Kultura


Mahalaga ang kaalaman sa sariling kultura (cultural awareness), hindi lamang para sa pamumuhay sa ibang bansa, kung hindi upang maintindihan rin ang ating sarili (self awareness).
 
Developing cultural intelligence and acquiring intercultural skills can help you develop a successful career abroad. Intercultural knowledge may also help you decrease your initial disorientation. Filipinos can learn rules of the host country (abroad) before leaving home (Philippines).
 
On the other hand, it is important for people with Filipino ancestry to learn about their Filipino lineage and Filipino culture, values and beliefs. Knowing about your own culture first will help you awaken your self awareness and helps you understand others better.
No suggestions
Post Posted at Latest activity Replies Recommends
Ano ang kultura sa Panahon ng midieval europe​? 11 Dec 2023 10:52 PM 0 0
Ano ang kahulugan ng Pyudalismo at Manoryalismo? 11 Dec 2023 10:45 PM 0 0
Ano ang kahalagahan ng heograpiyang pantao sa wika 11 Dec 2023 10:42 PM 0 0
Sino ang nagpakilala ng pilosopiyang taoismo?​ 11 Dec 2023 10:41 PM 0 0
Ano-ano ang mga pagbabagong nangyari sa pagkakaroon o paglaganap ng Kristiyanismo? 11 Dec 2023 10:41 PM 0 0
Mula sa Bundok Patungo sa Mundo: Ang Pandaigdigang Epekto ni Apo Whang-Od 10 Dec 2023 08:50 PM 0 0
Gigil na gigil si Annabelle isiwalat ang katotohanan 09 Dec 2023 05:54 PM 0 0
Paano mapahahalagahan at mauunawaan ng mga dayuhan o mga taong mula sa ibang kultura ang kahalagahan ng pagsasabi ng "Hiya" kapag nakikipag-ugnayan sa pamayanang Pilipino? 08 Dec 2023 03:07 PM 0 0
Paano nagkakaroon ng balanse ang mga tao sa pagitan ng kanilang sariling mga pangangailangan at kagustuhan at ang mga inaasahan ng lipunan na hinuhubog ng "Hiya"? 08 Dec 2023 03:07 PM 0 0
Paano ba nakakaapekto ang "Hiya" sa mga ugnayan at pakikisalamuha sa lipunang Pilipino? 08 Dec 2023 03:07 PM 0 0
Ano ang ibig sabihin ng salitang Filipino na "Hiya," at paano ito nag-iiba mula sa mga konsepto ng kahusayan o hiya sa Kanluraning kaisipan? 08 Dec 2023 03:06 PM 0 0
Ano ang naging epekto ng komunikasyon at teknolohikal na tagumpay sa papel ng Pilipinas sa pandaigdigang ekonomiya? 07 Dec 2023 08:41 PM 0 0
Ano-ano ang mga balakid na kinakailangan ng Pilipinas na mapagtagumpayan upang mapanatili ang pagkakakilanlan ng kultura sa harap ng globalisasyon? 07 Dec 2023 08:41 PM 0 0
Ano ang epekto ng ibang kultura sa pang-araw-araw na pamumuhay ng Pilipinas, lalo na sa nakababatang henerasyon? 07 Dec 2023 08:40 PM 0 0
Ano ang naging epekto ng globalisasyon sa ekonomiya ng Pilipinas sa nakalipas na sampung taon? 07 Dec 2023 08:40 PM 0 0
Mayroon bang mga pagsisikap o inisyatiba upang mapanatili at idokumento ang mga kuwento sa likod ng mga bagay na ito o mga kayamanan ng "Pamana" para sa mga susunod na henerasyon? 07 Dec 2023 09:36 AM 0 0
Ano ang papel na ginagampanan ng mga matatanda o tagapag-alaga ng "Pamana" sa pagbibigay ng kahalagahan ng mga kayamanan ng kultura sa mga nakababatang henerasyon? 07 Dec 2023 09:35 AM 0 0
Paano umunlad ang kahulugan o kahalagahan ng "Pamana" sa mga henerasyon sa modernong lipunang Pilipino? 07 Dec 2023 09:35 AM 0 0
Mayroon bang mga tiyak na ritwal o seremonya na nauugnay sa paglipat o pagtanggap ng "Pamana" sa loob ng mga pamilyang Pilipino? 07 Dec 2023 09:34 AM 0 0
Ano ang ibig sabihin ng konsepto ng "Pamana" sa kulturang Pilipino, at paano ito lumalampas sa materyal na pamana? 07 Dec 2023 09:34 AM 0 0
= Posts with replies
Post Posted at Latest activity Replies Recommends
Paano umunlad ang kabihasnang mesopotamia? 11 Dec 2023 10:53 PM 0 0
Ano ang kultura sa Panahon ng midieval europe​? 11 Dec 2023 10:52 PM 0 0
Ano ang kahulugan ng Pyudalismo at Manoryalismo? 11 Dec 2023 10:45 PM 0 0
Ano ang kahalagahan ng heograpiyang pantao sa wika 11 Dec 2023 10:42 PM 0 0
Sino ang nagpakilala ng pilosopiyang taoismo?​ 11 Dec 2023 10:41 PM 0 0
Ano-ano ang mga pagbabagong nangyari sa pagkakaroon o paglaganap ng Kristiyanismo? 11 Dec 2023 10:41 PM 0 0
Mula sa Bundok Patungo sa Mundo: Ang Pandaigdigang Epekto ni Apo Whang-Od 10 Dec 2023 08:50 PM 0 0
Gigil na gigil si Annabelle isiwalat ang katotohanan 09 Dec 2023 05:54 PM 0 0
Paano mapahahalagahan at mauunawaan ng mga dayuhan o mga taong mula sa ibang kultura ang kahalagahan ng pagsasabi ng "Hiya" kapag nakikipag-ugnayan sa pamayanang Pilipino? 08 Dec 2023 03:07 PM 0 0
Paano nagkakaroon ng balanse ang mga tao sa pagitan ng kanilang sariling mga pangangailangan at kagustuhan at ang mga inaasahan ng lipunan na hinuhubog ng "Hiya"? 08 Dec 2023 03:07 PM 0 0
Paano ba nakakaapekto ang "Hiya" sa mga ugnayan at pakikisalamuha sa lipunang Pilipino? 08 Dec 2023 03:07 PM 0 0
Ano ang ibig sabihin ng salitang Filipino na "Hiya," at paano ito nag-iiba mula sa mga konsepto ng kahusayan o hiya sa Kanluraning kaisipan? 08 Dec 2023 03:06 PM 0 0
Ano ang naging epekto ng komunikasyon at teknolohikal na tagumpay sa papel ng Pilipinas sa pandaigdigang ekonomiya? 07 Dec 2023 08:41 PM 0 0
Ano-ano ang mga balakid na kinakailangan ng Pilipinas na mapagtagumpayan upang mapanatili ang pagkakakilanlan ng kultura sa harap ng globalisasyon? 07 Dec 2023 08:41 PM 0 0
Ano ang epekto ng ibang kultura sa pang-araw-araw na pamumuhay ng Pilipinas, lalo na sa nakababatang henerasyon? 07 Dec 2023 08:40 PM 0 0
Ano ang naging epekto ng globalisasyon sa ekonomiya ng Pilipinas sa nakalipas na sampung taon? 07 Dec 2023 08:40 PM 0 0
Mayroon bang mga pagsisikap o inisyatiba upang mapanatili at idokumento ang mga kuwento sa likod ng mga bagay na ito o mga kayamanan ng "Pamana" para sa mga susunod na henerasyon? 07 Dec 2023 09:36 AM 0 0
Ano ang papel na ginagampanan ng mga matatanda o tagapag-alaga ng "Pamana" sa pagbibigay ng kahalagahan ng mga kayamanan ng kultura sa mga nakababatang henerasyon? 07 Dec 2023 09:35 AM 0 0
Paano umunlad ang kahulugan o kahalagahan ng "Pamana" sa mga henerasyon sa modernong lipunang Pilipino? 07 Dec 2023 09:35 AM 0 0
Mayroon bang mga tiyak na ritwal o seremonya na nauugnay sa paglipat o pagtanggap ng "Pamana" sa loob ng mga pamilyang Pilipino? 07 Dec 2023 09:34 AM 0 0
= Posts with replies