotic eyedrops. Ang Chlamydia ay nakakadulot rin ng inflammation of the urethra, epididymis, at rectum sa mga kalalakihan. May isang klase ng arthritis, ang tinatawag na reactive arthritis, ang maaaring magdevelop matapos ang Chlamydia infection.

Ano Dahilan o Sanhi ng Transmission?

Ang Chlamydia ay sanhi ng bacteria na tinatawag na Chlamydia trachomatis. Ito ay karaniwang nakukuha buhat sa pakikipagtalik gamit ang natural na pamamaraan tulad ng sa vagina, meron ring mula sa oral at anal sex. Ang Chlamydia ay maaari ring mapasa ng ina sa kanyang anak sa panahon ng delivery na nauna nang nasabi. At maaari itong magdulot ng pneumonia o seryosong eye infection sa mga bagong silang. Ang Chlamydia rin ang isa sa pinaka-common na sexually transmitted disease sa US. Gaya na rin ng naunang sinabi, ang bacteria ay namamalagi sa cervix, urethra, vagina, o rectum ng infected na person. Maaari rin itong mamalagi sa lalamunan. Ang kahit anong klase ng sexual contact sa infected na individual na ito ay maaaring makapag-palaganap ng infection. Ang mga kabataan na sexually active ay mataas ang tsansang makakuha ng Chlamydia. May mga estimates na 1 sa bawat 15 na sexually active na kabataan na may edad na 14 hanggang 19 ay infected na. Ang Chlamydia infection ay karaniwan rin sa mga kalalakihan na nakikipagtalik sa ibang kalalakihan. Kahit ang isang tao ay nalunasan na mula sa Chlamydia, ang tsansang makakuha nitong muli ay mataas ang posibilidad.

Chlamydia is caused by Chlamydia trachomatis, a type of bacteria found in the semen and vaginal fluids of men and women who have the infection. Thus, the infection can be transmitted from person to person during sexual intercourse, unprotected vaginal, anal or oral sex or by sharing sex toys if you don’t wash them or cover them with a new condom each time they’re used. It cannot be passed on just by kissing, hugging, sharing baths or towels, swimming pools, toilet seats or from sharing cups, plates or cutlery.


Sintomas o senyales

Ang early stage ng Chlamydia infection ay walang pinapakita o kaunti lamang ang mga sintomas. Kung ang sintomas naman ay lumalabas, sila ay karaniwang nagsisimula 1 hanggang 3 linggo matapos ma-expose sa Chlamydia. Kahit pa kung minsan may sintomas ng lumalabas, dahil hindi sila kapansin-pansin ay hindi naiisaalang-alang ang presence ng chlamydia sa katawan. Ang mga sintomas ng Chlamydia infection ay masakit na pag-ihi, masakit na tiyan sa lower area, vaginal discharge sa mga babae, discharge sa ari ng mga lalaki, masakit na pakikipagtalik para sa mga babae, pagdurugo in between periods at matapos makipag-sex ng mga babae, at testicular pain sa mga lalaki.

Chlamydia is an infectious disease affecting the genitourinary system. It affects both men and women. Typically, women diagnosed with chlamydia experience pain when urinating, a change in vaginal discharge, pain in the lower abdomen, pain and/or bleeding during or after sex, bleeding between periods and heavier periods than usual. On the other hand, men with chlamydia may complain of painful urination, discharge from the tip of the penis which can be a white, cloudy or watery discharge and pain in the testicles. However, chlamydia may also affect other parts of the body including the eyes, throat and rectum. Hence, conjunctivitis and discomfort in the anal region may also be observed.


Ano pinakamabisang Gamot o Lunas?

Ang pagda-diagnose sa Chlamydia ay nagdedepende sa pag-culture at identification ng bacteria. Matapos matukoy ang bacteria, ay mayroong epektibong antibiotic therapy na gamot para sa Chlamydia. Mayroong antibiotics na single-dose lamang at meron namang binibigay sa loob ng 7-day course. Ang mga babae ay kailangang umiwas muna sa pakikipagtalik sa loob ng pitong araw na treatment upang hindi mapasa ang infection sa iba. Ang Azithromycin at doxycycline ay mga antibiotics na karaniwang ginagamit para sa Chlamydia. Ang mga buntis na may Chlamydia infection ay nalulunasan safely ng antibiotics na azithromycin, amoxicillin, erythromycin ngunit huwag ang doxycycline. Ang mga sex partners ng taong diagnosed ng Chlamydia ay kailangang magpagamot upang hindi na makahawa pa ng iba.

Chlamydia is due to a type of bacteria. Hence, treatment is focused on giving antibiotics to eliminate the etiologic agent and in preventing the transmission of infection. Some herbal remedies with known antibacterial properties can also be effective in treating chlamydia. One of these is garlic. Drinking fresh garlic juice without adding sugar or honey to it is recommended for maximum benefit. People who cannot eat raw garlic or drink garlic juice should take garlic capsules that are available in leading health stores. Lastly, including plenty of turmeric in your diet and drinking turmeric milk twice a day will effectively get rid of the infection and also boost the immune system helping the body fight infections better.


Prevention o paano maiwasan

Ang pinakasiguradong paraan upang maiwasan ang Chlamydia infection ay ang hindi pakikipagtalik. Kung hindi kayang hindi makipagtalik ay gumamit ng condoms ngunit hindi nito na-ieliminate ang posibilidad na magka-infection. Huwag magpa-iba-iba ng sex partners. Regular na magpa-screen ng Chlamydia. Para sa mga kababaihan, iwasan ang douching. Ito ay nakakapatay ng mga good bacteria na sana ay nagpoprotekta sa reproductive organ ng babae.

Read more: Ano pinakamabisang pangontra sa STD?


About the author

Dr. Ed Santos

My uncles and aunts were pediatricians and family physicians, so I had an inkling that I would do primary care. So at a young age, I dreamt of becoming a physician.
Profession: Family Medicine
Saudi Arabia , Jeddah

 

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)
Yon Eun Kim
is in the Philippines
Hi doc tanung ko po pano po kung dimu alam na may sakit kang tulo.. at inabot na po ito ng 3years possible papo kayang magamot??
The medical information contained in this section is not intended for treatment or prescription. It is used to complement, not replace, the communication between a patient and their physician. Reliance on any information provided by BuhayOFW or any medical experts is solely at your own risk. If you have a medical emergency, call your doctor or go to the hospital immediately. BuhayOFW's Medical Review Board is a team of board-certified doctors who ensure our content is medically accurate and reflects the latest in health information. Our experienced board of medical professionals verify that our content is thorough and all-inclusive, in order that you can trust the information you read here will help you through improvements in your health journey—whether that’s for yourself or for a loved one.