Abogado Payo

No suggestions
No suggestions
Post Posted at Latest activity Replies
Impossible manager in Dubai 07 Mar 2014 08:09 PM 10 Mar 2014 10:49 AM 1
Hold ng agency ang aking mga papeles - Agency is holding my papers 20 Feb 2014 11:13 AM 22 Feb 2014 04:18 AM 1
For Vina of Bacolod City, links you can check regarding Child Support from AU 17 Feb 2014 06:57 AM 0
Saan po pwedeng makahingi ng tulong para po sa visa application ko para sa Canada? 16 Feb 2014 08:41 PM 22 Feb 2014 05:04 AM 2
Right to my Australian partner, we are not married 11 Feb 2014 11:19 AM 18 Feb 2014 09:07 AM 2
Pano ipa red ribbon ang TOR? How to: Red Ribbon TOR 01 Feb 2014 03:35 PM 03 Feb 2014 09:25 PM 1
Positive pregnancy test, pay agency damages 09 Jan 2014 07:36 PM 10 Jan 2014 03:25 PM 2
Pag-file ng Annulment sa Philippines, how much and how long? 07 Jan 2014 03:19 PM 22 Mar 2017 05:09 PM 98
Working in UAE for 1 year, if resign, 6 months ban? 06 Jan 2014 07:51 PM 08 Jan 2014 05:14 PM 1
Paano po ang proseso ng pag aampon sa pamangkin? Adoption process in Philippines (I'm in Singapore now) 30 Dec 2013 02:30 PM 16 Jun 2014 09:26 AM 5
Agency paid for my medical exam, but what if I back out? 25 Dec 2013 11:59 AM 04 Jan 2014 02:16 PM 3
Ayaw ibalik ang passport (Passport not returned) 13 Sep 2013 02:31 PM 17 Sep 2013 01:56 PM 1
Posible ko pang mabawi ang passport ko sa agency/employer? 02 Sep 2013 09:56 PM 05 Sep 2013 03:19 PM 3
May nakakakilala sa Gulf Engineerig House jan sa K.S.A.? 18 Aug 2013 02:01 PM 0
Ayaw ibalik na passport 07 Jul 2013 11:57 PM 08 Jul 2013 01:33 PM 1
May magagawa po ba para matulungan magbayad ang asawa ko sa mga naging utang? (Loans incurred in Dubai) 01 Jul 2013 07:18 PM 28 Feb 2015 09:54 PM 15
Pano makakauwi ng pilipinas ang isang ofw na hindi binigay ng employer ang passport? (How can an overseas Filipino go back to Philippines if passport is not returned by employer?) 25 Jun 2013 07:03 PM 05 Sep 2013 09:47 AM 4
Maganda bang i-declare na 'lost' ang passport kung ito ay ayaw ibalik ng employee? (Foreign employer refuses to return passport) 24 Jun 2013 03:17 PM 29 Mar 2017 01:04 PM 4
Ano ba ang 'security of tenure' at ito ba ay applicable sa mga OFW? What is security of tenure 21 Jun 2013 12:47 PM 0
Ang membership ba sa SSS ay may benepisyo para sa mga OFW? Benefits of SSS for overseas Filipinos 09 Jun 2013 01:28 PM 10 Sep 2016 09:08 AM 1
= Posts with replies