Tagalog English Filipino Translation Dictionary

This is Tagalog English translation for words, colloquial terms and idioms in Tagalog or Filipino and Bisaya/Visaya. The translations are not machine generated, but rather is translated by real humans. Thus, the context of the meaning is taken into consideration. Also, examples are given to show how the word is used in normal everyday conversation.

Post Posted at Latest activity Replies
Ano ang Pinagkaiba ng Tama sa Mabuti? Wasto Matuwid Korek Kabutihan Kaaya-aya Kabutihan Kagandahang loob 15 Sep 2018 10:46 AM 0
= Posts with replies
Post Posted at Latest activity Replies
Ano ang kaibahan ng mahirap sa komplikado? 10 Sep 2023 02:43 PM 0
Ano ang pinagkaiba ng mahusay sa magaling? 10 Sep 2023 02:41 PM 0
Ano ang pinagkaiba ng labis sa kulang? 10 Sep 2023 02:41 PM 0
Ano ang pinagkaiba ng Sawikain, Salawikain, at Kasabihan? 10 Sep 2023 02:40 PM 0
Ano ang Pinagkaiba ng Klima sa Panahon? Temperatura atmospera climate Tagulan taginit tagsibol taglagas 15 Sep 2018 03:17 PM 0
Ano ang Pinagkaiba ng Kakapusan sa Kakulangan? Kahulugan ng Likas at Di-likas Meaning Kulang Kapos 14 Sep 2018 08:50 PM 0
Ano ang Pinagkaiba ng Trabaho sa Hanapbuhay? Manggagawa Trabahador Trabahante Sahod Sweldo 14 Sep 2018 08:26 PM 0
Top 25 ng Kahulugan- Ano ang mga kasingkahulugan ng Sumusunod? Meaning halimbawa kahulugan ng salita 23 Jul 2018 09:10 PM 0
Hagikhikan - Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 24 Jul 2017 10:45 PM 0
Hagilap - Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 24 Jul 2017 10:44 PM 0
Padaskul-daskol - Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 24 Jul 2017 10:39 PM 0
Hagarin - Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 24 Jul 2017 10:38 PM 0
Napurnada - Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 24 Jul 2017 10:32 PM 0
Nagpagal - Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 24 Jul 2017 10:31 PM 0
Humupa - Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 24 Jul 2017 10:29 PM 0
Ginugol - Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 03 Jun 2017 07:04 AM 0
Sinulyapan - Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 03 Jun 2017 07:03 AM 0
Brusko - Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 03 Jun 2017 07:02 AM 0
Magkandaugaga - Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 03 Jun 2017 07:00 AM 0
Syota - Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 03 Jun 2017 06:59 AM 14 Dec 2017 07:21 AM 1
= Posts with replies
Post Posted at Latest activity Replies
Ano ang kaibahan ng mahirap sa komplikado? 10 Sep 2023 02:43 PM 0
Ano ang pinagkaiba ng mahusay sa magaling? 10 Sep 2023 02:41 PM 0
Ano ang pinagkaiba ng labis sa kulang? 10 Sep 2023 02:41 PM 0
Ano ang pinagkaiba ng Sawikain, Salawikain, at Kasabihan? 10 Sep 2023 02:40 PM 0
Ano ang Pinagkaiba ng Klima sa Panahon? Temperatura atmospera climate Tagulan taginit tagsibol taglagas 15 Sep 2018 03:17 PM 0
Ano ang Pinagkaiba ng Tama sa Mabuti? Wasto Matuwid Korek Kabutihan Kaaya-aya Kabutihan Kagandahang loob 15 Sep 2018 10:46 AM 0
Ano ang Pinagkaiba ng Kakapusan sa Kakulangan? Kahulugan ng Likas at Di-likas Meaning Kulang Kapos 14 Sep 2018 08:50 PM 0
Ano ang Pinagkaiba ng Trabaho sa Hanapbuhay? Manggagawa Trabahador Trabahante Sahod Sweldo 14 Sep 2018 08:26 PM 0
Top 25 ng Kahulugan- Ano ang mga kasingkahulugan ng Sumusunod? Meaning halimbawa kahulugan ng salita 23 Jul 2018 09:10 PM 0
Hagikhikan - Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 24 Jul 2017 10:45 PM 0
Hagilap - Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 24 Jul 2017 10:44 PM 0
Padaskul-daskol - Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 24 Jul 2017 10:39 PM 0
Hagarin - Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 24 Jul 2017 10:38 PM 0
Napurnada - Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 24 Jul 2017 10:32 PM 0
Nagpagal - Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 24 Jul 2017 10:31 PM 0
Humupa - Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 24 Jul 2017 10:29 PM 0
Ginugol - Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 03 Jun 2017 07:04 AM 0
Sinulyapan - Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 03 Jun 2017 07:03 AM 0
Brusko - Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 03 Jun 2017 07:02 AM 0
Magkandaugaga - Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 03 Jun 2017 07:00 AM 0
= Posts with replies