Taxation advice

 Maraming mga overseas Pinoy na nagtratrabaho sa abroad ay may katanungan tungkol sa mga batas at regulasyon ng taxes.

 

Ask for financial advice. Magtanong sa mga experto tungkol sa taxation.